Stanisław Krzywicki

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
200px-Monobook icon.svg.png Ten artykuł jest w trakcie opracowywania. Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii.


Stanisław Krzywicki
historyk, bibliotekarz, dyrektor Książnicy Pomorskiej (1974-2003)
brak zdjecia
Stanisław Krzywicki
Data urodzenia 4 listopada 1933
Miejsce urodzenia Małowiste (Mołowiste)
Data śmierci 31 maja 2022
Miejsce śmierci Police
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie, kw. 51, rz. 8, nr 3
Lokalizacja grobu zobacz na mapie
Tytuły i nagrody starszy kustosz dyplomowany; Ambasador Szczecina
Narodowość polska
Ambasador niebieski.png


Stanisław Krzywicki (1933–2022) historyk, bibliotekarz, urzędnik działacz społeczny, wieloletni dyrektor Książnicy Pomorskiej (1974-2003).


Życiorys

Stanisław Krzywicki, syn Piotra i Heleny z d. Abryckiej, urodził się 4 listopada 1933 r. w miejscowości Małowiste (Mołowiste) na Podlasiu (obecnie woj. podlaskie, powiat augustowski, gmina Płaska) (powiat Suwałki, woj. białostockie), nad jeziorem Serwy.

Studiował na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (uczeń m.in. Aleksandra Gieysztora). Egzamin magisterski złożył w dniu 1 lipca 1958 r. Praca magisterska dotyczyła polityki wewnętrznej i zewnętrznej Chin i działalności Sun Yat-sena w świetle prasy radzieckiej.[1]

Po ukończeniu studiów został skierowany do pracy w Szczecinie. Jego droga zawodowa od początku związana była z kulturą i książką. Rozpoczął ją w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej jako kierownik Referatu Bibliotek i Czytelnictwa. W 1962 r. został organizatorem i dyrektorem Wojewódzkiego Domu Kultury, mieszczącego się w Zamku Książąt Pomorskich. W latach 1964-1965 pełnił funkcję sekretarza Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. Od 1 stycznia 1966 r. do 31 maja 1970 r. pełnił funkcję wicedyrektora ds. organizacji sieci bibliotecznej oraz pracy metodycznej i naukowo-badawczej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP).[2] W roku 1970 został przeniesiony na stanowisko kierownika Wydziału Kultury Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie (do 1972 r.).[3] W latach 1972-74 był zastępcą kierownika Wydziału Propagandy i Kultury Komitetu Wojewódzkiego PZPR.[4] 1 września 1974 r. objął stanowisko dyrektora WiMBP. Kierował późniejszą Książnicą Pomorską do przejścia na emeryturę w dniu 31 grudnia 2003 r. Zamieszkał wtedy w nadgranicznym miasteczku Nowe Warpno, gdzie założył w 2003 r. Stowarzyszenie „Ziemia Warpieńska”, w którym przez szereg lat pełnił funkcję prezesa Zarządu.

Zmarł 31 maja 2022 r. W dniu 8 czerwca 2022 r. został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie (kwatera 51, rząd 8, grób nr 3).

Działalność biblioteczna

Stanisław Krzywicki kierował Książnicą Pomorską 29 lat (1 września 1974 - 31 grudnia 2003). Biblioteka od 1969 r. gromadziła zbiory z ogólnopolskiego egzemplarza obowiązkowego, które zdeterminowały dalszy naukowy i humanistyczny kierunek jej rozwoju. Jeszcze jako Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna pełniła z jednej strony funkcję regionalnej biblioteki publicznej miasta i województwa, z drugiej – służyła rozwijającemu się środowisku akademickiemu i jego placówkom naukowo-badawczym. Względy te zadecydowały o organizacji dodatkowych komórek[5] i rozwoju Działu Zbiorów Specjalnych: powołaniu Oddziału Rękopisów – Muzeum Literackiego (m.in. z rękopisami Stanisława Ignacego Witkiewicza, spuściznami Xawerego Dunikowskiego i Zbigniewa Herberta), Oddziału Mikroform, Oddziału Dokumentów Życia Społecznego oraz Oddziału Kartografii i Ochrony Środowiska. Oddziałom Pomorzoznawczemu i Niemcoznawczemu, a także Pracowni Bibliograficznej nadano rangę Działu Regionalnego (1979).[6] W 1982 r. powołano również do życia Pinakotekę – drugą w Polsce biblioteczną wypożyczalnię oryginalnych dzieł sztuki współczesnej i reprodukcji, której pomysłodawcą był również S. Krzywicki.[7]

Od 1986 r. Biblioteka Główna WiMBP zaczęła posługiwać się nazwą Książnica Szczecińska. 3 października 1994 r. rozpoczął się dla niej nowy etap. Z inicjatywy dyrektora Krzywickiego czterech wojewodów województw: elbląskiego, gdańskiego, słupskiego i szczecińskiego podpisało umowę o współpracy „nad kształtowaniem pomorskiej więzi regionalnej”. Na mocy „Memorandum w sprawie ochrony dziedzictwa Pomorza oraz jego promocji w kraju i za granicą” biblioteka zmieniła nazwę na „Książnica Pomorska”, została centralną biblioteką Pomorza i nadano jej nowy statut. Krok ten determinował kierunek rozwoju biblioteki w stronę regionalnej placówki naukowej o bogatym, wartościowym księgozbiorze. Uzupełniano go również cennymi nabytkami kupowanymi dzięki sponsorom i odzyskiwanymi wartościowymi pozycjami, utraconymi przez bibliotekę po II wojnie światowej.

Dyrektor Krzywicki dostosowywał funkcje biblioteki do wymagań czasu i zmieniających się realiów. Już na początku lat 90. XX w. WiMBP rozpoczęła komputeryzację, dzięki której od 2000 r. katalog główny dostępny jest online. Z inicjatywy Dyrektora rozpoczęto gromadzenie tzw. sekretnych archiwów rodzinnych – pisarzy, malarzy, dziennikarzy i naukowców, ale także zwyczajnych rodzin, dzięki czemu ocalało wiele dokumentów, które dziś eksplorują badacze. Aby uhonorować ważnych dla biblioteki i środowiska kulturalnego Szczecina bibliotekarzy, pisarzy, dziennikarzy i naukowców od 1977 r. ustanowił honorową nagrodę WiMBP – „Złoty Ekslibris”.

Dyrektor Krzywicki realizował wizję biblioteki otwartej na świat, bibliotekarskie nowości i możliwości pojawiające się dzięki kontaktom, podróżom (m.in. do Skandynawii, Rosji, Niemiec, Izraela, Indii, Chin czy Wielkiej Brytanii), wymianie pracowników, szkoleniom i konferencjom. Łączność ze światem i wymianę myśli umożliwiały organizowane z sukcesem przez bibliotekę międzynarodowe sympozja i konferencje, istotne dla polskiego bibliotekarstwa, m.in.: Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy „Biblioteki publiczne w służbie społeczności lokalnej” (Szczecin, 5-9 października 1991 r.), konferencja poświęcona najnowszym technikom i kierunkom w bibliotekarstwie (we współpracy z firmą Lange & Springer; 27-28 czerwca 1994 r.), 2. Międzynarodowe Sympozjum Bibliotekarzy „Biblioteka ośrodkiem informacji biznesowej” (Szczecin, 19-21 października 1994 r.), Polsko-Niemieckie Sympozjum na temat konserwacji zbiorów w bibliotekach naukowych (wspólnie z Biblioteką Państwową w Berlinie Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz; Szczecin - Berlin, 7-9 kwietnia 1997 r.), czy 5. Międzynarodowy Kongres Bibliotek Morza Bałtyckiego „Bibliotheca Baltica” (17-23 października 2000 r.).

Dzięki staraniom dyrektora Krzywickiego Biblioteka realizowała międzynarodowe programy ochrony zbiorów i współpracowała z licznymi bibliotekami i instytucjami kulturalnymi w Polsce i na świecie. Na działalność Książnicy pozyskiwał dodatkowe fundusze. Między innymi dzięki realizacji międzynarodowego programu „Poprawa warunków udostępniania i ochrony druków z polsko–niemieckiego pogranicza kulturowego w zbiorach polskich” ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Fundacji im. Roberta Boscha (1998-2002) zmikrofilmowano wartościowe zbiory biblioteki. Współpraca z Instytutem Goethego zaowocowała powstaniem w Książnicy czytelni zbiorów niemieckich (1993 r., dziś: Biblioteka Niemiecka i Medioteka Języka Niemieckiego, partner: Goethe-Institut), a dzięki współpracy z biblioteką w Wielkiej Brytanii, w hrabstwie Dorset oraz pozyskaniu dodatkowych środków z Fundacji Sorosa otwarto Ośrodek Informacji Gospodarczej i Prawnej (tzw. Czytelnia Biznesu, od 1993 r., dziś – Informacja Gospodarcza i Prawna – Czytelnia). Współpraca z Biblioteką Narodową Rosji pozwoliła na wzbogacenie zbiorów rosyjskojęzycznych. Współpraca z Departamentem Loary Atlantyckiej zaowocowała otwarciem czytelni francuskiej (2001-2004). Bezprecedensowym wydarzeniem w skali światowej było powstanie w Książnicy Pomorskiej w 2001 r. Ośrodka Studiów Buddyjskich i Kultur Dalekiego Wschodu, nad którym patronat przyjął XIV Dalajlama Tenzin Giaco, goszczący w 2000 roku w murach Książnicy.

Ważnym osobistym osiągnięciem S. Krzywickiego dla rozwoju sieci bibliotek w regionie była budowa nowych i adaptacja około 20 obiektów zabytkowych w województwie szczecińskim na cele biblioteczne, m.in. w Choszcznie, Gryficach, Trzebiatowie, Marianowie, w Świnoujściu. W uratowanym przed zniszczeniem XVII-wiecznym pałacu rodziny von Fleming we wsi Buk koło Golczewa Książnica Pomorska urządziła bibliotekę składową oraz miejsce międzynarodowych spotkań artystycznych. Dzieła sztuki powstające tam podczas krajowych i międzynarodowych plenerów artystycznych ozdobiły pałacowe wnętrza lub zostały włączone do zbiorów sztuki Książnicy. Pałac pełnił również funkcję ośrodka współpracy polsko-niemieckiej oraz kształcenia kadr bibliotekarskich w woj. zachodniopomorskim.

Zwieńczeniem pracy dyrektora Krzywickiego, jednocześnie jego osobistym sukcesem było wzniesienie nowego gmachu biblioteki głównej o powierzchni 10 000 m2, otwartego 18 września 1999 r. z udziałem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W plebiscycie czytelników został uznany za najpiękniejszy obiekt użyteczności publicznej 1999 roku. Jak wspominał Stanisław Krzywicki w 2018 r.: „[…] budowaliśmy, nie po to, żeby budować i imponować ogromem, ale dlatego żeby stworzyć warunki dla bogatych i stale rosnących zbiorów bibliotecznych, które były przez lata rozproszone […] Gdybyśmy nie stworzyli odpowiednio wysokiej marki, to nie udałoby się właśnie nam, w Szczecinie uzyskać na wieczne przechowanie wielu cennych historycznie pamiątek po wybitnych polskich artystach”.[8] Oprócz funkcji służących gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zbiorów największe z pomieszczeń – Sala pod Piramidą jest ogromną przestrzenią ekspozycyjną.

Stanisław Krzywicki osiągnął stopień starszego kustosza dyplomowanego. Był autorem i współautorem ok. 200 publikacji książkowych i artykułów fachowych. Występował z referatami na wielu krajowych i zagranicznych konferencjach i spotkaniach ludzi książki. W latach 1974-2003 był redaktorem naczelnym „Bibliografii Pomorza Zachodniego” (wydawana od r. 1960, online od roku 2000) oraz od 1974 r. kwartalnika„Bibliotekarz Zachodniopomorski”(od 1959). Od 1984 r. wchodził w skład komitetu redakcyjnego ogólnopolskiego miesięcznika „Bibliotekarz”. Wraz z prof. Tadeuszem Białeckim współtworzył wydaną w 2015 r. monumentalną „Encyklopedię Szczecina”.

Przez blisko 30 lat był czynnym dydaktykiem. Wykładał najpierw w Państwowym Ośrodku Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, następnie w Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, a także na Uniwersytecie Szczecińskim, kształcąc kadry dla sieci bibliotek w regionie.

Działalność społeczna

Stanisław Krzywicki angażował się w działalność społeczną wielu organizacji, głównie służących rozwojowi kultury i bibliotekarstwa w regionie. Zawsze gotów był wspierać wartościowe pomysły i projekty takie jak np. Festiwal Młodych Talentów czy Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego i realizować własne niezwykłe pomysły. Jak wspominał, Jego życie byłoby niepełne, gdyby nie działalność społeczna – „[…] pożyteczna praca, [która] daje człowiekowi napęd, zdrowie i siłę”.[9]

Już w 1958 r. został członkiem Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich (TRZZ), a w 1964 r. został wybrany do Rady Naczelnej Towarzystwa. Rada Naczelna TRZZ wystąpiła z inicjatywą tworzenia samodzielnych towarzystw regionalnych, co stało się inspiracją do powołania w 1964 r. Szczecińskiego Towarzystwa Kultury (STK), którego S. Krzywicki był jednym z współzałożycieli (obok prof. Henryka Lesińskiego i wojewody Mariana Łempickiego), sekretarzem w latach 1964-65, wiceprzewodniczącym (od 1981 r.) i przewodniczącym (1999-2021). Szczecińskie Towarzystwo Kultury powstało, aby inicjować, koordynować i dokumentować działania regionalne nie tylko w Szczecinie, ale w całym ówczesnym województwie szczecińskim. Już w 1964 r. STK jako federacja skupiło 7 towarzystw lokalnych. Jednym z celów powołania STK była idea zgromadzenia dokumentacji dotyczącej osadnictwa na Pomorzu Zachodnim, co zaowocowało ogłoszeniem w 1969 r. konkursu pamiętnikarskiego „Dzieje szczecińskich rodzin” (ostatnia, 45. edycja konkursu odbyła się w roku 2015). Prace konkursowe, które z inicjatywy Stanisława Krzywickiego w większości trafiały do Książnicy Pomorskiej, gdzie opracowywane i indeksowane służą celom badawczym.

Z jego inicjatywy powstało działające dotychczas (2023) Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej (27 stycznia 1987 r.)[10], które w myśl statutu pozyskuje fundusze na zakup zabytkowych zbiorów. Przez wiele lat był wiceprzewodniczącym Towarzystwa.

Stanisław Krzywicki w latach 1971-2005 pełnił funkcję prezesa Zarządu Okręgu Polskiego Związku Filatelistów w Szczecinie, był jego Członkiem Honorowym. W okresie przeszło 30 lat pełnienia funkcji dał się poznać jako znakomity organizator i propagator filatelistyki w województwie. Za jego kadencji Okręg Szczeciński PZF zorganizował kilka znaczących wystaw filatelistycznych: Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną „Szczecin-Ryga-Rostock” w 1974, 1977, 1980, 1986; Ogólnopolską i Międzynarodową Wystawę Filatelistyczną „Polska-Węgry” w 1983, Krajową Wystawę Filatelistyczną „50 lat ruchu filatelistycznego na Pomorzu Zachodnim” w 1996 roku. Za jego kadencji odbył się w Szczecinie w 1998 roku XVII Walny Zjazd Polskiego Związku Filatelistów.

Był aktywnym członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które jako organizacja branżowa inspiruje zainteresowania zawodowe i społeczne bibliotekarzy, aktywizuje środowisko bibliotekarzy, zachęcając do doskonalenia umiejętności fachowych, do nieustannej edukacji, do podnoszenia prestiżu zawodu i kształtowania właściwych postaw etycznych pracowników bibliotek. Przez 8 kadencji (32 lata) pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, uzyskując w 2001 r. tytuł Członka Honorowego SBP. Przez 2 kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Głównego SBP.

Od 1975 r. przewodniczył Kolegium Dyrektorów Bibliotek Naukowych Szczecina. Od r. 1983 był członkiem Narodowej Rady Kultury przy Radzie Ministrów. Od lat zabiegał o utworzenie w Szczecinie uniwersytetu, m.in. w tym celu współtworzył Fundację Biblioteki Uniwersyteckiej i wchodził w skład Komitetu Założycielskiego powstałego w 1984 r. Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1998 r. został prezesem Rady Korporacji Artystów, Twórców i Dziennikarzy w Szczecinie oraz wiceprzewodniczącym Rady Programowej Klubu 13 Muz. W 1999 r. został członkiem Rady Kultury przy Prezydencie Szczecina. Jako jedyny przedstawiciel z Pomorza Zachodniego został członkiem Komitetu Organizacyjnego „Kongresu Kultury Polskiej – Warszawa 2000”. W marcu 2002 roku został doradcą premiera RP Leszka Millera ds. kultury ze szczególnym uwzględnieniem spraw książek, bibliotek i czytelnictwa (na 13 doradców był jednym z dwóch spoza Warszawy).[11] Komisja Heraldyczna przy Urzędzie Marszałkowskim pod jego przewodnictwem opracowała nową flagę i herb województwa zachodniopomorskiego.

Po przejściu na emeryturę w wieku 70 lat Stanisław Krzywicki zamieszkał domu nazywanym przez siebie i liczne grono przyjaciół „Willą pod Muzami” w nadgranicznym miasteczku Nowe Warpno, nad Jeziorem Nowowarpieńskim, przypominającym mu rodzinne strony. W 2003 r. inicjował założenie Stowarzyszenia Ziemia Warpieńska (został prezesem Zarządu), zajmującego się popularyzacją i upowszechnianiem historii Nowego Warpna i niemieckiego Alt Warp. Stowarzyszenie działało aktywnie na rzecz miejscowości i lokalnej społeczności. Przyczyniło się do wydania obszernej publikacji o historii Nowego Warpna, opublikowało serię pocztówek, zainicjowało cykl imprez dla mieszkańców oraz spotkania polsko-niemieckie, współpracowało z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.


Publikacje (wybór)

 • „Bibliotekarz Zachodniopomorski” / Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie, Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela w Koszalinie, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Okręgi w Szczecinie i Koszalinie; kolegium red. przewodniczący Stanisław Krzywicki [1974-2003]. Szczecin: Książnica Pomorska, 1959-.
 • Informator o bibliotekach województwa szczecińskiego / oprac. Stanisław Badoń, Stanisław Krzywicki. Szczecin: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Staszica, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu, 1969.
 • Upowszechnianie książki rolniczej (z doświadczeń woj. szczecińskiego w latach 1966-1969) / Stanisław Krzywicki. W: Wkład bibliotekarstwa polskiego na Ziemiach Zachodnich i Północnych w rozwój nauki, oświaty i kultury tych ziem: sesja naukowa, Wrocław październik 1970. Szczecin: Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, [1970].
 • Bibliografia Pomorza Zachodniego, 1960-.
 • Święto książki: Gryfice, Łobez, Myślibórz, Szczecin, maj 1971 / [oprac. Stanisław Krzywicki]. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 1971.
 • Kultura szczecińska w XXX-leciu PRL / red. Stanisław Krzywicki; aut. Stanisław Krzywicki [i in.]. Szczecin, [b.w.], 1975.
 • Biblioteki województwa szczecińskiego: informator / Stanisław Krzywicki; Książnica Szczecińska, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Okręgu w Szczecinie. Szczecin, [s.n.], 1985.
 • Szczecin humanistyczny: informator bio-bibliograficzny. Cz. 2, 1980-1985 / oprac. Aleksandra Solarska; red. Stanisław Krzywicki. [Szczecin]: Książnica Szczecińska, 1987.
 • Historyczna droga do polskiego Szczecina: wybór dokumentów i opracowań / [oprac.] Kazimierz Kozłowski, Stanisław Krzywicki. Szczecin: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 • Biblioteka w społeczności lokalnej: materiały z sympozjum = Library in the local community / red. Stanisław Krzywicki, Joanna Pasztelaniec-Jarzyńska; Biblioteka Narodowa, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Książnica Szczecińska. Warszawa: Wydawnictwo SBP, 1993.
 • Stan obecny i perspektywy rozwoju komputeryzacji w WiMBP / Stanisław Krzywicki, Lilia Marcinkiewicz. W: Automatyzacja bibliotek publicznych: praktyczne aspekty: materiały z II Ogólnopolskiej Konferencji, Białystok 26-28.X.1993 r. Warszawa, 1993, s. 89-92.
 • Pomorski system informacji w bibliotekach: koncepcja programowa / Stanisław Krzywicki, Lilia Marcinkiewicz. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1995, nr 4, s.40-52.
 • Centrum Sztuki Współczesnej w Buku Kamieńskim to nowa inicjatywa Książnicy Pomorskiej / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1996, nr 3, s. 22-23.
 • Książnica Pomorska biblioteką polsko-niemieckiego pogranicza / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1996, nr 4, s. 5-9.
 • Rozbudowa Książnicy Pomorskiej w Szczecinie: wybrane zagadnienia / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1997, nr 4, s. 5-10.
 • Dziedzictwo odzyskiwane / Stanisław Krzywicki; rozmowę przeprowadził Artur Daniel Liskowacki. „Sycyna” 1998, nr 17, s. 3-4.
 • Książnica Pomorska po rozbudowie / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz Zachodniopomorski”1999, nr 2/3, s. 5-13.
 • Regionalizm pomorski. T. 1 / zespół red. Władysław Daniszewski, Stanisław Krzywicki [et al.]; Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury i Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Szczecin: STK, 1999.
 • Rola Książnicy Pomorskiej w procesie integracji regionu / Stanisław Krzywicki. W: Regionalizm pomorski. T. 1 / zespół red. Władysław Daniszewski, Stanisław Krzywicki [et al.]; Krajowy Ośrodek Dokumentacji Regionalnych Towarzystw Kultury i Szczecińskie Towarzystwo Kultury. Szczecin: STK, 1999, s. 173-178.
 • Superbiblioteka: rozmowa z Stanisławem Krzywickim dyrektorem Książnicy Pomorskiej / rozm. Elżbieta Blicharska. „Obserwator Zachodniopomorski” 1999, nr 14, s. 14.
 • To cud!: rozmowa ze Stanisławem Krzywickim, dyrektorem Książnicy Pomorskiej / rozm. Andrzej Klim. „Gazeta na Pomorzu” 1999, nr 220, s. 2.
 • Magdalena Śliwka 1942-2000 / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2000, nr 1, s. 63-67.
 • V Międzynarodowy Kongres Bibliotek Morza Bałtyckiego obradował w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie / Stanisław Krzywicki, Władysław Michnal. „Bibliotekarz” 2000, [nr] 12, s. 20-22.
 • Ważniejsze problemy w działalności Książnicy Pomorskiej / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2001, nr 2/3, s. 5-10.
 • Polska – słowiańszczyzna wschodnia / [red. Krystyna Iwan i Stanisław Krzywicki]; Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej (Szczecin); Uniwersytet Szczeciński. Instytut Filologii Słowiańskiej; Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica (Szczecin). Szczecin: Książnica Pomorska, 2001.
 • Prof. dr hab. Antoni Czubiński, laureat „Złotego Ekslibrisu Książnicy Pomorskiej” / Stanisław Krzywicki. „Kronika Szczecina” 2001, nr 20, s. 151-153.
 • Bibliotekarstwo szczecińskie i wybitni bibliotekarze w XX wieku = Stettiner Bibliothekwesen und Hervoragende Bibliothekare des 20. Jahrhunderts / Stanisław Krzywicki. W: Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wieku = Stettiner Museumsangestellte, Archivare und Bibliothekare im 20 Jahrhundert. Szczecin: „Pedagogium” Wydaw. OR TWP, 2002.
 • Program: Społeczeństwo informacyjne – wielką szansą dla bibliotek i instytucji kultury w najbliższych latach / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2002, nr 2/3, s. 61-62.
 • Udział Książnicy Pomorskiej w polsko-niemieckim projekcie mikrofilmowania zbiorów zabytkowych / Stanisław Krzywicki, Alicja Łojko. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2002, nr 2/3, s. 57-60.
 • [Wystąpienie wygłoszone podczas Kongresu Kultury Polskiej w roku 2000] / Stanisław Krzywicki. Wrocław; Warszawa, 2002, s. 542-545.
 • Biblioteki publiczne ośrodkami informacji o Unii Europejskiej w Zachodniopomorskiem / Stanisław Krzywicki. „Bibliotekarz” 2003, [nr] 6, s. 28-29.
 • Dobrze, żem Stanisław / opowiada Stanisław Krzywicki; wysł. MARC. „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 13, dod. Szczecin, s. 16.
 • Ku zjednoczonej Europie: o polsko-niemieckiej współpracy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie / Stanisław Krzywicki. W: Integracja i tożsamość: Zachodniopomorskie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej: materiały I Kongresu Zachodniopomorskiego 24-26 kwietnia 2003 / red. Stanisław Flejterski, Janina Jasnowska, Wojciech Olejniczak. Szczecin: Fundacja Rozwoju Pomorza Zachodniego, 2003, s. 277-284.
 • Od Biblioteki Miejskiej do Książnicy Pomorskiej = From the Municipal Library to the Pomeranian Library = Von der Stadtbibliothek zur Pommerschen Bibliothek / Stanisław Krzywicki, Lidia Milewska. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005 / red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 63-83.
 • Okręg szczeciński Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Koło nr 1 przy Książnicy Pomorskiej = Szczecin Circuit of the Association of Polish Librarians and Circle No. 1 at the Pomeranian Library = Der Stettiner Kreis der Gesellschaft Polnischer Bibliothekare und die Ortsgruppe Nr. 1 an der Pommerschen Bibliothek / Stanisław Krzywicki. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005 / red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 211-216.
 • Zachodniopomorskie biblioteki publiczne = West Pomeranian Public Libraries = Die öffentlichen Bibliotheken in Westpommern / Stanisław Krzywicki. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005 / red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 41-47.
 • Nieznane listy Witkacego do żony / Stanisław Krzywicki. Szczecin: „Hogben”, 2006, s. 279-282.
 • Człowiek, który wykorzystał szansę: „Jestem zza Buga...” / Stanisław Krzywicki; rozm. Janusz Ławrynowicz. „Kurier Szczeciński” 2009, nr 11, s. 11
 • Czterdziestopięciolecie Szczecińskiego Towarzystwa Kultury: materiały na XI Sejmik / red. zesp. Tadeusz Białecki, Alicja Derbisz, Stanisław Krzywicki [et al.] Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury; Drukarnia i Wydawnictwo Kadruk, 2009.
 • Refleksja o narodzinach ruchu społeczno-kulturalnego w regionie zachodniopomorskim / Stanisław Krzywicki. W: Czterdziestopięciolecie Szczecińskiego Towarzystwa Kultury. Szczecin, 2009. S. 7-10.
 • Leksykon Puszczy Wkrzańskiej: przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy / red. Tadeusz Białecki i Stanisław Krzywicki; Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska. Nowe Warpno: Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska, 2010.
 • Leksykon Puszczy Wkrzańskiej: przewodnik przyrodniczo-krajoznawczy / red. Tadeusz Białecki i Stanisław Krzywicki; Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska. Wyd. 2 popr. i rozsz. Nowe Warpno: Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska, 2013.
 • Honorata i jej Nowowarpieńskie dzieciaki / [zebr. i oprac. Stanisław Krzywicki]. Nowe Warpno: Stowarzyszenie Ziemia Warpieńska, 2014.
 • Gdy Krzywousty chrystianizował Pomorze Zachodnie: STK zwołało Forum w sprawie daty ważnej dla Polaków: rozmowa ze Stanisławem Krzywickim, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury / rozm. przepr. Grzegorz Dowlasz. „Kurier Szczeciński” 2017, nr 91, s. 16
 • Dokręcanie śruby: Szczecin – druga połowa XX stulecia: rozmowa ze Stanisławem Krzywickim, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury / rozm. przepr. Grzegorz Dowlasz. „Kurier Szczeciński” 2018, nr 54, s. 13.
 • Książnicę widzę ogromną: Szczecin – druga połowa XX stulecia: rozmowa ze Stanisławem Krzywickim, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury / rozm. przepr. Grzegorz Dowlasz. „Kurier Szczeciński” 2018, nr 135, dod. „Magazyn Kuriera” (13 lipca 2018), s. 5.
 • Oddech wolności: Szczecin – druga połowa XX stulecia: rozmowa ze Stanisławem Krzywickim, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury / rozm. przepr. Grzegorz Dowlasz. „Kurier Szczeciński” 2018, nr 73, s. 18.
 • Od wypożyczalni do nowoczesnych bibliotek: rozmowa ze Stanisławem Krzywickim, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury / rozm. przepr. Grzegorz Dowlasz. „Kurier Szczeciński” 2018, nr 78, s. 17.
 • Widziane z Nowego Warpna: rozmowy ze Stanisławem Krzywickim, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury: cykl rozmów przeprowadzonych przez Grzegorza Dowlasza, publikowany w „Kurierze Szczecińskim” w 2018 roku / oprac. i red. Ryszard Szablewski. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2018.

Odznaczenia i wyróżnienia (wybór)

 • 1966 – Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego
 • 1967 – Odznaka Honorowa „Gryf Pomorski”
 • 1968 – Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • 1970 – Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”
 • 1972 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1974 – Medal 30-lecia PRL
 • 1975 – Złota Odznaka Towarzystwa Przyjaźni Polsko Radzieckiej
 • 1975 – Medal Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • 1979 – Srebrna Odznaka MON „Zasłużony dla Obronności Kraju”
 • 1980 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1980 – Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami
 • 1980 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1984 – Odznaka Honorowa „Za Zasługi dla Archiwistyki”
 • 1984 – Medal 40-lecia PRL
 • 1984 – Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju
 • 1985 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1988 – Nagroda Funduszu Literatury w Warszawie za wybitny wkład w tworzenie systemu upowszechniania współczesnej literatury polskiej
 • 1995 – Laureat plebiscytu Głosu Szczecińskiego „70 Nieprzeciętnych”
 • 1995 – Odznaka Honorowa Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie „Za Zasługi dla Oświaty"https://www.szczecin.eu/pl/ambasador/stanislaw-krzywicki
 • 1995 – Medal „Za Zasługi dla Archiwistyki"
 • 1998 – Medal Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy w Warszawie
 • 1999 – Statuetka „Prymus” – „Oskar Filatelistyczny”
 • 1999 – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2000 – Honorowa Odznaka Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • 2001 – Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne zasługi w upowszechnianiu bibliotekarstwa na Pomorzu Zachodnim
 • 2001 – Honorowy Żołnierz 12. Dywizji Zmechanizowanej
 • 2001 – Członek Honorowy SBP
 • 2003 – Diamentowy Ekslibris Książnicy Pomorskiej, z okazji 70. urodzin i 45-lecia pracy w szczecińskich instytucjach kultury
 • 2003 – Honorowy Członek Koła Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy Książnicy Pomorskiej w Szczecinie (legitymacja nr 7)
 • 2003 – Statuetka „Laur Zachodniopomorski” podczas I Kongresu Zachodniopomorskiego „Integracja i Tożsamość”
 • 2003 – Ambasador Szczecina 2002[12]
 • 2004 – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2005 – Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Przypisy

