Stanisław Siadkowski

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Siadkowski
bibliotekarz
brak zdjecia
Data urodzenia 26 kwietnia 1919
Miejsce urodzenia Stachowo k. Warszawy
Data śmierci 14 maja 1995
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny

kw. 24B, rz. 5, nr 6

Narodowość polska


Stanisław Siadkowski (1919-1995) - bibliotekarz i organizator szczecińskiego bibliotekarstwa po II wojnie światowej.

Życiorys

Stanisław Siadkowski urodził się 26 kwietnia 1919 roku w Stachowie k. Warszawy. W 1939 roku ukończył Liceum Pedagogiczne w Łowiczu.

Od 1941 roku przebywał na robotach w Niemczech. Po zakończeniu działań wojennych, w 1945 roku opuścił miejsce przymusowego pobytu i osiadł w Szczecinie gdzie nowa administracja państwowa podejmowała ogromny wysiłek organizowania polskiego życia naukowego i kulturalnego.

Siadkowski zatrudnienie znalazł jako bibliotekarz. W sierpniu 1945 roku objął kierownictwo tworzącej się Biblioteki Miejskiej, która powstawała na podwalinach dawnej niemieckiej Stadtbücherei. W pracy tej przydatna okazała się dwuletnia praktyka nabyta w bibliotece szkolnej łowickiego liceum. W kolejnych latach uzupełniał swoje wykształcenie biblioteczne.

Kierownik placówki stanął przed bardzo trudnym zadaniem uruchomienia biblioteki, co wiązało się z koniecznością przystosowania budynku dla odwiedzających, zadbania o polskojęzyczny księgozbiór, urządzeniem pomieszczeń czytelniczych, a przede wszystkim uporządkowaniem zastanych poniemieckich zbiorów[1], których stan oszacowano na 250 tysięcy woluminów.

Mimo licznych trudności, udało się Siadkowskiemu otworzyć gmach biblioteki z początkiem 1946 roku. Do 31 lipca 1948 roku był jej dyrektorem. W tym samym okresie współpracował przy tworzeniu bibliotek dwóch wyższych uczelni - Biblioteki Akademii Handlowej, która zainaugurowała działalność 14 października 1946 i była pierwszą wyższą uczelnią na Pomorzu Zachodnim oraz biblioteki Szkoły Inżynierskiej funkcjonującej od 1 grudnia 1946 roku, przemianowanej w roku 1955 na Politechnikę Szczecińską. W 1950 roku współpracował z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i zaangażował się w tworzenie biblioteki Pałacu Dziecka, który rok później został przekształcony w Pałac Młodzieży.

W 1951 roku zaczął pracę w Bibliotece Głównej Politechniki Szczecińskiej. Z instytucją tą związany był przez ponad 30 lat, do czasu przejścia na emeryturę. Jednak także i wtedy, do roku 1992 pracował w tejże bibliotece zatrudniając się na pół etatu. W początkowych latach pracy pełnił funkcję kierownika Działu Udostępniania Zbiorów, a następnie kierownika Oddziału Wydawnictw Ciągłych. Dzięki umiejętności pozyskiwania zbiorów i otwartości na nowe tendencje wkraczające do bibliotekarstwa, udało mu się zgromadzić i rozbudować zbiory biblioteczne oraz zastosować nowatorskie wtedy jeszcze rozwiązania, m. in. wolny dostęp do półek w czytelniach.

Podobnie jak w początkach swojej pracy zawodowej tak i w latach późniejszych udzielał się na polu organizacji zbiorów w bibliotekach różnego typu. Miał swój udział w kurateli nad księgozbiorem Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (lata 70.), skupiającego w swych szeregach elitę naukową Szczecina oraz nad biblioteką Związku Nauczycielstwa Polskiego. Udzielał się również w pracy pedagogicznej. Dostrzegał konieczność edukacji kadr bibliotecznych i w związku z tym, w latach 50. uczestniczył w organizacji miejscowego punktu Państwowego Zaocznego Kursu Bibliotecznego i objął nad nim kierownictwo. Od połowy lat 60. do 1984 roku szkolił szczecińskich bibliotekarzy i adeptów tego zawodu w temacie wydawnictw ciągłych.

Stanisław Siadkowski był zaangażowany w działalność społeczną m. in. jako aktywny członek Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i jeden z jego założycieli na terenie Pomorza Zachodniego w 1946 roku.

W 1985 roku przyznano mu status honorowego członka tej organizacji.


Swoją obecność zaznaczył także w szeregach partii politycznej. W 1936 roku wstąpił do Stronnictwa Ludowego[2]. Pełnił funkcje w zarządzie wojewódzkim tej partii.


Zmarł 14 maja 1995 roku. Został pochowany na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.


Przypisy

 1. Sam Siadkowski tak charakteryzował stan biblioteki na łamach czasopisma Bibliotekarz w 1946 r. [...] Stadtbücherei [...] należała do grupy najlepiej dobranych i urządzonych bibliotek w całych Niemczech, a nawet i Skandynawii [...]. Przetłaczająca się machina frontu oszczędziła co prawda sam gmach biblioteki, lecz księgozbiór odczuł b. dotkliwie te działania. Wszystko co cenniejsze zginęło; resztę rozrzucono i podeptano.
 2. Po wojnie, od 1949 r. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe (rozwiązane w 1989 r.), a następnie Polskie Stronnictwo Ludowe (od 1990 r.).


Artykuły i Publikacje

 • 1946 - Biblioteka Miejska w Szczecinie. W: Bibliotekarz, nr 6/7.
 • 1947 - Hic mortui vivant et multi loquuntur. W: Odra, nr 25/26.
 • 1947 - Historia i stan dzisiejszy Biblioteki Szczecińskiej. W: Zapiski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. T. 13, z. 1/4.
 • 1947 - Najstarsze drukarnie szczecińskie. W: Szczecin, nr 19-20.
 • 1947 - Pomorze a historycy. W: Szczecin, nr 11/12.
 • 1958 - Drukarnie i drukarstwo szczecińskie w XVI w. Szczecin
 • 1960 - Drukarnie Szczecina XVI-XVIII w. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 2, s. 84-87.
 • 1960 - Książnica Miejska m. Szczecina w latach 1901 do 1945. Szczecin
 • 1960 - Publiczne Biblioteki Powszechne m. Szczecina (przed 12 VII 1945). Szczecin
 • 1965 - Wydawnictwa ciągłe a sprawność informacji. W: Zeszyty Naukowe PS, nr 62. Prace monogr. nr 24, s. 91-112
 • 1968 - Wydawnictwa ciągłe w Bibliotece STN. Szczecin
 • 1977 - Mszał Kamieński. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, nr 2-3, s. 40-42.
 • 1978 - Szczecińskie druki XVI w. Próba bibliografii. Szczecin, WiMBP
 • 1986 - Biblioteka Miejska w Szczecinie w latach 1945-1948. W: Pionierskie lata kultury szczecińskiej: materiały z sesji popularnonaukowej odbytej w Szczecinie 13.V. i 28. X. 1985 r. Red. Kazimierz Kozłowski. Szczecin, 1986.

Medale i odznaczenia

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal 40-lecia PRL
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Odznaka XXX-lecia Gryfa Pomorskiego
 • Złota Odznaka ZNP
 • Odznaka Gryfa Pomorskiego


Bibliografia

 • Szczecin humanistyczny: informator bio-bibliograficzny. Red. Stanisław Krzywicki. Szczecin: Książnica Szczecińska, 1981, s. 187.
 • Wróblewska Sylwia. Z żałobnej karty. Pożegnanie Stanisława Siadkowskiego /1919-1995/. W: Bibliotekarz Zachodniopomorski, Szczecin 1995, nr 1-2, s. 101-103.
 • Encyklopedia Szczecina. T. 1. Red. Tadeusz Białecki. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, 1999, s. 326. ISBN 83-87341-45-2.
 • Od Stadtbibliothek do Książnicy Pomorskiej: 1905-2005. Red. Hanna Niedbał, Barbara Chojnacka, Agnieszka Gnat-Leśniańska, Szczecin 2005, s. 63, 77, 200, 219, 212, 222, 267.

Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko