Encyklopedia Szczecina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Encyklopedia Szczecina - kompendium wiedzy o mieście, składające się z dwóch podstawowych tomów oraz trzech suplementów, zawierające uporządkowane w układzie alfabetycznym hasła ogólne, instytucjonalne i biograficzne. Redaktorem naczelnym wszystkich części jest Tadeusz Białecki. W zamyśle redaktora i licznych autorów encyklopedia przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, zwłaszcza uczniów, studentów i osób zainteresowanych przeszłością oraz współczesnością Szczecina.

Drugie, jednotomowe wydanie encyklopedii, ukazało się w 2015 r. dzięki staraniom Szczecińskiego Towarzystwa Kultury z okazji 70-lecia polskiego Szczecina. W 2019 r. opublikowano suplement do tego wydania.


Encyklopedia Szczecina, wyd. 1

Encyklopedia Szczecina 01.jpg

Tom 1 A-O, Tom 2 P-Ż

Rok wyd. T. 1: 1999

Rok wyd. T. 2: 2000

Pierwsze dwa tomy obejmują obszar miasta Szczecina w jego granicach administracyjnych według stanu na 1997 rok. Dotyczą wszystkich dziedzin życia miasta, m. in. kształtowania się społeczności miejskiej, rozwoju terytorialnego, urbanistycznego, architektury, sztuki, nauki, gospodarki komunalnej, morskiej, żeglugi. Łącznie oba tomy zawierają 7600 haseł: 4440 (59%) rzeczowych, ok. 2700 biograficznych (36%) i ok. 330 przeglądowych (4%). Tom 2 uzupełniony został o obszerny wybór bibliografii polskiej i niemieckiej do dziejów Szczecina, obejmujący ok. 2300 pozycji oraz o wykaz nazw geograficznych, zarówno w języku polskim, jak i niemieckim[1].

Suplement 1

Rok wyd. 2003

Suplement zawiera zarówno hasła nowe, jak i uzupełnione. W porównaniu z poprzednimi tomami poszerzony został o historie miejscowości przylegających bezpośrednio do granic administracyjnych Szczecina. W sumie zawiera 1330 haseł, w tym 56% biograficznych, 36% instytucjonalnych[2].

Suplement 2

Rok wyd. 2007

Niniejszy tom uległ kolejnemu rozszerzeniu terytorialnemu o obszary przylegające do miasta od strony wschodniej oraz południowej i zawiera 1540 haseł[3].

Suplement 3

Rok wyd. 2007

Publikacja jest ostatnią częścią omawianej encyklopedii. Zawiera ok. 1400 haseł nowych i uzupełnionych[4].

Encyklopedia Szczecina, wyd. 2

Encyklopedia Szczecina 02.jpg

Rok wyd. 2015

Jednotomowa publikacja przygotowana z okazji jubileuszu siedemdziesięciolecia polskiego Szczecina. Zawarte w wydawnictwie hasła, w odróżnieniu do pierwszego wydania, dotyczą wyłącznie Szczecina. Redaktorem naczelnym jest prof. Tadeusz Białecki. Materiał ilustracyjny w dużej mierze przygotowany został przez Marka Czasnojcia.

Suplement do wyd. II

Rok wyd. 2019

Przypisy

  1. Encyklopedia Szczecina. T. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999, s. 5; Encyklopedia Szczecina. T. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000, s. 5
  2. Encyklopedia Szczecina. Supl. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003, s. 5
  3. Encyklopedia Szczecina. Supl. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego „Dokument”, Drukarnia „Kadruk”, 2007, s. 5
  4. Encyklopedia Szczecina. Supl. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Biblioteka Miejska w Szczecinie, 2010, s. 5

Bibliografia

  • Encyklopedia Szczecina. T. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999. ISBN 83-87341-45-2
  • Encyklopedia Szczecina. T. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2000. ISBN 83-7241-089-5
  • Encyklopedia Szczecina. Supl. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 2003. ISBN 978-83-931914-1-3
  • Encyklopedia Szczecina. Supl. 2. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego „Dokument”, Drukarnia „Kadruk”, 2007. ISBN 978-83-89341-53-2
  • Encyklopedia Szczecina. Supl. 3. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Biblioteka Miejska w Szczecinie, 2010. ISBN 978-83-931914-1-3
  • Encyklopedia Szczecina. Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina [Wydanie II]. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2015. ISBN 978-83-942725-0-0Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Izabela Strzelecka