Plac im. Generała Władysława Andersa

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Skocz do: nawigacja, szukaj
Plac im. Generała Władysława Andersa
Śródmieście
Plac im. Generała Władysława Andersa
Plac im. Generała Władysława Andersa
  Nazwa pełna Plac im. Generała Władysława Andersa
  Inne nazwy plac przy Ledóchowskiego[1],
Plac 22 Lipca[2]
  Nazwa niemiecka Alter Militärkirchhof
  Osiedle Centrum
  Dzielnica Śródmieście
Zobacz ulicę na:
Mapa Google.
Google Street View.
Interaktywny Plan Miasta Szczecin.

Plac Gen. Władysława Andersa (niem. Alter Militärkirchhof) - plac jest zachowanym fragmentem fortyfikacji pruskich z pierwszej połowy XVIII wieku oraz fragmentem terenu byłego cmentarza wojskowego przy ulicy Św. Wojciecha powstałego w pierwszej połowie XIX wieku. Po 1945 roku nazywany początkowo "placem przy [ulicy] Ledóchowskiego". Na posiedzeniu plenarnym MRN w dniu 20 grudnia 1949 roku nazwę zmodyfikowano, nadając placowi miano Placu 22 Lipca. [3] Podczas sesji plenarnej Rady Miasta 27 maja 1991 roku po dyskusji przyjęto uchwałę, na mocy której kolejny raz zmieniono nazwę z Placu 22 Lipca na plac im. Generała Władysława Andersa. [4]

Historia

Plac obejmuje obszar, który położony był pomiędzy Exercise Platz [placem ćwiczebnym] a glacis Narożnika IV Fortu Wilhelm i Przeciwstraży 6. głównego wału twierdzy. [5] Na stokach tego odcinka fortyfikacji, w 1846 r. usytuowano cmentarz wojskowy Alter Militärkirchhof, na który przeniesiono groby ze starego cmentarza, który położony był na glacis starych fortyfikacji w okolicy dworca kolejowego. [6] Nowy cmentarz od strony przedpola zamykała droga, która prowadziła spod Bramy Portowej w kierunku Krzekowa (Kreckow). W II poł. XIX wieku układ drogi zachowano, zakładając na jej narysie ulicę nowej dzielnicy Szczecina - Alte Falkenwalder Straße (obecnie ul. Więckowskiego), a były cmentarz przekształcając w założenie parkowe. Obecny naturalny spadek terenu parku w kierunku ul. Więckowskiego, szczególnie widoczny w rejonie kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest śladem po glacis fortyfikacji. [7]

Przypisy

 1. Zmiany nazw ulic, Kurier Szczeciński nr 74 (1533) z 15 marca 1950, s. 3.
 2. Nazwę zmieniono na podstawie uchwały nr XIV/125/91 po dyskusji na sesji plenarnej Rady Miasta w dniu 27 maja 1991 roku.
 3. Protokół nr XV z posiedzenia plenarnego MRN odbytego w dniu 20 grudnia 1949 roku, AP w Szczecinie ZM i MRN teczka 593, s. 556 – 557, Projekt zmian nazw ulic, AP w Szczecinie ZM i MRN teczka 603, s. 7; zob. Sz. Bursewicz, Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz.1: Do roku 1956 W: Kronika Szczecina 2003. Nr 22, s. 119-152. Szczecin 2004, s. 23, tamże przyp. 38.
 4. Urząd Miejski w Szczecinie, Archiwum, Protokół nr XIV/91 z posiedzenia plenarnego RM w Szczecinie odbytego w dniu 27 maja 1991, sygn. 5/443/96, s. 357 – 367; zob. Sz. Bursewicz, Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz. 3: 1991-2005 W: Kronika Szczecina 2005. Nr 24, s. 99-127. Szczecin 2006, s. 1.
 5. Glacis - element fosy, inaczej przedstok, jest to część profilu obwodu obronnego znajdująca się na zewnątrz fosy, w postaci obniżenia terenu w kierunku wroga (ewentualnie poprzez sztuczny nasyp z takim obniżeniem), mający na celu likwidację martwego pola przy obserwacji działań nieprzyjaciela.
 6. Jest to teren dzisiejszego Placu Zawiszy. Bogdan Frankiewicz w swoim opracowaniu „Szczecińskie cmentarze. Stettiner Friedhöfe” podaje datę założenia starego cmentarza wojskowego na ok. 1750 r. Wydaje się jednak, że miał na myśli cmentarz wojskowy przy Placu Zawiszy, którego w tym opracowaniu nie umieścił; por. B. Frankiewicz, Szczecińskie cmentarze. Stettiner Friedhöfe. Szczecin 2003, s. 45.
 7. Treść hasła w części historycznej w całości pochodzi z rozprawy doktorskiej Izabeli Kozłowskiej, Szczecińskie fortyfikacje nowożytne, rola fortyfikacji nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta Szczecina oraz wpływ analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej. Rozprawa doktorska. Szczecin 2007, s. 89, 98; praca opublikowana na stronie Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej Szczecińskie fortyfikacje nowożytne...

Bibliografia

 • Frankiewicz B., Szczecińskie cmentarze. Stettiner Friedhöfe. Szczecin 2003
 • Kozłowska I., Szczecińskie fortyfikacje nowożytne, rola fortyfikacji nowożytnych w kształtowaniu układu przestrzennego miasta Szczecina oraz wpływ analizy historycznej na współczesne działania projektowe i zakres ochrony konserwatorskiej. (rozprawa doktorska). Szczecin 2007.
 • Bursewicz Sz., Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz.1: Do roku 1956 W: Kronika Szczecina 2003. Nr 22, s. 119-152. Szczecin 2004.
 • Bursewicz Sz., Nazwy szczecińskich ulic 1945-2004. Cz. 3: 1991-2005 W: Kronika Szczecina 2005. Nr 24, s. 99-127. Szczecin 2006.

Zobacz także
IES64.png
Autor opracowania: Jan Iwańczuk