Lübsche Mühle

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wejście do restauracji na terenie dawnego młyna Lübsche Mühle, początek XX wieku

Geolokalizacja: 53.447229,14.527904

Młyn Lübschego (niem. Lübsche Mühle); średniowieczny młyn wodny, położony na terenie należącym do Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Historia młyna wodnego

Pierwsza wzmianka o młynie to zapis o sprzedaży mieszczaninowi szczecińskiemu Johannowi v. Pölitz przez kapitułę katedralną w Kamieniu Pomorskim wioski Niemierzyn wraz z przyległościami, w tym z młynem, zwanym de lubeschemole (1335). Kolejne znane nam wzmianki o młynie to zapisy związane ze sprzedażą lub dzierżawą samego młyna Lübsche Mühle, bądź gruntami przyległymi do niego, w latach 1554, 1699, 1779, 1794, 1801, 1803). [1] Był to młyn wodny położony u zbiegu obecnej ulicy Pawła VI i Słowackiego (obecnie teren dawnej Akademii Rolniczej). Wspomniana ulica Słowackiego, nosząca od 1852 roku nazwę Mühlenstraße, to dawny trakt łączący miasto z młynami nad rzeczką Osówką i z wioską Niemierzyn. [2] W drugiej połowie XIX wieku zabudowania młyna przekształcono w restaurację i Dom Koncertowy. Wiosną 1931 roku, po zburzeniu zabudowań młyna, rozpoczęto tu budowę rozległego kompleksu budynków Akademii Pedagogicznej (Pädagogische Akademie), którą przerwano w lutym 1932 roku w wyniku kryzysu finansowego państwa pruskiego. [3]

Położenie zabudowań młyna Lübsche Mühle, 1907
1. - zabudowania młyna,
2. - staw młyński,
3. - ulica Mühlenstraße,
4. - ulica Friedrichshofer Weg,
5. - ulica Weg nach der Mühlenstraße
Zabudowania Akademii Rolniczej na terenie dawnego młyna wodnego Lübsche Mühle
W roku 1948 w nie wykończonym budynku Akademii Pedagogicznej chciano umieścić zakłady teoretyczne Akademii Lekarskiej. Na przeszkodzie stanął zakres prac budowlanych, jaki należałoby wykonać. Ostatecznie od lipca 1954 roku znalazła tu siedzibę Akademia Rolnicza, która w grudniu 2008 r. weszła w skład Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (ZUT) (po połączeniu z Politechniką Szczecińską (PS).

Przypisy

  1. Regestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243 - 1856. Auf Grund des Manuskriptes von Karl Otto Grotefend zum Druck vorbereitet von Dr. Bogdan Frankiewicz und Mag. Jerzy Grzelak, Bd. 1. Szczecin 1996, regest nr 107 z 1 lutego 1335, s. 72; tamże, regest nr 403 z 2 października 1699, s. 291; tamże, regest nr 452 z 4 maja 1794, s. 322; tamże, regest nr 463 z 19 czerwca 1801, s. 328; tamże, regest nr 469 z 8 lutego 1803, s. 332.
  2. H.K.W. Berghaus, Geschichte der Stadt Stettin, der Hauptstadt von Pommern topographisch-statistisch beschrieben nach allen Richtungen ihres politischen, bürgerlichen, merkantilischen und kirchlichen Lebens. Berlin-Wriezen/O 1875. Th. 2, Bd. 8., s. 994.
  3. Die älteren Stettiner Straßennamen im Rahmen der älteren Stadtentwicklung – von Hugo Lemcke, zweite neu bearbeitete Auflage von Carl Fredrich, Stettin 1926, s. 83;; L. W. Brüggemann, Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzogthums Vor – und Hinter – Pommern. Bd. 1., Stettin 1779, s. 167; zob. także Pädagogische Akademie Stettin; Gartenanlage Pädagogische Akademie, Stettin.


Galeria

Bibliografia

  • Brüggemann L. W., Ausführliche Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes des Königl. Preußischen Herzogthums Vor – und Hinter – Pommern. Bd. 1., Stettin 1779.
  • Berghaus H. K. W., Geschichte der Stadt Stettin, der Hauptstadt von Pommern topographisch-statistisch beschrieben nach allen Richtungen ihres politischen, bürgerlichen, merkantilischen und kirchlichen Lebens. Berlin-Wriezen/O 1875, Th. 2, Bd. 8.
  • Die älteren Stettiner Straßennamen im Rahmen der älteren Stadtentwicklung – von Hugo Lemcke, zweite neu bearbeitete Auflage von Carl Fredrich, Stettin 1926.
  • Regestenbuch der Urkundensammlung der Stadt Stettin 1243 - 1856. Auf Grund des Manuskriptes von Karl Otto Grotefend zum Druck vorbereitet von Dr. Bogdan Frankiewicz und Mag. Jerzy Grzelak, Bd. 1. – 2. Szczecin 1996.

Linki zewnętrzneIES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk