Waldemar Grzywacz

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
prof. dr hab. Waldemar Grzywacz
ekonomista, nauczyciel akademicki, poseł na sejm
brak zdjecia
Data urodzenia 24 marca 1932
Miejsce urodzenia Grudziądz


GryfPom.png
Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego

Waldemar Grzywacz (ur. 1932) – ekonomista, nauczyciel akademicki, współtwórcą szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, poseł na sejm

Życiorys

Waldemar Henryk Grzywacz urodził się 24 marca 1932 roku w Grudziądzu.

Ze Szczecinem jest związany od 1951 roku. W latach 1951-1954 studiował na Wydziale Transportu Drogowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (późniejsza Politechnika Szczecińska) w Szczecinie. Równocześnie w 1953 podjął pracę w Państwowym Domu Młodzieży w Szczecinie. Później związał się ze szkolnictwem średnim. W latach 1954-1961 był nauczycielem w Technikum Samochodowym. Studia kontynuował na Wydziale Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej (od 1955). W czasie studiów był prezesem Studenckiej Spółdzielni Pracy „Bratniak” (1959-1963). W 1963 roku został asystentem, a później starszym asystentem w Instytucie Ekonomiki Transportu tej uczelni. W 1966 roku obronił dysertację Wpływ specyficznych cech pracy transportu na system wynagrodzenia kierowców, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych. W 1970 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W latach 1970-1976 piastował stanowisko docenta. W roku 1976 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych (1983). W latach 1978-1981 był dyrektorem Instytutu Ekonomiki Transportu PS. W latach 1983–1985 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego tej uczelni. W niepełnym wymiarze godzin wykładał również w Instytucie Eksploatacji Portów (i Floty) Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

W 1985 został pracownikiem nowo utworzonego Uniwersytetu Szczecińskiego. Funkcję prorektora tej uczelni sprawował w latach 1985–1986. W 1995 roku został kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Transportu i Łączności. W 1996 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1999-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej „Oeconomicis” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie.

Należy do grona wybitnych polskich ekonomistów. Jest współtwórcą szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Prowadził badania z zakresu infrastruktury systemów transportowych, rynku usług transportowych, wolnych obszarów celnych - przede wszystkim w portach ujścia Odry, ekonomiki pracy. W jego bogatym dorobku naukowym znajduje się ponad 300 prac naukowych z zakresu ekonomii politycznej i społecznej, ekonomiki i organizacji transportu oraz polityki gospodarczej. Jest autorem 26 monografii i podręczników akademickich, ponadto 50 koreferatów, recenzji książek, artykułów i prac badawczych oraz rozlicznych ekspertyz. Był doradcą naukowym w Przedsiębiorstwie Usług Organizacyjno-Technicznych Transportu Budownictwa „Transbud” w Szczecinie (1974-1987), Wolnym Obszarze Celnym Szczecin-Świnoujście (1988-1991), Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej w Warszawie (od 1989) i Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej „Spedpol” (od 1991).

Jest wieloletnim działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1953), Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (od 1960), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1963; prezesem Oddziału Szczecińskiego od 1980), Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 1973). Był członkiem wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Gospodarki Magazynowej w Poznaniu (1974-1981), Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Warszawie (od 1975; wiceprzewodniczącym od 1982), Instytutu Morskiego w Gdańsku (od 1983).

Od 1961 roku, aż do rozwiązania, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później należał do Klubu Lewicy Demokratycznej. Wybrany z listy PZPR – Okręg 91 w Szczecinie – został posłem Sejmu 10 kadencji (1989-1991). Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Handlu i Usług. W latach 80. przewodniczył Radzie Wojewódzkiej PRON w Szczecinie. Był także członkiem Komisji Konstytucyjnej, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw przeanalizowania i oceny działalności ustępującego Rządu.

Żonaty. Ma córkę i syna.

Zdjęcia z realizacji programu telewizyjnego z cyklu Imiona ulic (lata 80.) z udziałem prof. Waldemara Grzywacza -

fot. Zdzisław GajdaPublikacje (wybór)

 • 1969Ekonomika transportu samochodowego (współaut. Przemysław Małek i Bronisław Żymeła), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1969Infrastruktura w transporcie. Problemy optymalizacji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1971Praca i płaca kierowców, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1972Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 1)
 • 1973Ekonomika transportu samochodowego (współaut. Przemysław Małek i Bronisław Żymeła), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 2 popr. i uzup.)
 • 1973Racjonalizacja systemu transportowego kraju. Materiały konferencji teoretycznej słuchaczy Studium Doktoranckiego z Ekonomiki Transportu (pod red. nauk. Waldemara Grzywacza), Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1973Taryfy transportowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1975Podstawy informatyki w transporcie (praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wierzbickiego w oprac. Waldemara Grzywacza i in.), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1975Problemy ekonomiczne konteneryzacji. Komentarz technologiczny do uchwały Nr 163 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie programu wdrażania kontenerowego systemu transportowego w PRL, Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej, Warszawa
 • 1978Metody badawcze w transporcie (pod red. Waldemara Grzywacza), Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1979Ekonomika pracy w transporcie, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa
 • 1979Ładunkoznawstwo, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1980Rynek usług transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1982Infrastruktura transportu - charakterystyka, cechy, rozwój, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 2 popr. i rozsz.)
 • 1984Ekonomika transportu (współaut. Jan Burnewicz) - wyd. 1
 • 1985Taryfy transportowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 2 popr. i rozsz.)
 • 1985Minął rok 1983. Refleksje Przewodniczącego RW PRON w Szczecinie), „Kronika Miasta Szczecina 1983”, s. 9-19
 • 1987Ekonomika transportu (współaut. Jan Burnewicz) - wyd. 2
 • 1988Koncepcja stanowienia wolnych obszarów celnych i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
 • 1988Strefa Wolnocłowa (Szczecin-Świnoujście), „Wektory Gospodarki” 1988 nr 7, s. 28-30
 • 1989Ekonomika transportu (współaut. Jan Burnewicz), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 3)
 • 1991Polityka transportowa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 1995Metodyka polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 1996Społeczno-gospodarcze problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 1998Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 1999Współczesne problemy polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2001Integracja europejska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2002Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 1)
 • 2003Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2003Podstawy mikroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2003Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne - wyd. 1
 • 2003Polityka transportowa (współaut. Krystyna Wojewódzka-Król i Włodzimierz Rydzkowski), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (wyd. 3 zmien. i poszerz.)
 • 2004Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 2)
 • 2005Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 3 popr. i rosz.)
 • 2005Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 2 popr. i uzup.)
 • 2006Elementy integracji europejskiej. Ujęcie ekonomiczne (współaut. Ireneusz Jaźwiński), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2006R-ewolucja zarządzania i co z niej wynika... (pod red. Mariana Dobrzyńskiego i Waldemara Grzywacza), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • 2007Moje ulubione aforyzmy. Nie tylko ekonomiczne (wybór Waldemar Grzywacz), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2007Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej (współaut. Ireneusz Jaźwiński), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (seria: Rozprawy i Studia)
 • 2009Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane problemy, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce
 • 2012Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Dobrzyńskiego (pod red. nauk. Krzysztofa Klincewicza i Waldemara Grzywacza), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa


Artykuły w prasie (wybór)

 • 1975Rozwój transportu i komunikacji na Pomorzu Zachodnim (współautor Krzysztof Luks), „Przegląd Zachodniopomorski” 1975 t. 19 nr 3-4, s. 177-191
 • 1980Rola transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego, „Przegląd Zachodniopomorski” 1980 t. 24 nr 2-3, s. 151-160
 • 1984Sympozjum psychologiczne pt. „Człowiek wobec lęku i zagrożenia” (współautorzy Ewa Majewska, Tomasz Ochinowski, Ewa Szałtowska-West, Sławomir Śląski), „Studia Philosophiae Christianae” 1984 t. 20 nr 1, s. 243-251
 • 2007Autoportret, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2007 nr 9, s. 5-25
 • 2007Tworzenie tożsamości europejskiej jako warunek pogłębienia integracji krajów członkowskich UE, „Europa Regionum” 2007 t. 10, s. 21-33
 • 2008Naturalność nasilających się ruchów migracyjnych, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2008 nr 18, s. 113-121
 • 2009Ewolucja suwerenności wynikająca ze wzrostu współzależności międzynarodowej, „Europa Regionum” 2009 t. 12, s. 5-12
 • 2009Próby konstytucjonalizacji UE, „Problemy Transportu i Logistyki” 2009 t. 7, s. 113-121
 • 2010Globalizacja: szanse i zagrożenia, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010 nr 60, s. 102-117
 • 2010Mój nauczyciel – Profesor Przemysław Małek, „Problemy Transportu i Logistyki” 2010 t. 13, s. 45-55
 • 2012Istota współczesnych stosunków międzynarodowych, „Europa Regionum” 2012 t.14, s. 7-17
 • 2012Rozwój policentryzmu kapitalistycznego, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012 nr 101, s. 103-111
 • 2013Gry w organizacji a wpływ społeczny (współautor Michał Mijal), „Problemy Zarządzania” 2013 t. 11 nr 3, s. 43-60
 • 2014Wykorzystanie gier w rozwijaniu kompetencji zawodowych (współautor Michał Mijal), „Problemy Zarządzania” 2014 t. 12 nr 1, s. 207-215Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda resortowa I stopnia
 • nagroda resortowa II stopnia (dwukrotnie)
 • nagroda resortowa III stopnie (trzykrotnie)OdznaczeniaO Waldemarze Grzywaczu m.in.Bibliografia

 • Encyklopedia Szczecina Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego, autor hasła Julian Gałczyński), Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2015
 • Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny edycja 2, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989
IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz