Zdzisław Czapliński

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zdzisław Czapliński
dziennikarz, publicysta
Data urodzenia 24 kwietnia 1929
Miejsce urodzenia Mieronice
Data śmierci 18 stycznia 1997
Miejsce śmierci Szczecin
Miejsce spoczynku Cmentarz Centralny w Szczecinie (kw. 105A-3-6)
Lokalizacja grobu zobacz na mapie


Zdzisław Czapliński (1929-1997) – dziennikarz, publicysta, redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego”

Życiorys

Zdzisław Czapliński urodził się 24 kwietnia 1929 roku w Mieronicach (obecnie woj. świętokrzyskie) w rodzinie chłopskiej. W czasie okupacji niemieckiej uczył się na tajnych kompletach. Był również łącznikiem i kolporterem Batalionów Chłopskich.

Po wojnie związał się z Górnym Śląskiem. Był działaczem młodzieżowym. Początkowo należał do „Wici”, a potem został członkiem kierowniczych gremiów Związku Młodzieży Polskiej w Katowicach. Należał do współorganizatorów Związku Młodzieży Socjalistycznej (1957). Do 1961 roku był członkiem КС ZMS. Aktywnie działał w ruchu przyjaciół harcerstwa. Był członkiem PZPR.

Jako dziennikarz zadebiutował w 1950 roku na łamach katowickiej „Trybuny Robotniczej”. Kolejno był publicystą, kierownikiem działu i członkiem kolegium redakcyjnego tej gazety. W 1957 roku został redaktorem naczelnym tygodnika „Co dalej?”. Później pracował w rozgłośni Polskiego Radia w Katowicach oraz w prasie powiatowej ówczesnego województwa katowickiego.

Od 1959 roku w Szczecinie. W latach 1959-1961 był dziennikarzem „Głosu Szczecińskiego”. Często publikował pod pseudonimem (Cet).

Od 1961 do 1974 roku pracował w redakcji „Kuriera Szczecińskiego”. W latach 1961-1965 był zastępcą redaktora naczelnego, a w latach 1965-1974 redaktorem naczelnym gazety. W okresie kierowania przez niego gazetą zainicjowano akcję „Cały Szczecin w kwiatach”, a także popularny plebiscyt Bursztynowy Pierścień, w którym czytelnicy „Kuriera” głosowali na najpopularniejszego aktora szczecińskich scen dramatycznych, muzycznych i lalkowych. Na przełomie lat 60. i 70. zasiadał w jury plebiscytu Bursztynowy Pierścień (1967, 1968, 1969). Zainspirowany ideami harcerstwa wydawał „Harcerski Trop” - dodatek do „Kuriera” - który był jedyną publikacją o tym charakterze w codziennej prasie polskiej.

Po tragicznych wydarzeniach grudniowych 1970 roku był jednym z kilkunastu szczecińskich dziennikarzy biorących udział w historycznym spotkaniu stoczniowców z delegacją partyjno-rządową, na czele której stał I sekretarz KC PZPR Edward Gierek (24 stycznia 1971). Swoje refleksje na temat spotkania zawarł w artykule Pomagamy („Kurier Szczeciński” nr 27 z dn. 2 lutego 1971).

Już w 1961 roku zainteresował się problematyką czeską i wzajemnymi relacjami pomiędzy Polską a Czechosłowacją na niwie naukowo-kulturalnej i ekonomiczno-gospodarczej. Szczególną uwagę poświęcał morskim kontaktom i współpracy na linii Szczecin-Czechosłowacja. W kolejnych latach publikował liczne artykuły na ten temat, za co przez władze ówczesnej Czechosłowacji był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany. Zainicjował dekadę kultury czechosłowackiej, którą w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim zaczęto organizować rokrocznie, począwszy od 1966 roku.

Po opublikowaniu na łamach „Kuriera Szczecińskiego” krytycznego listu czytelnika, po którym Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Szczecinie podjęły krótkotrwały strajk, został odwołany ze stanowiska redaktora naczelnego gazety. W 1974 roku został kierownikiem oddziału Polskiej Agencji „Interpress” w Pradze, a później także w Budapeszcie. Funkcje tę sprawował do 1979 roku.

Po powrocie do kraju został kierownikiem szczecińskiego oddziału tygodnika ilustrowanego „Panorama” (1979-1990). W latach osiemdziesiątych współpracował z miesięcznikiem Polskiej Żeglugi Morskiej „Bryza”. Sporadycznie publikował w tygodniku „Morze i Ziemia”. W 1990 roku przeszedł na emeryturę.

Zmarł 18 stycznia 1997 roku w Szczecinie. Został pochowany 22 stycznia na Cmentarzu Centralnym (kw. 105A-3-6).Artykuły w prasie (wybór)

 • 1960Zadania rosną szybciej. Z miejskiej konferencji partyjnej (współautor Leon Zeitman), „Głos Szczeciński” 1960 nr 14, s. 3
 • 1960Tow. Henryk Kanicki - delegatem na Wojewódzką Konferencję Partyjną w Szczecinie, „Głos Szczeciński” 1960 nr 24, s. 3
 • 1960Chociwelska inicjatywa, „Głos Szczeciński” 1960 nr 137, s. 3
 • 1960W powiecie po VI Plenum. Przed natarciem (współautor Stanisław Pawłowicz), „Głos Szczeciński” 1960 nr 256, s. 3
 • 1960Kadry, ludzie, atmosfera. Dzień powszedni PGR (współautor Stanisław Pawłowicz), „Głos Szczeciński” 1960 nr 273, s. 3
 • 1960Kadry dla rolnictwa, „Głos Szczeciński” 1960 nr 297, s. 3
 • 1960Przyjaźń, pomoc, wymiana doświadczeń, „Rada Robotnicza” 1960 nr 9, s. 5
 • 1960Szczecin miasto młodości. Piętnaście lat nad Odrą, „Rada Robotnicza” 1960 nr 10, s. 6
 • 1960Kłopoty z przyrostem, „Rada Robotnicza” 1960 nr 20, s. 8
 • 1960Czechosłowacja leży nad Bałtykiem, „Rada Robotnicza” 1960 nr 21, s. 3
 • 1962Małe mieszkanko na Starym Mieście. Bez wielu miarek, „Kurier Szczeciński” 1962 nr 126, s. 3
 • 1962Szczecińskie place budów. Henryk Żukowski odpowiada (rozmowa miesiąca), „Kurier Szczeciński” 1962 nr 295, s. 3
 • 1963Cenne zdrowie. Quo vadis pigułko?, „Kurier Szczeciński” 1963 nr 7, s. 3
 • 1963W zimie - z myślą o wiośnie i lecie. Henryk Żukowski odpowiada (rozmowa miesiąca), „Kurier Szczeciński” 1963 nr 47, s. 3
 • 1963List ze Śląska. Kilka porównań (korespondencja własna „Kuriera”), „Kurier Szczeciński” 1963 nr 60, s. 4
 • 1963Poznajmy się (rozmowa z Tadeuszem Kurkiem z dn. 19 czerwca 1963
 • 1963Na linii: CSRS-ZSRR. 20 lat przyjaźni i współpracy, „Kurier Szczeciński” 1963 nr 292, s. 3
 • 1963Rok 1963 na zachodzie i północy Polski, „Kurier Szczeciński” 1963 nr 306, s. 5
 • 1964Bilans XV-lecia (z cyklu: ABC RWPG), „Kurier Szczeciński” 1964 nr 99, s. 3
 • 1964Zapiski znad Wagu i Wełtawy (4). Najmłodsza kinematografia... (korespondencja własna „Kuriera” z CSRS), „Kurier Szczeciński” 1964 nr 112, s. 3
 • 1964Zapiski znad Wagu i Wełtawy (8). Co lepsze: niż czy wyż demograficzny? (korespondencja własna „Kuriera” z CSRS), „Kurier Szczeciński” 1964 nr 141, s. 3
 • 1964Zapiski znad Wagu i Wełtawy (15). W małym mieście - duża huta (korespondencja własna „Kuriera” z CSRS), „Kurier Szczeciński” 1964 nr 196, s. 3
 • 1965ABC - RWPG. Plon minionego roku, „Kurier Szczeciński” 1965 nr 4, s. 3
 • 1965Po inauguracji Roku Pomorza zachodniego. Słowa i czyny, „Kurier Szczeciński” 1965 nr 36, s. 4
 • 1965W 18 rocznicę podpisania układu Polska-CSRS. Na nowym etapie, „Kurier Szczeciński” 1965 nr 58, s. 3
 • 1965Przed ostatnią sesją. Henryk Żukowski odpowiada (rozmowa miesiąca), „Kurier Szczeciński” 1965 nr 67, s. 4
 • 1965Nowe propozycje dla polskich turystów (rozmowa z przedstawicielem „Bałkanturistu”), „Kurier Szczeciński” 1965 nr 73, s. 3
 • 1965Udany mariaż (rozmowa z Henrykiem Żukowskim, przewodniczącym Prezydium MRN w Szczecinie), „Kurier Szczeciński” 1965 nr 78, s. 4
 • 1965Przed XX-leciem CSRS. Jak żyją pobratymcy? (korespondencja własna „Kuriera” z CSRS), „Kurier Szczeciński” 1965 nr 92, s. 3
 • 1965Praga leży nad Bałtykiem (wspólnie z Bogdanem Chocianowiczem), „Kurier Szczeciński” 1965 nr 96, s. 7
 • 1965Z dziennika podróży do Jugosławii (1). Belgrad widziany z szesnastego piętra (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1965 nr 306, s. 6-7
 • 1966Z dziennika podróży do Jugosławii (2). Wolność przyszła z Avali (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 8, s. 3
 • 1966Z dziennika podróży do Jugosławii (3). Nowoczesność i tradycja (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 9, s. 3
 • 1966Z notatnika podróży do Jugosławii (4). W Sarajewie jak w Szczecinie? (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 18, s. 3
 • 1966Z notatnika podróży do Jugosławii (5). Zawrotna kariera (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 20, s. 3
 • 1966Notatnik czechosłowacki. Dzień dzisiejszy nad Wełtawą i Wagiem, „Kurier Szczeciński” 1966 nr 21, s. 3
 • 1966Z notatnika podróży do Jugosławii (9). Na spotkanie z Ivo Andrićem (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 30, s. 3
 • 1966Z notatnika podróży do Jugosławii (11). Spotkanie w Trebinje (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 37, s. 3
 • 1966Wczasy po czechosłowacku. Zotavovna „Karpatia“ (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 83, s. 3
 • 1966W zwierciadle kontrastów. Impresje jugosłowiańskie (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 84, s. 3
 • 1966Budapeszt AD 1970 (z cyklu: Co nowego u Madziarów? - korespondencja własna „Kuriera” z Węgier), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 90, s. 3
 • 1966Z notatek jugosłowiańskich. Milowy skok) (korespondencja własna „Kuriera” z Jugosławii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 97, s. 3
 • 1966Turystyka robi karierę (z cyklu: Co nowego u Madziarów? - korespondencja własna „Kuriera” z Węgier), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 105, s. 3
 • 1966Spotkania z Sofią (2). Walka o kształt architektoniczny (korespondencja własna „Kuriera” z Bułgarii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 140, s. 3
 • 1966Ambasadorzy polskiej kultury. W Sofii przy Bulwarze Rosyjskim (korespondencja własna „Kuriera” z Bułgarii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 190, s. 3
 • 1966Rozmawiamy z najmłodszym reżyserem filmowym. Uczniowie polskiej szkoły (korespondencja własna „Kuriera” z Bułgarii), „Kurier Szczeciński” 1966 nr 274, s. 3
 • 1967Kto z czym ma kłopoty (z cyklu: Co nowego u Madziarów? - korespondencja własna „Kuriera” z Węgier), „Kurier Szczeciński” 1967 nr 4, s. 3
 • 1967„Kurier Szczeciński” w akcjach, „Przegląd Zachodniopomorski” 1967 z. 2
 • 1968W 20 rocznicę podpisania węgiersko-polskiej umowy kulturalnej. Polak, Węgier... (rozmowa z z dyrektorem WIK, M. Wewiórskim), „Kurier Szczeciński” 1968 nr 26, s. 4
 • 1968W 20 rocznicę Dni Lutowych w Czechosłowacji (1). Demokratycznie i pokojowo, „Kurier Szczeciński” 1968 nr 44, s. 3
 • 1968Z festiwalowego notatnika. Na powitanie... (korespondencja własna „Kuriera” z Sofii), „Kurier Akademicki” 1968 nr 5 - dodatek do „Kuriera Szczecińskiego” 1968 nr 233, s. 2
 • 1968NRD-owskie polonica. Eksport ludzi, myśli, maszyn (korespondencja własna „Kuriera” z NRD), „Kurier Szczeciński” 1968 nr 297, s. 4-5
 • 1968NRD-owskie polonica. Nowe na Friedrichstrasse (korespondencja własna „Kuriera” z NRD), „Kurier Szczeciński” 1968 nr 298, s. 4
 • 1969Zapiski bugarskie. O Gabrowie poważnie, „Kurier Szczeciński” 1969 nr 29, s. 4
 • 1970Nasza przyjaźń - synonimem socjalistycznego internacjonalizmu (wywiad z ambasadorem CSRS dr. A. Gregorem) „Kurier Szczeciński” 1970 nr 50, s. 3
 • 1970Zapiski radzieckie (2). Pod znakiem 100 rocznicy urodzin Lenina (korespondencja własna „Kuriera” z Moskwy), „Kurier Szczeciński” 1970 nr 90, s. 5
 • 1970Generał Paweł Iwanowicz Batow wspomina (korespondencja własna „Kuriera” z Moskwy), „Kurier Szczeciński” 1970 nr 97, s. 5
 • 1970„Dni Szczecina” w Czeskiej Republice Socjalistycznej. Manifestacja przyjaźni polsko-czechosłowackiej (korespondencja własna „Kuriera” z Pragi), „Kurier Szczeciński” 1970 nr 284, s. 1 i 3
 • 197025 lat „Kuriera Szczecińskiego”. Gazeta bliska ludziom, „Przegląd Zachodniopomorski” 1970 z. 4
 • 1971Niech słowo zawsze słowo znaczy (z cyklu: Napisane dzisiaj), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 8, s. 2
 • 1971Decyduje postawa załóg (z cyklu: Napisane dzisiaj), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 10, s. 3
 • 1971Własnymi siłami (z cyklu: Napisane dzisiaj), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 12, s. 2
 • 1971Słowa i działanie (z cyklu: Napisane dzisiaj), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 15, s. 2
 • 1971Pomagamy (z cyklu: Napisane dzisiaj), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 27, s. 2
 • 1971Dialog i praca (z cyklu: Napisane dzisiaj), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 28, s. 2
 • 1971Jak z ta odnowa na własnym podwórku? (z cyklu: Nasze sprawy - w naszych rękach), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 66, s. 4-5
 • 1971Czas konfrontacji (z cyklu: Nasze sprawy - w naszych rękach), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 72, s. 4-5
 • 1971O skuteczne działanie (z cyklu: Napisane wczoraj), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 89, s. 4-5
 • 1971Konkret i człowiek (z cyklu: Nasze sprawy - w naszych rękach), „Kurier Szczeciński” 1971 nr 95, s. 4-5
 • 1971Jedność!, „Kurier Szczeciński” 1971 nr 101, s. 1-2
 • 1971Bałtyk - morzem pokoju, „Kurier Szczeciński” 1971 nr 160, s. 1-2
 • 1972W sprawie szczególnego miejsca i tempa (z cyklu: Takie sobie rozważania), „Kurier Szczeciński” 1972 nr 271, s. 4-5
 • 1972Przegadamy Szczecin cały? (z cyklu: Takie sobie rozważania), „Kurier Szczeciński” 1972 nr 277, s. 4-5
 • 1972Ryba śmierdzi od głowy? (z cyklu: Takie sobie rozważania), „Kurier Szczeciński” 1972 nr 289, s. 4
 • 1972Panuje, ale nie rządzi? (z cyklu: Takie sobie rozważania), „Kurier Szczeciński” 1972 nr 296, s. 4-5
 • 1972Dorobek dwóch lat. Realna wizja drugiej Polski, „Kurier Szczeciński” 1972 nr 299, s. 4-5
 • 1972Refleksje spod choinki, „Kurier Szczeciński” 1972 nr 302, s. 1-2
 • 1972Przed dwunastoma uderzeniami zegara. Lata spełnianych nadziei (rozmowa z przewodniczącym Prezydium WRN mgr Stanisławem Rychlikiem), „Kurier Szczeciński” 1972 nr 306, s. 1 i 5
 • 1973W 25 rocznicę wydarzeń lutowych w Czechosłowacji (2). Wnioski stare i nowe, „Kurier Szczeciński” 1973 nr 47, s. 4
 • 1975U południowych sąsiadów. Czechosłowacki notatnik gospodarczy (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 4, s. 3
 • 1975Polska-Węgry. Można jeszcze lepiej (korespondencja własna „Interpressu” z Węgier), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 8, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w kulturze? (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 13, s. 3
 • 1975Przed XI Zjazdem WSPR. Nowy program, nowe zadanie (korespondencja własna „Kuriera” z Budapesztu), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 40, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w gospodarce CSRS? (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 49, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Rozmaitości kulturalne (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 52 , s. 3
 • 1975Na 30-lecie wyzwolenia Czechosłowacji. Młodzieżowy czyn (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 55, s. 3
 • 1975Węgierska partia w dniach wielkiej debaty. Edward Gierek na czele delegacji PZPR, „Kurier Szczeciński” 1975 nr 64, s. 1 i 3
 • 197530 rocznica wyzwolenia Bratysławy. Stolica Słowacji w roku 2000 (korespondencja z Bratysławy), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 75, s. 3
 • 1975Praskie metro. Centimetro? (korespondencja własna „Kuriera” z Pragi), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 100, s. 1-2
 • 1975Balneologia po węgiersku. 400 źródeł z leczniczą wodą (korespondencja własna „Kuriera” z Budapesztu), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 116, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w gospodarce? (korespondencja własna „Kuriera” z Pragi), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 130, s. 3
 • 1975Co nowego na Węgrzech? Rozmaitości (korespondencja własna „Kuriera” z Węgier), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 136, s. 3
 • 1975Na Węgrzech o kanale Odra - Dunaj. Państwo bez morza - na morzu (korespondencja z Budapesztu), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 143, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w kulturze i nauce? (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 154, s. 3
 • 1975Miasto pełne zabytków. Bratysławskie muzeum zegarów (korespondencja z Bratysławy), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 169, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. W ciekawostkowym kalejdoskopie (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 180, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w kulturze? (korespondencja własna „Kuriera” z Pragi), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 182, s. 3
 • 1975Miasta na piwnicach. Skutki sprzed wielu wieków (korespondencja własna „Kuriera” z Budapesztu), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 202, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w gospodarce? (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 207, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w kulturze? (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 211, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w technice? (korespondencja własna „Kuriera” z Czechosłowacji), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 232, s. 3
 • 1975U południowych sąsiadów. Co nowego w technice i nauce? (korespondencja własna „Kuriera” z Pragi), „Kurier Szczeciński” 1975 nr 285, s. 3
 • 1978Przed „Hawaną -78”. Jak zaprezentują się młodzi Madziarzy?, „Głos Szczeciński” 1978 nr 146, s. 4
 • 1982Poloniści w Czechosłowacji (rozmowa z doc. dr. hab. Otokarem Bartošem, kierownikiem działu polonistyki Katedry Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Karola w Pradze), „Morze i Ziemia” 1982 nr 3, s. 10
 • 1983Dzieje szczecińskich rodzin (rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Białeckim), „Morze i Ziemia” 1983 nr 2, s. 10
 • 198335 lat temu. Burzliwy luty 1948, „Morze i Ziemia” 1983 nr 8, s. 12-13
 • 1983Armator bez morza (rozmowa z przedstawicielem Czechosłowackiej Morskiej Żeglugi Handlowej w Szczecinie, inż. Oldřichem Tomalą), „Morze i Ziemia” 1983 nr 25, s. 3
 • 1983Pamiętne dni, „Morze i Ziemia” 1983 nr 33, s. 3
 • 1983Korespondencja własna z Węgier. Wina dajcie!, „Morze i Ziemia” 1983 nr 39, s. 7
 • 1983Sto lat Narodnego Divadla, „Morze i Ziemia” 1983 nr 47, s. 3
 • 1984W nowej kadencji (rozmowa z Emanuelem Sikorą - I sekretarzem KZ PZPR w „Transoceanie”), „Bryza. Magazyn Morski” 1984 nr 2, s. 8-11
 • 1984Szczecin w systemie RWPG, „Bryza. Magazyn Morski” 1984 nr 2, s. 38-41
 • 1984Transeuropejska magistrala, „Bryza. Magazyn Morski” 1984 nr 2, s. 75-77
 • 1985Korespondencja własna z Czechosłowacji. Sluszowicki fenomen, „Morze i Ziemia” 1985 nr 2 s. 10
 • 1985Jak żyją Czechosłowacy?, „Morze i Ziemia” 1985 nr 33, s. 6
 • 1985Polacy w Powstaniu Słowackim. Śladami pamięci, „Morze i Ziemia” 1985 nr 35, s. 4
 • 1986Podwodni górnicy, „Morze i Ziemia” 1986 nr 20, s. 11
 • 1987Metropolia nad Dunajem, „Morze i Ziemia” 1987 nr 1, s. 10-11Inne publikacje

