Gmina Drawsko Pomorskie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Gmina Drawsko Pomorskie
Gmina Drawsko Pomorskie
Powiat drawski
Rodzaj gminy miejsko-wiejska
Liczba sołectw 13
Liczba miejscowości 32
Strona internetowa miejscowości.


Gmina Drawsko Pomorskie – gmina miejsko-wiejska położona w województwie zachodniopomorskim, w zachodniej części powiatu drawskiego. Do 1954 r. gmina Drawsko, w latach 1975-1998 gmina położona była w województwie koszalińskim. Siedzibą gminy jest miasto Drawsko Pomorskie.

Geografia

Położenie

Drawsko Pomorskie to gmina miejsko-wiejska położona w południowo-wschodniej części województwa Zachodniopomorskiego w powiecie drawskim. Drawsko Pomorskie sąsiaduje z gminami: od wschodu Złocieniec, od północy Ostrowice, Brzeżno, Łobez, od zachodu Węgorzyno, Ińsko oraz z gminą Kalisz Pomorski od południa. Powierzchnia gminy wynosi 344,17 km²[1].
Według regionalizacji geograficznej, północna, środkowa i wschodnia część gminy leży na obszarze mezoregionu Pojezierza Drawskiego. Mezoregion ten wchodzi w skład makroregionu Pojezierza Zachodniopomorskiego. Południowa część gminy natomiast leży w mezoregionie Równina Drawska, składającego się na makroregion Pojezierze Południowopomorskie. Na terenie gminy występuje bardzo zróżnicowana rzeźba terenu ukształtowana przez ostatnie zlodowacenie zwane Bałtyckim[2].

Klimat

Teren gminy Drawsko Pomorskie leży na południowej granicy północnego pasa Pojezierza Pomorskiego (IV i V kraina klimatyczna). Dla tego obszaru charakterystyczne są bardzo wysokie opady. Według Romera klimat tu występujący jest przykładem wpływów klimatycznych krain poznańskiej i drawskiej. Przeważają wiatry z południowego zachodu i zachodnie. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec (16,8°C), najchłodniejszym styczeń i luty ze średnią temperaturą -2,7°C[3][4].

 • Średnia temperatura roczna - 6,5 - 7,5 ºC
 • Średnia temperatura okresu V-VII - 14,0 - 14,5 ºC
 • Średnia temperatura okresu IV IX - 12,3 - 13,0 ºC
 • Ostatni przymrozek wiosenny - 5 – 25 maja
 • Liczba dni z przymrozkami - 11 - 23
 • Liczba dni mroźnych (t max <0 ºC) - 22 - 32
 • Liczba dni gorących (t max > 25 ºC) - 13 - 18
 • Daty początku zimy (t śr. < 0 ºC) - 10 – 20 grudnia
 • Długość okresu zimowego (dni) - 65 – 80
 • Data początku okresu wegetacyjnego (t śr. >5 ºC) - 8 – 12 kwiecień
 • Długość okresu wegetacyjnego (dni) - 200 - 210
 • Data początku lata (t śr. >15 ºC) - 20 – 28 maja
 • Długość lata (dni) - 50 - 75
 • Suma opadów atmosferycznych w roku(mm) - 650 - 800
 • Suma opadów atmosferycznych w okresie V-VII (mm) - 180 - 215
 • Liczba dni z pokrywą śniegową - 40 - 60

Obiekty fizjograficzne

Na terenie gminy Drawsko Pomorskie znajdują się jeziora[5]:

Przyroda

Historia

Gospodarka i infrastruktura

Ważniejsze zakłady przemysłowe w gminie Drawsko Pomorskie[6]:

 • KPPD – Szczecinek S.A. Zakład Przemysłu Drzewnego, ul. Toruńska 5, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • Styl-Bet Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jurewicz Paradowski, ul .Reinera 6, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • PPUH Walerian Grzegorz Fabich, Zakład Produkcji Pelet i Brykietu Drzewnego, Suliszewo, 78-500 Drawsko Pomorskie
 • Danilewicz Bolesław, Kopalnia Surowców Mineralnych
 • Kopalnia Surowców Mineralnych – Henryk Szczepanski
 • PD Kabel-Technik Polska - Zakład Produkcyjny - ul. Podmiejska 1, 78-500 Drawsko Pomorskie[7]


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[8]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 64
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 2
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 110
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 9
Sekcja F - Budownictwo 206
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 475
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 123
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 47
Sekcja J - Informacja i komunikacja 17
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 64
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 169
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 109
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 36
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 18
Sekcja P - Edukacja 78
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 141
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 30
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 109
Ogółem 1 808


Transport

Przez teren miasta i gminy Drawsko Pomorskie przebiega[9]:

 • droga krajowa nr 20 łącząca Stargard i Szczecinek zapewniająca dogodne powiązania w ramach województwa oraz

dogodne powiązanie ze wschodnią częścią kraju. Pozostałe drogi to drogi wojewódzkie

 • nr 148 – Drawsko Pom. – Łobez
 • nr 162 – Zarańsko – Świdwin
 • nr 173 – Drawsko Pom. – Połczyn Zdrój
 • nr 175 – Drawsko Pom. – Kalisz Pom.

Komunikację kolejową zapewnia linia kolejowa nr 385 Runowo Pomorskie – Szczecinek - Chojnice.

Samorząd

Organami samorządowymi w gminie Drawsko Pomorskie jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta[10].

 • Burmistrz kadencji VIII - Krzysztof Czerwiński
 • Zastępca burmistrza - Ireneusz Kabat


Rada Miejska składa się z 15 radnych[11].
Skład Rady Miejskiej VIII kadencji 2019-2023:[12]

 • Bany Roman
 • Faliński Czesław
 • Gendek Ireneusz
 • Hrynkiewicz Katarzyna
 • Kowalczyk Robert
 • Krymowska - Janusz Agnieszka
 • Malec Regina
 • Matusiak Włodzimierz
 • Orzepowska Joanna
 • Radziusz Krzysztof
 • Romanowski Zygmunt
 • Rudź Bartosz
 • Skrzypczak Michał
 • Sycz Danuta

Funkcję burmistrza w latach 2010-2014 sprawował Zbigniew Ptak, zastępcą burmistrza, był Marek Tobiszewski [13].

Skład Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim VI kadencji[14]:

 • Czesław Faliński - Przewodniczący Rady
 • Ireneusz Gendek - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Włodzimierz Jacek Matusiak - Zastępca Przewodniczącego Rady
 • Teodor Antoni Daciów
 • Krzysztof Dyl
 • Kazimierz Hnatkowski
 • Robert Kowalczyk
 • Romuald Kurzątkowski
 • Henryk Mularski
 • Zofia Nowicka
 • Kazimierz Zygmunt Pokutyński
 • Zenon Rzęsa
 • Eugeniusz Jan Storoniak
 • Danuta Anna Sycz
 • Andrzej Stefan Tylka

Przy Radzie Miasta działają komisje[15]:

 • Komisja Rewizyjna
 • Komisja Gospodarczo - Finansowa
 • Komisja Komunalną
 • Komisja Infrastruktury Społecznej
 • Komisja Rozwoju Wsi i Rolnictwa
 • Komisja Organizacyjna

Kultura

Kultura w gminie Drawsko Pomorskie według danych GUS, stan na 2012 rok[16]:
Biblioteki[17]
Liczba bibliotek 5
Liczba czytelników w ciągu roku 1 616

Oświata

Oświata w gminie Drawsko Pomorskie według danych GUS, stan na 2011 rok[18]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
7
Liczba dzieci w przedszkolach 403
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 6
Liczba uczniów 930
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 635
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 155
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 4
Liczba uczniów 438

Kościoły i związki wyznaniowe

Na terenie gminy Drawsko Pomorskie działają parafie rzymskokatolickie[19]:

 • Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa w Drawsku Pomorskim (liczba wiernych: 9 015), która posiada kościoły filialne:
  • św. Rafała Kalinowskiego - Jankowo
  • Imienia Maryi - Woliczno
 • św. Pawła Apostoła w Drawsku Pomorskim (liczba wiernych: 3 178), która posiada kościoły filialne:
  • św. Huberta - Konotop
  • Matki Bożej Królowej Polski - Mielenko Drawskie
 • św. Stanisława BM w Zarańsku (liczba wiernych: 1 720), która posiada kościoły filialne:
  • św. Jana Chrzciciela - Dołgie
  • Matki Bożej Anielskiej - Nętno
  • Trójcy Świętej - Rydzewo
  • Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - Żółte
 • Chrystusa Króla w Suliszewie (liczba wiernych: 1 983), która posiada kościoły filialne:
  • św. Stanisława Kostki - Dalewo
  • św. Barbary - Gudowo
  • św. Józefa Oblubieńca NMP - Kosobudy (gmina Złocieniec)
  • św. Ignacego Loyoli - Linowo

Zakon rzymskokatolicki żeński [20]:

 • Sercanki (bezhabitowe) - Zgromadzenie Córek Najczystszego Serca NMP (Congregatio Filiarum Purissimi Cordis BMV- CSM) w Drawsku Pomorskim

Sport

Sport w gmina Drawsko Pomorskie według danych GUS, stan na 2010 rok[21]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 3
Liczba sekcji sportowych 6
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 245
Liczba kobiet 71
Suma 316
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 170
Liczba dziewcząt 71
Suma 241

Turystyka

Demografia

Liczba mieszkańców w gminie Drawsko Pomorskie ma lekką tendencję wzrostową, ma na to wpływ dodatni przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 2,9 na 1000 mieszkańców. Saldo migracji gminnych wewnętrznych jest ujemne i wynosiło w 2012 roku -49 osób a saldo migracji zagranicznych wyniosło 5 osób[22]. Gęstość zaludnienia w gminie Drawsko Pomorskie wynosi 49 osoby na 1 km2[23].

Liczba ludności w gminie Drawsko Pomorskie na przestrzeni lat 2008 - 2012[24].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 16 366 16 290 16 832 16 747 16 744
Kobiety 8 379 8 347 8 584 8 553 8 563
Mężczyźni 7 987 7 943 8 248 8 194 8 181


Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[25]:

 • przedprodukcyjnym - 3 146 osób - 18,8%
 • produkcyjnym - 10 819 osób - 64,6%
 • poprodukcyjnym - 2 779 osób - 16,6%


W gminie Drawsko Pomorskie na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet[26].

System ochrony zdrowia

Ochrona zdrowia w gminie Drawsko Pomorskie według danych GUS, stan na 2011 rok[27]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 1
Liczba jednostek niepublicznych 5
Suma 6
Liczba praktyk lekarskich 5
Apteki ogólnodostępne[28]
Liczba aptek ogólnodostępnych 5
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3 349

Herb

Herb Drawska Pomorskiego

Herb w podobnej formie pojawia się już na najstarszych pieczęciach miejskich Drawska Pomorskiego z XIV w. Orzeł znajdujący się w herbie nawiązuje do orła brandenburskiego, herbu założycieli miasta. Herb przedstawia na białym lub srebrnym tle otwartą bramę zamku z dwoma wieżami zamku w kolorze czerwonym, pomiędzy nimi czerwony brandenburski orzeł zwrócony w prawo, pod nim niebieskie fale rzeki Drawy[29].
Obecny herb Statut gminy definiuje jako: tarcza z wizerunkiem dwóch trójkondygnacyjnych wież zwieńczonych stożkowymi hełmami z gałką połączonych łukiem, na środku którego stoi wieżyczka z blankami. Pod łukiem pomiędzy wieżami umieszczony jest orzeł patrzący w lewo, u spodu herbu sfalowana woda. Wieże, łuk z wieżyczką oraz orzeł są koloru czerwonego; dziób i szpony orła koloru żółtego; woda koloru niebieskiego a tarcza biała[30].
Miejscowości i sołectwa

Sołectwa i miejscowości gminy Drawsko Pomorskie[31].
Sołectwo Miejscowości sołectwa
Dalewo Dalewo
Gudowo Gudowo
Jankowo Jankowo, Cianowo, Kumki, Krzynno, Ustok, Zbrojewo
Konotop Konotop, Karwice, Żołędowo
Linowno Linowno
Łabędzie Łabędzie
Mielenko Drawskie Mielenko Drawskie, Woliczno, Oleszno, Ziemsko
Nętno Nętno, Lasocin
Rydzewo Rydzewo
Suliszewo Suliszewo, Zagórki, Paprotno
Zagozd Zagozd, Gajewko, Gajewo, Golina
Zarańsko Zarańsko, Roztok
Żółte Żółte, Olchowiec, Żołcin

Przypisy

 1. Uchwała NR XXXI/308/2013 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska dla gminy Drawsko Pomorskie na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=144523
 2. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, listopad 2008, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=144523
 3. Uchwała Nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 25 kwietnia 2003 r., Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie , w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=109989
 4. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, listopad 2008, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=144523
 5. Nazewnictwo Geograficzne Polski Tom I Hydronimy, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa, 2006 [Przeglądany 01.08.2013]. Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 6. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska dla powiatu drawskiego na lata 2008-2015 w: Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.powiatdrawski.pl/strony/2795.dhtml
 7. Kontakt, w: Strona internetowa Kabel-Technik-Polska Sp. z o. o. [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.k-t-p.com.pl/kontakt
 8. Portret gminy Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 9. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Drawsko Pomorskie, listopad 2008, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=144523
 10. Uchwała nr XXVIII/284/2012 z 29.11.2012 r., Statut Gminy Drawsko Pomorskie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=165088
 11. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 12. http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=210196
 13. Organizacja Urzędu, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=9452
 14. Rada Miejska VI kadencji - 2010 - 2014, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=151083
 15. Uchwała nr XXVIII/284/2012 z 29.11.2012 r., Statut Gminy Drawsko Pomorskie, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=165088
 16. Portret gmina Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Dane z 2011 roku.
 18. Portret gmina Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 19. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 20. Zgromadzenia zakonne żeńskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=zenskie
 21. Portret gminy Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 22. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 23. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 25. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Portret gmina Drawsko Pomorskie, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 27. Portret gmina Drawsko Pomorskie. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 28. Dane z 2012 roku.
 29. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 30. Uchwała Nr VI/30/2003 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Drawsko Pomorskie (Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 39, poz. 619, Nr 51, poz. 894; z 2009 r. Nr 51, poz. 1295)
 31. Jednostki pomocnicze Gminy, Sołectwa w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Drawsku Pomrskim [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://umig.drawskopomorskie.ibip.pl/public/?id=152925

Bibliografia

Linki zewnętrzne

Zobacz też