Waldemar Grzywacz

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Skocz do: nawigacja, szukaj
prof. dr hab. Waldemar Grzywacz
ekonomista, nauczyciel akademicki, poseł na sejm
brak zdjecia
Data urodzenia 24 marca 1932
Miejsce urodzenia Grudziądz


Waldemar Grzywacz (ur. 1932) – ekonomista, nauczyciel akademicki, współtwórcą szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu, poseł na sejm

Życiorys

Waldemar Henryk Grzywacz urodził się 24 marca 1932 roku w Grudziądzu.

Ze Szczecinem jest związany od 1951 roku. W latach 1951-1954 studiował na Wydziale Transportu Drogowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej (późniejsza Politechnika Szczecińska) w Szczecinie. Równocześnie w 1953 podjął pracę w Państwowym Domu Młodzieży w Szczecinie. Później związał się ze szkolnictwem średnim. W latach 1954-1961 był nauczycielem w Technikum Samochodowym. Studia kontynuował na Wydziale Transportu Drogowego Politechniki Szczecińskiej (od 1955). W czasie studiów był prezesem Studenckiej Spółdzielni Pracy „Bratniak” (1959-1963). W 1963 roku został asystentem, a później starszym asystentem w Instytucie Ekonomiki Transportu tej uczelni. W 1966 roku obronił dysertację Wpływ specyficznych cech pracy transportu na system wynagrodzenia kierowców, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych. W 1970 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego. W latach 1970-1976 piastował stanowisko docenta. W roku 1976 otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego nauk ekonomicznych (1983). W latach 1978-1981 był dyrektorem Instytutu Ekonomiki Transportu PS. W latach 1983–1985 pełnił funkcję dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego tej uczelni. W niepełnym wymiarze godzin wykładał również w Instytucie Eksploatacji Portów (i Floty) Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie.

W 1985 został pracownikiem nowo utworzonego Uniwersytetu Szczecińskiego. Funkcję prorektora tej uczelni sprawował w latach 1985–1986. W 1995 roku został kierownikiem Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Transportu i Łączności. W 1996 roku został uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Szczecińskiego. W latach 1999-2005 był rektorem Wyższej Szkoły Zawodowej „Oeconomicis” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Szczecinie.

Należy do grona wybitnych polskich ekonomistów. Jest współtwórcą szczecińskiej szkoły ekonomiki transportu. Prowadził badania z zakresu infrastruktury systemów transportowych, rynku usług transportowych, wolnych obszarów celnych - przede wszystkim w portach ujścia Odry, ekonomiki pracy. W jego bogatym dorobku naukowym znajduje się ponad 300 prac naukowych z zakresu ekonomii politycznej i społecznej, ekonomiki i organizacji transportu oraz polityki gospodarczej. Jest autorem 26 monografii i podręczników akademickich, ponadto 50 koreferatów, recenzji książek, artykułów i prac badawczych oraz rozlicznych ekspertyz. Był doradcą naukowym w Przedsiębiorstwie Usług Organizacyjno-Technicznych Transportu Budownictwa „Transbud” w Szczecinie (1974-1987), Wolnym Obszarze Celnym Szczecin-Świnoujście (1988-1991), Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej w Warszawie (od 1989) i Przedsiębiorstwa Spedycji Krajowej „Spedpol” (od 1991).

Jest wieloletnim działaczem Związku Nauczycielstwa Polskiego (od 1953), Towarzystwa Wiedzy Powszechnej (od 1960), Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1963; prezesem Oddziału Szczecińskiego od 1980), Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego (od 1973). Był członkiem wielu rad naukowych, m.in. Instytutu Gospodarki Magazynowej w Poznaniu (1974-1981), Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu w Warszawie (od 1975; wiceprzewodniczącym od 1982), Instytutu Morskiego w Gdańsku (od 1983).

Od 1961 roku, aż do rozwiązania, był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Później należał do Klubu Lewicy Demokratycznej. Wybrany z listy PZPR – Okręg 91 w Szczecinie – został posłem Sejmu 10 kadencji (1989-1991). Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Handlu i Usług. Był także członkiem Komisji Konstytucyjnej, Komisji Stosunków Gospodarczych z Zagranicą i Gospodarki Morskiej, Komisji Nadzwyczajnej do spraw przeanalizowania i oceny działalności ustępującego Rządu.

Żonaty. Ma córkę i syna.

Zdjęcia z realizacji programu telewizyjnego z cyklu Imiona ulic (lata 80.) z udziałem prof. Waldemara GrzywaczaPublikacje (wybór)

 • 1969Ekonomika transportu samochodowego (współaut. Przemysław Małek i Bronisław Żymeła), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1969Infrastruktura w transporcie. Problemy optymalizacji, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1971Praca i płaca kierowców, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1972Infrastruktura transportu, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 1)
 • 1973Ekonomika transportu samochodowego (współaut. Przemysław Małek i Bronisław Żymeła), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 2 popr. i uzup.)
 • 1973Racjonalizacja systemu transportowego kraju. Materiały konferencji teoretycznej słuchaczy Studium Doktoranckiego z Ekonomiki Transportu (pod red. nauk. Waldemara Grzywacza), Wyd. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1973Taryfy transportowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1975Podstawy informatyki w transporcie (praca zbiorowa pod red. Tadeusza Wierzbickiego w oprac. Waldemara Grzywacza i in.), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1975Problemy ekonomiczne konteneryzacji. Komentarz technologiczny do uchwały Nr 163 Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 1971 r. w sprawie programu wdrażania kontenerowego systemu transportowego w PRL, Państwowa Rada Gospodarki Materiałowej, Warszawa
 • 1978Metody badawcze w transporcie (pod red. Waldemara Grzywacza), Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1979Ekonomika pracy w transporcie, Instytut Wydawniczy Centralnej Rady Związków Zawodowych, Warszawa
 • 1979Ładunkoznawstwo, Wyd. Politechniki Szczecińskiej, Szczecin
 • 1980Rynek usług transportowych, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa
 • 1982Infrastruktura transportu - charakterystyka, cechy, rozwój, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 2 popr. i rozsz.)
 • 1984Ekonomika transportu (współaut. Jan Burnewicz) - wyd. 1
 • 1985Taryfy transportowe, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 2 popr. i rozsz.)
 • 1985Minął rok 1983. Refleksje Przewodniczącego RW PRON w Szczecinie), „Kronika Miasta Szczecina 1983”, s. 9-19
 • 1987Ekonomika transportu (współaut. Jan Burnewicz) - wyd. 2
 • 1988Koncepcja stanowienia wolnych obszarów celnych i specjalnych stref ekonomicznych w Polsce
 • 1988Strefa Wolnocłowa (Szczecin-Świnoujście), „Wektory Gospodarki” 1988 nr 7, s. 28-30
 • 1989Ekonomika transportu (współaut. Jan Burnewicz), Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa (wyd. 3)
 • 1991Polityka transportowa, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 1995Metodyka polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 1996Społeczno-gospodarcze problemy ekonomii i polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 1998Polityka gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • 1999Współczesne problemy polityki gospodarczej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2001Integracja europejska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2002Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 1)
 • 2003Ekonomiści i systemy ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2003Podstawy mikroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2003Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne - wyd. 1
 • 2003Polityka transportowa (współaut. Krystyna Wojewódzka-Król i Włodzimierz Rydzkowski), Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk (wyd. 3 zmien. i poszerz.)
 • 2004Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 2)
 • 2005Podstawy makroekonomii, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 3 popr. i rosz.)
 • 2005Polityka społeczno-gospodarcza. Istota i założenia metodyczne, Wyższa Szkoła Zawodowa „Oeconomicus” Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin (wyd. 2 popr. i uzup.)
 • 2006Elementy integracji europejskiej. Ujęcie ekonomiczne (współaut. Ireneusz Jaźwiński), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2006R-ewolucja zarządzania i co z niej wynika... (pod red. Mariana Dobrzyńskiego i Waldemara Grzywacza), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • 2007Moje ulubione aforyzmy. Nie tylko ekonomiczne (wybór Waldemar Grzywacz), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział Wojewódzki w Szczecinie, Szczecin
 • 2007Współczesne uwarunkowania i tendencje polityki ekonomicznej (współaut. Ireneusz Jaźwiński), Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin (seria: Rozprawy i Studia)
 • 2009Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Wybrane problemy, Wyższa Szkoła Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce
 • 2012Rozwój potencjału społecznego organizacji - wyzwania w XXI wieku. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Dobrzyńskiego (pod red. nauk. Krzysztofa Klincewicza i Waldemara Grzywacza), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa


Artykuły w prasie (wybór)

 • 1975Rozwój transportu i komunikacji na Pomorzu Zachodnim (współautor Krzysztof Luks), „Przegląd Zachodniopomorski” 1975 t. 19 nr 3-4, s. 177-191
 • 1980Rola transportu w rozwoju społeczno-gospodarczym Pomorza Zachodniego, „Przegląd Zachodniopomorski” 1980 t. 24 nr 2-3, s. 151-160
 • 1984Sympozjum psychologiczne pt. „Człowiek wobec lęku i zagrożenia” (współautorzy Ewa Majewska, Tomasz Ochinowski, Ewa Szałtowska-West, Sławomir Śląski), „Studia Philosophiae Christianae” 1984 t. 20 nr 1, s. 243-251
 • 2007Autoportret, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2007 nr 9, s. 5-25
 • 2007Tworzenie tożsamości europejskiej jako warunek pogłębienia integracji krajów członkowskich UE, „Europa Regionum” 2007 t. 10, s. 21-33
 • 2008Naturalność nasilających się ruchów migracyjnych, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2008 nr 18, s. 113-121
 • 2009Ewolucja suwerenności wynikająca ze wzrostu współzależności międzynarodowej, „Europa Regionum” 2009 t. 12, s. 5-12
 • 2009Próby konstytucjonalizacji UE, „Problemy Transportu i Logistyki” 2009 t. 7, s. 113-121
 • 2010Globalizacja: szanse i zagrożenia, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2010 nr 60, s. 102-117
 • 2010Mój nauczyciel – Profesor Przemysław Małek, „Problemy Transportu i Logistyki” 2010 t. 13, s. 45-55
 • 2012Istota współczesnych stosunków międzynarodowych, „Europa Regionum” 2012 t.14, s. 7-17
 • 2012Rozwój policentryzmu kapitalistycznego, „Ekonomiczne Problemy Usług” 2012 nr 101, s. 103-111
 • 2013Gry w organizacji a wpływ społeczny (współautor Michał Mijal), „Problemy Zarządzania” 2013 t. 11 nr 3, s. 43-60
 • 2014Wykorzystanie gier w rozwijaniu kompetencji zawodowych (współautor Michał Mijal), „Problemy Zarządzania” 2014 t. 12 nr 1, s. 207-215Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda resortowa I stopnia
 • nagroda resortowa II stopnia (dwukrotnie)
 • nagroda resortowa III stopnie (trzykrotnie)Odznaczenia

 • 1977 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1977 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1984 – Medal 40-lecia Polaki Ludowej
 • 1985 – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
 • 2004Złota Odznaka Honorowa Gryfa Zachodniopomorskiego
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Wieńcem


Bibliografia

 • Encyklopedia Szczecina Wydanie jubileuszowe z okazji 70-lecia polskiego Szczecina (pod red. Tadeusza Białeckiego, autor hasła Julian Gałczyński), Szczecińskie Towarzystwo Kultury, Szczecin 2015
 • Kto jest kim w Polsce. Informator biograficzny edycja 2, Wydawnictwo Interpress, Warszawa 1989
IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz