Pomorski Uniwersytet Medyczny

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Wcześniejsze nazwy Akademia Lekarska (1948), Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego (1949), Pomorska Akademia Medyczna (1992)
Lokalizacja ulica Rybacka1
Zobacz Pomorski Uniwersytet Medyczny na mapie.

Rys historyczny

Akademia Lekarska.jpg
PAM01a.jpg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie to publiczna wyższa szkoła o profilu medycznym utworzona 20 marca 1948 roku jako Akademia Lekarska z Wydziałem Lekarskim, w ramach którego znajdował się Oddział Stomatologiczny.[1] Zaczęto od naboru na czwarty rok studiów, gdzie zgłosiło się 60. kandydatów, którzy w latach późniejszych stali się wybitnymi naukowcami i dydaktykami. W tym czasie Akademia Lekarska była trzecią uczelnią wyższą w mieście. Uczelnia powstawała w warunkach powojennych, borykając się z brakiem miejscowej kadry lekarskiej, naukowej 
i dydaktycznej, dlatego założenie jej stało się ważnym dokonaniem dla Szczecina. 15 października 1948 roku rozpoczęły się zajęcia dydaktyczne przy ulicy Rybackiej w Szczecinie. Pierwsza inauguracja roku akademickiego nastąpiła w piątek 26 listopada 1948 roku o godz. 10:00 w auli Akademii, w gmachu Rektoratu przy ulicy Rybackiej. W roku akademickim 1948/1949 powstała Biblioteka Główna, mieszcząca się na parterze gmachu Rektoratu, gdzie już w 1949 roku uruchomiono wypożyczalnię i czytelnię dla studentów, a w roku następnym - czytelnię dla pracowników naukowych. 
Pierwsze władze Pomorskiej Akademii Lekarskiej w 1949 roku stanowili : Rektor - Jakub Węgierko, Prorektor - January Zubrzycki, Dziekan Wydziału Lekarskiego - Czesław Murczyński, Prodziekan Wydziału Lekarskiego - Tadeusz Chorążak, Kierownik Wydziału Stomatologicznego - Tadeusz Karnibad, Dyrektor administracyjny - Edward Dąbrowski, Wicedyrektor administracyjny - Witold Sypniewski. Natomiast w skład Rady Wydziału Lekarskiego weszli: Dziekan i Przewodniczący Rady - Czesław Murczyński, Prodziekan - Tadeusz Chorążak oraz członkowie : Profesorowie zwyczajni - Jakub Węgierko i January Zubrzycki, Profesorowie nadzwyczajni - Tadeusz Chorążak, Artur Chwalibogowski, Tadeusz Markiewicz, Czesław Murczyński, Jan Słotwiński, Tadeusz Sokołowski, Witold Starkiewicz, Kazimierz Stojałowski. Zastępcy profesorów : Izabela Cwojdzińska-Gądzikiewicz, Michał Jarema, Tadeusz Karnibad, Józef Konarski, Adam Krechowiecki, Wanda Zofia Murczyńska, Józef Taniewski i Marian Trawiński. Delegatami Pomocniczych Sił Naukowych byli : Delegat adiunktów - Adam Lebkuchler, Delegat asystentów - Rafał Pumpiański. W 1949 roku akademia składała się z ośmiu klinik i dwóch zakładów i nadano jej nazwę Pomorska Akademia Medyczna im. gen. Karola Świerczewskiego. Pierwsze doktoraty nadano w 1950 roku. Od początku istnienia uczelnia była zlokalizowana w budynku przy ulicy Rybackiej 1 oraz w szpitalu PCK przekształconym w 1950 roku w szpital kliniczny (PSK 1). Uczelnia rozrastała się uzyskując placówki w Szpitalu Wojskowym (1949), Zakaźnym ( 1954) i Sanatorium w Zdunowie 1957. Od 1951 roku lokalizowano zakłady i kliniki przy al. Powstańców Wielkopolskich 72, w którym utworzono w 1955 roku PSK 2. Od 1976 roku uczelnia kształci także studentów zagranicznych. W roku 1983 zmieniono strukturę uczelni tworząc dwa wydziały - I Wydział Lekarski i II Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii, które w roku 1992 stały się wydziałami kierunkowymi jako Wydział Lekarski i Wydział Stomatologii. W roku 1992 nazwę uczelni zmieniono na Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. W roku 1996 rozpoczęto prowadzenie zaocznych studiów pielęgniarskich oraz studiów w języku angielskim. W roku akademickim 2001/2002 powołano Wydział Pielęgniarski, który dnia 12 maja 2004 roku zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu. Dnia 1 marca 2007 roku zmieniono nazwę Wydziału Stomatologii na Wydział Lekarsko-Stomatologiczny. Dnia 17 grudnia 2008 roku utworzono Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej. Od roku 2010 uczelnia nosi nazwę Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Budynek Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Rybackiej 1, w którym mieści się Rektorat, jest jednym z najbardziej znanych i charakterystycznych dla miasta zabytków.

Działalność

Edukacja i nauka

Pomorski Uniwersytet Medyczny składa się z czterech wydziałów:

1.Wydziału Lekarskiego:

 • kierunek lekarski (studia w języku polskim i angielskim),

2.Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

 • kierunek lekarsko-dentystyczny (studia w języku polskim i angielskim),
 • higiena stomatologiczna,

3.Wydziału Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej:

 • biotechnologia, specjalność biotechnologia medyczna,
 • analityka medyczna,

4.Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 • pielęgniarstwo,
 • położnictwo,
 • kosmetologia,
 • ratownictwo medyczne,
 • zdrowie publiczne,
 • fizjoterapia,
 • dietetyka.


Oferuje 12 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe oraz utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, a działalnością naukową obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych oraz świadczy profesjonalne usługi medyczne w dwóch szpitalach klinicznych: SPSK nr 1 wraz ze szpitalem w Policach oraz SPSK nr 2.

Jednostki pozawydziałowe PUM

 • Biblioteka Główna

Biblioteka Główna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie mieści się przy alei Powstańców Wielkopolskich 20, gdzie można skorzystać z wypożyczalni z wolnym dostępem do zbiorów, czytelni dla ponad 100 osób, pokoi do prac grupowych i indywidualnych ze stanowiskami multimedialnymi oraz z 60. stanowisk komputerowych, w tym 48 z dostępem do internetu, a także 40-osobowej sali dydaktycznej wyposażonej w 10 komputerów. Dostępny jest również internet bezprzewodowy.

 • Centrum Badan nad Miażdżycą
 • Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych
 • Studium Kształcenia Podyplomowego
 • Regionalny Ośrodek Opieki Perinatalnej

Programy i promocja uczelni

Sztandar uczelni

Uczelnia bierze udział w prestiżowym programie Santander Universidades powstałym w 2011 roku pod patronatem Banku Zachodniego WBK. Program daje szanse udziału w programach globalnych organizowanych przez najlepsze światowe uczelnie, w programach stypendialnych, realizowaniu projektów badawczych, naukowych oraz edukacyjnych. Program Santander Universidades zrzesza szkoły wyższe z najważniejszych polskich ośrodków akademickich.

Realizuje się tu również Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych (MOSTUM), który jest ogólnopolskim programem międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych, umożliwiającym realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych, także lekarskich, w innej niż macierzysta, wybranej uczelni medycznej w Polsce. Koordynatorem MOSTUM dla PUM jest dr hab. Agnieszka Kordek prof. PUM.

Uczelnia jest wiodącą w kraju i utrzymuje kontakty naukowe z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi. Szczególne osiągnięcia odnotowano w zakresie patomorfologii, stomatologii zachowawczej, historii medycyny. Osiągnięcia kliniczne w zakresie transplantologii ( przeszczepy wątroby), audiologii, chirurgii szczękowej, kardiologii, chirurgii ręki. Studenci i pracownicy naukowi osiągają liczne sukcesy. Najbardziej znani to prof. Jan Lubiński, od 2001 roku Ambasador Szczecina w kategorii nauka, którego zespół pierwszy w świecie wykazał, że skłonność do nowotworów jest dziedziczona 
w genach oraz prof. Mariusz Ratajczak i prof. Bogusław Machaliński, którzy zajmowali się badania nad komórkami macierzystymi. Działalność naukowa PUM obejmuje wszystkie dziedziny nauk medycznych. Szczególne osiągnięcia odnotowano w genetyce i patologii nowotworowej, a także w badaniach nad komórkami macierzystymi. Do osiągnięć klinicznych należą zabiegi w zakresie kardiologii inwazyjnej, chirurgii ręki i gastroenterologii.

W styczniu 2014 roku Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu przyznano Eramus Charter for Higher Education (ECHE) na lata 2014/15-2020/21. Studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i praktyki w innych krajach uczestniczących w programie. Na każdym z trzech poziomów studiów można skorzystać z wyjazdu do 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach za granicą wynosi 3 miesiące, natomiast na praktyce - 2 miesiące.

Uniwersytet promuje kształtowanie postaw prozdrowotnych i zainteresowanie naukami medycznymi u dzieci prowadząc Dziecięcy Uniwersytet Medyczny, gdzie wykłady i ćwiczenia przygotowane są przez najlepszych nauczycieli akademickich i studentów PUM.

Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie MAM PUM, to unikatowy program edukacyjny skierowany do uczniów zainteresowanych studiami medycznymi lub chcącymi kontynuować po maturze naukę na kierunkach pokrewnych. Celem tego jedynego typu projektu w kraju jest promocja najlepszej na Pomorzu Zachodnim wyższej uczelni, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, poprzez zachęcenie młodzieży do kontynuowania nauki i podjęcia pracy zawodowej w Szczecinie.

Przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, dzięki wsparciu finansowemu Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, realizowany jest projekt MUS PUM, czyli Medyczny Uniwersytet Seniora, którego działalność kierowana jest do osób z wykształceniem minimum średnim po 60. roku życia. Założeniem projektu MUS PUM jest rozwijanie i poszerzanie wiedzy seniorów w zakresie osiągnięć współczesnej medycyny, promocja zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób, polepszenie jakości życia seniorów, successful ageing – pomyślne starzenie się w aspekcie holistycznym oraz integracja osób powyżej 60. roku życia. Za organizację projektu MUS PUM odpowiedzialny jest komitet organizacyjny w składzie: dr n. med. Magdalena Kamińska-koordynator MUS PUM, red. Kinga Brandys – kierownik Biura Promocji i Informacji PUM, rzecznik prasowy PUM, dr n. med. Maria Korzonek – kierownik Samodzielnej Pracowni Opieki Długoterminowej oraz mgr Halina Nestorowicz.

Domy Studenckie

Studenci mogą korzystać z Domów Studenckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy ulicy Dunikowskiego 2, 4 i 6. Poza tym Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada pokoje gościnne w Domu Studenckim nr 5 „Eskulap” przy ulicy Dunikowskiego 6.

Wydawnictwo

„Biuletyn Informacyjny”

W 1969 roku utworzono Wydawnictwo PAM (obecnie Wydawnictwo PUM). W czasie ponad 60-letniej działalności Uniwersytetu wydano łącznie około 500 tytułów (ponad 5000 ark. wyd.), w tym ponad 300 naukowych, obejmujących ok. 40 000 publikacji opisanych bibliograficznie. Rocznie Wydawnictwo PUM opracowuje i wydaje ponad 200 arkuszy wydawniczych.

Za zgodą Rektora PUM wydawany jest Biuletyn Informacyjny / Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Przypisy

Ciekawostki

 • Twórcą projektu sztandaru PUM i napisu na frontonie budynku przy ul. Rybackiej 1 jest szczeciński artysta plastyk Bohdan Ronin-Walknowski
 • W grudniu 1960 roku przy Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie PUM) powołano do życia studencki klub „Szparka”
 • W 1961 roku (prawdopodobnie w marcu) przy Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie PUM) powstał Teatrzyk Studentów „Parafraza”

Zobacz także


Bibliografia

 • Trylogia 60-lecia Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie t. III (pod red. Ireneusza Kojdera), Wydawnictwo PAM, Szczecin 2008
 • Strona internetowa uczelni
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Ewa Bączkowska