 1. Sun Yat-sen (1866-1925) – chiński polityk i rewolucjonista, przywódca i twórca Kuomintangu. Uważany za twórcę nowoczesnych Chin oraz za jednego z największych współczesnych chińskich przywódców. Informacje na temat tytułu pracy magisterskiej uzyskane od prof. Tadeusza Białeckiego.
 2. Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005, red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005, s. 424.
 3. Władysław Michnal, Dzień Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i jubileusz 40-lecia pracy jej dyrektora Stanisława Krzywickiego, „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1998, nr 3, s. 5-16.
 4. Stanisław Krzywicki dyrektor Książnicy Pomorskiej, oprac. Hanna Niedbał. Szczecin: Książnica Pomorska, 2003, s. 5.
 5. Stanisław Krzywicki, Biblioteki województwa szczecińskiego: informator. Szczecin 1985, s. 11.
 6. Wesołowska Sylwia, Dział Regionalny Książnicy Pomorskiej, „Bibliotekarz Zachodniopomorski" 2019, nr 2, s. 9-10.
 7. Judek Cecylia, Zbiory specjalne, w: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej..., op. cit., s. 98.
 8. Widziane z Nowego Warpna: rozmowy ze Stanisławem Krzywickim, prezesem Szczecińskiego Towarzystwa Kultury: cykl rozmów przeprowadzonych przez Grzegorza Dowlasza, publikowany w „Kurierze Szczecińskim” w 2018 roku, oprac. i red. Ryszard Szablewski. Szczecin: Szczecińskie Towarzystwo Kultury, 2018, s. 37.
 9. Widziane z Nowego Warpna..., op. cit., s. 42.
 10. Wesołowska Sylwia, Towarzystwo Przyjaciół Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W: Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej..., op. cit., s. 219.
 11. [ep], Stanisław Krzywicki doradcą premiera, „Wyborcza.pl Szczecin”, 18.03.2002. [online]. Przeglądany 3.11.2022
 12. Honorowy tytuł "Ambasador Szczecina". W: szczecin.eu [online]. Przeglądany 3.11.2022.

Bibliografia

 • Archiwum Zakładowe Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. Akta personalne Stanisława Krzywickiego.
 • Dzień Książnicy Pomorskiej w Szczecinie i jubileusz 40-lecia pracy jej dyrektora Stanisława Krzywickiego / Władysław Michnal. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 1998, nr 3, s. 5-16.
 • Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej 1905-2005 / red. Hanna Niedbał [et al.] Szczecin: Książnica Pomorska, 2005.
 • Stanisław Krzywicki dyrektor Książnicy Pomorskiej / oprac. Hanna Niedbał. Szczecin: Książnica Pomorska, 2003.
 • Stanisław Krzywicki (1933-2022) / Artur Daniel Liskowacki. „Kurier Szczeciński” 2022, nr 106, s. 6.
 • Sylwetki Stanisława Krzywickiego i Władysława Filipowiaka – długoletnich dyrektorów Książnicy Pomorskiej i Muzeum Narodowego = Stanisław Krzywicki und Władysław Filipowiak – langjährige Direktoren der Pommerschen Bücherei und des Nationalmuseums – die Porträts / Kazimierz Kozłowski. W: Muzealnicy, archiwiści i bibliotekarze szczecińscy w XX wieku = Stettiner Museumsangestellte, Archivare und Bibliothekare im 20 Jahrhundert. Szczecin, 2002. S. 141-157.
 • Wiedział, gdzie rosną kwitnące paprocie: Stanisław Krzywicki (1933-2022) z dynastii Stanisławów, dyrektor Książnicy Pomorskiej / Bogdan Twardochleb. „Kurier Szczeciński” 2022, nr 116, dod. „Magazyn Kuriera”, nr 24, s. 2.
 • „Zawsze wybieram pozytywizm” – krótka opowieść o Stanisławie Krzywickim, wieloletnim dyrektorze Książnicy Pomorskiej / Grzegorz Piskorz. „Bibliotekarz Zachodniopomorski” 2020, nr 1, s. 14-20.

Zobacz też
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Agnieszka Gnat-Leśniańska