Wit Drapich

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wit Drapich
działacz polityczny, poseł
Data urodzenia 23 stycznia 1924
Miejsce urodzenia Świątniki Górne
Data śmierci 13 grudnia 1992
Miejsce śmierci Warszawa
Miejsce spoczynku Cmentarz Wojskowy przy ul. Powązkowskiej w Warszawie (kw. AII-10-29)


Wit Drapich (1924-1992) – działacz studencki, działacz polityczny, poseł na sejm, lider szczecińskiego Października 1956 roku

Życiorys

Wit Drapich urodził się 23 stycznia 1924 roku w Świątnikach Górnych pod Myślenicami w rodzinie Jana i Anny. W czasie okupacji niemieckiej ukończył Technikum Budowy Maszyn. Pracował w zakładach samochodowych firmy „Steyer” w Krakowie. Tam wstąpił do podziemia. Należał do grupy konspiracyjnej redagującej na podstawie nasłuchu radiowego gazetkę „Wiadomości Radiowe”. Wraz z grupą wszedł w szeregi Armii Krajowej. W 1944 roku wstąpił do partyzanckiego oddziału AK „Odwet” na Podhalu.

W 1945 roku wstąpił do koła Polskiej Partii Socjalistycznej w rodzinnej wsi. Był członkiem Związku Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. W 1948 roku został członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wspólnie z Eugeniuszem Kwiatkowskim tworzył podwaliny gospodarki morskiej Pomorza Zachodniego. W 1945 roku rozpoczął w Krakowie działalność w ruchu studenckim. Działał w Akademickim Związku Walki Młodych „Życie” oraz w Związku Akademickiej Młodzieży Polskiej. Później pracował w Federacji Polskich Organizacji Studenckich. Był jednym z założycieli Zrzeszenia Studentów Polskich. W latach 1950-1951 pracował jako kierownik Wydziału Organizacyjnego Prezydium Rady Naczelnej ZSP. W uznaniu zasług i wkładu pracy nad zjednoczeniem polskiego ruchu studenckiego oraz budowy ZSP, na IV Kongresie ZSP nadano mu honorowe członkostwo organizacji (27 marca 1960).

Był posłem. W Sejmie VII kadencji zasiadał w Komisji Kultury i Sztuki oraz w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, a w Sejmie VIII kadencji w Komisji Handlu Zagranicznego, Komisji Mandatowo-Regulaminowej, Komisji Skarg i Wniosków oraz w Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektu ustawy o Radach Narodowych i Samorządzie Terytorialnym. Na III Zjeździe PZPR został powołany na zastępcę Członka KC PZPR (od 1959 do 1975). W 1975 roku został członkiem Komitetu Centralnego PZPR.

W 1965 roku został dyrektorem w Ministerstwie Żeglugi, a w latach 1966–1969 dyrektorem w Ministerstwie Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. W tym resorcie od 1969 do 1972 pełnił funkcję wiceministra. Od 1972 roku w Krakowie.

Od 1 lutego 1972 do 9 grudnia 1973 roku był przewodniczącym Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie, a od 13 grudnia 1973 do 1975 wojewodą krakowskim. Był również przewodniczącym Rady Miejskiej Krakowa. Od 19 maja 1975 do 10 grudnia 1977 roku pełnił funkcję I sekretarza KW PZPR w Krakowie.

Od 1974 roku zasiadał w Radzie Naczelnej ZBOWiD. W latach 1977–1983 był wiceprzewodniczącym Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu.

Zmarł 13 grudnia 1992 roku w Warszawie. Jest pochowany na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej (kw. AII-10-29).

Okres szczeciński

Wybór kandydatów na posłów do Sejmu. Wycinek z „Głosu Szczecińskiego” (1957)

W 1951 roku ukończył studia w Szkole Inżynierskiej i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Szczecinie (późniejsza [[Politechnika Szczecińska (PS)|Politechnika Szczecińska). Za pracę w dziedzinie ekonomiki transportu otrzymał nagrodę uczelnianą. Po studiach pracował jako adiunkt w Katedrze Planowania Gospodarki Narodowej WSE. Specjalizował się w zagadnieniach komunikacyjnych, m.in. zajmował się projektem wykorzystania linii kolei obwodowej w Szczecinie, Poznaniu, Koninie i w Koluszkach. Działał w organizacji partyjnej przy WSE. W 1951 roku został I sekretarzem Komitetu Uczelnianego.

W latach 1955-1956 należał do grona szczecińskich reformatorów partyjnych. Stojąc na czele KU PZPR, był współautorem przemian Października 1956. Od 11 listopada 1956 do 31 lipca 1965 roku był Sekretarzem Ekonomicznym Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Szczecinie.

W 1957 roku jako reprezentant Szczecina uzyskał mandat posła na Sejm II kadencji (1957-1961). W Sejmie III kadencji (1961-1965) zasiadał w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi.

Wybrane artykuły w prasie

  • 1964Morskie problemy Szczecina, „Tygodnik Morski” z dn. 15 lutego 1964Odznaczenia

  • Krzyż Walecznych
  • Srebrny Krzyż Zasługi
  • Krzyż Kawalerski OOPO Wicie Drapichu pisali m.in.BibliografiaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz