Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl:Internetowa Encyklopedia Szczecina - informacje

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czym jest Internetowa Encyklopedia Szczecina

Internetowa Encyklopedia Szczecina to przedsięwzięcie nowatorskie w skali kraju, będące próbą uporządkowania, udostępnienia oraz popularyzacji wśród mieszkańców miasta wiarygodnych informacji i wiedzy historycznej związanej ze Szczecinem. Zasób encyklopedyczny stworzony w ramach projektu jest ogólnodostępny i darmowy. Jest także właściwie niewyczerpywalnym źródłem informacji, które można użyć i zastosować nie tylko jako hasła wyszukiwane w encyklopedii, ale też np. w postaci linków, odnośników, dymków, zdjęć uzupełniających serwisy wszystkich zainteresowanych instytucji. Poszczególne hasła (złożone nie tylko z opisu, ale też zdjęć, a czasem filmów) mogą być również traktowane jako samodzielne opracowania do wykorzystania – baza innych lokalnych projektów.

Internetowa Encyklopedia Szczecina ma szansę skupić wszelkie możliwe informacje na temat miasta w jednym miejscu, a także uporządkować je (np. nazewnictwo szczecińskich ulic), ułatwiając tym samym dostęp do informacji, skracając maksymalnie drogę dotarcia do nich, poszerzając spektrum wiedzy możliwej do zdobycia.

Spełniając wszystkie kryteria medium informacyjnego, encyklopedia.szczecin.pl ma też wyjątkowy atut – wciąga swoich użytkowników w fascynującą podróż po zakamarkach Szczecina, odkrywanych poprzez kolejne kliknięcia.

Adresatami projektu są mieszkańcy Szczecina, uczniowie, studenci, pasjonaci historii, a także użytkownicy internetu, radiosłuchacze, czytelnicy, instytucje i podmioty współpracujące – media itp.

Szczegóły projektu encyklopedia.szczecin.pl

Internetowa Encyklopedia Szczecina to inicjatywa powstała w oparciu o zbierane od 2004 doświadczenie twórców sedina.pl – Portalu Miłośników Dawnego Szczecina - w działaniach na rzecz szeroko pojętej promocji tożsamości lokalnej miasta. Polega na tworzeniu i utrzymaniu profesjonalnego, otwartego serwisu encyklopedycznego, prezentującego w uporządkowany i nowoczesny sposób wiedzę związaną ze Szczecinem.

sedina.pl od 2004 r. przybliża mieszkańcom Szczecina wiedzę na temat historii lokalnej zarówno tej sprzed kilku, jak i kilkuset lat. Strony portalu sedina.pl codziennie odwiedza ponad 500 unikalnych użytkowników. To mobilizuje nas do pracy i realizowania wciąż nowych, ale też coraz bardziej rozległych i skomplikowanych projektów. Do takich projektów należy Internetowa Encyklopedia Szczecina, nad którą zespół sedina.pl pracuje od roku.

Sama idea „Wikipedii dla Szczecina” (inspirowana m.in. „Encyklopedią Szczecina” pod redakcją prof. Tadeusza Białeckiego) jest odpowiedzią na zmiany jakie zachodzą w odbiorze publikacji internetowych. Widzimy, że dotychczasowy społecznościowy charakter serwisów tematycznych (także tych związanych ze Szczecinem i regionem) ustępuje miejsca serwisom specjalistycznym, które porządkują informacje „porozrzucane” po różnych serwisach tematycznych.

Kolejnym powodem kontynuowania prac nad projektem Internetowej Encyklopedii Szczecina jest fakt, że mimo iż najpopularniejszy serwis encyklopedyczny (pl.wikipedia.org) zawiera wiele ważnych haseł związanych z regionem, to są one opracowane w sposób niewystarczający (np. prezydentowi Zarembie czy wojewodzie Borkowiczowi poświęcono tylko kilka zdań). Stąd decyzja, aby połączyć możliwości i formułę, jaką daje Wikipedia z wiedzą zawartą w ogólnodostępnych źródłach wirtualnych i rzeczywistych. Nad poprawnością i rzetelnością danych czuwa zespół redakcyjny, który obok bieżącej redakcji tworzy i pozyskuje nowe hasła oraz autorów do współpracy przy ich tworzeniu (przy poszanowaniu praw autorskich).

Dzięki licencji Creative Commons, w oparciu o którą odbywa się publikacja, materiały posiadają jasny status prawny umożliwiający ich dalsze darmowe wykorzystywanie. Co ważne - serwis jest wolny od reklam.

Fakty

  • Pilotażowa wersja Internetowej Encyklopedii Szczecina uruchomiona została – dzięki wsparciu miasta - w grudniu 2010 r. O wydarzeniu tym informowały lokalne media (Gazeta Wyborcza, Polskie Radio Szczecin, Kurier Szczeciński).
  • Pierwszego dnia po uruchomieniu, serwis odwiedziło ponad 2 tys. osób, co świadczy o ogromnym zapotrzebowaniu na takie miejsce w Internecie.
  • W ciągu pół roku pilotażowej działalności stronę główną wyświetlono ponad 20 tys. razy
  • Wszystkich odsłon Internetowej Encyklopedii Szczecina do końca sierpnia 2011 roku zanotowano 760 tysięcy
  • Pilotaż zakończył się oficjalną premierą Internetowej Encyklopedii Szczecina, która miała miejsce 3 lipca 2011 r. podczas 66 urodzin Szczecina na szczecińskiej Różance. Uroczystego uruchomienia serwisu dokonał Prezydent Szczecina Piotr Krzystek a o premierze informowały media ogólnopolskie (serwisy informacyjne radia TokFM).

Liczby

  • Wszystkich haseł jest obecnie: 28 522 (w tym ponad 1357 haseł niemieckich)
  • Unikalnych haseł: 7767
  • Plików: 15 851

Stale prowadzona akcja informacyjna w serwisie facebook (kanał sedina.pl) oraz na stronie głównej sedina.pl powoduje, że hasła uzyskują liczbę ponad pół tysiąca unikalnych odsłon.

Internetowa Encyklopedia Szczecina udostępnia także specjalny moduł internetowy umożliwiający umieszczenie wyszukiwarki encyklopedii na dowolnej stronie internetowej (patrz: sedina.pl, www.bartoszulka.pl)


Zakładane cele oraz rezultaty

Stworzenie stabilnego, ciekawego i wiarygodnego źródła informacji na temat Szczecina i jego historii, a także upowszechnienie i promocja wiedzy dotyczącej historii lokalnej to cele podstawowe, ale nie jedyne. Dzięki wiedzy pogłębia się poczucie tożsamości lokalnej. Sprzyja to budowaniu wspólnoty i podnoszeniu świadomości historycznej mieszkańców Szczecina. Celem jest również dostosowanie sposobu przekazywania wiedzy do aktualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników internetu, docieranie z wiedzą w miejsca gdzie „przebywają ludzie” (internet, facebook itp.) oraz stworzenie stale rozwijanej bazy wiedzy dostępnej dla innych projektów. Inne projekty prowadzone dotychczas przez sedina.pl budziły zainteresowanie lokalnych mediów, co znajdowało odzwierciedlenie w artykułach prasowych i materiałach publikowanych w mediach elektronicznych. Przekładało się to pozytywnie na popularność wśród użytkowników i satysfakcję partnerów projektów. Internetowa Encyklopedia Szczecina to przedsięwzięcie nowatorskie w skali kraju - działania promocyjne planowane w ramach projektu maksymalnie zwiększą szansę zaistnienia Encyklopedii na łamach i antenach ogólnopolskich mediów.

Partnerzy

Deklarację partnerstwa w projekcie encyklopedia.szczecin.pl wyraziły i swoje zbiory do tej pory udostępniły następujące instytucje:

Współpraca z mediami

Projekty prowadzone dotychczas przez sedina.pl budziły zainteresowanie lokalnych mediów, co znajdowało odzwierciedlenie w artykułach prasowych i materiałach publikowanych w mediach elektronicznych. Dziennikarze lokalnych redakcji chętnie sięgają tez po materiały ze zbiorów sedina.pl, współpracują z fundacją i jej partnerami, a także zapraszają do udziału w organizowanych przez siebie wydarzeniach dotyczących historii miasta. Zainteresowanie to przekłada się pozytywnie na popularność przedsięwzięć sedina.pl wśród użytkowników i satysfakcję partnerów projektów.

Podmiot zarządzający

Podmiotem zarządzającym Internetową Encyklopedią Szczecina jest Fundacja sedina.pl