 • 1960Police wczoraj, dziś i jutro (autorzy Tadeusz Noszczyk i Eugeniusz Tegler; red. Zdzisław Czapliński), Komitet Wojewódzki PZPR, Szczecin
 • 1961Program wyborczy Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu w Szczecinie (współaut. Leon Zeitman), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu, Szczecin
 • 1961Trzech lat owoce (współaut. Leon Zeitman), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu, Szczecin
 • 1963Materiały z plenum KW PZPR w Szczecinie w sprawie upowszechniania kultury, Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR, Szczecin
 • 1963Z kulturą na ty, Wydział Propagandy i Agitacji KW PZPR, Wydział Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Szczecin (seria: Fakty i Wydarzenia nr 7/8)
 • 1965Rolnictwo i leśnictwo ziemi szczecińskiej w XX-leciu PRL (współaut. Stanisław Pawłowicz), Wydział Propagandy KW PZPR, Wojewódzki Ośrodek Propagandy Partyjnej, Szczecin
 • 1969ABC ziemi szczecińskiej (współaut. Romuald Gomerski), Wydział Propagandy KW PZPR, Szczecin
 • 1969Ziemia szczecińska (współaut. Antoni Walaszek, Bogdan Chocianowicz), Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne RSW „Prasa”, Kraków
 • 1972Towarzystwo Przyjaciół Szczecina: 10 lat w służbie miasta i regionu (oprac. red. Zdzisław Czapliński fotografie: Jerzy Bujnowski, Agnieszka Weczer, Stefan Cieślak), Towarzystwo Przyjaciół Szczecina, Szczecin
 • 1985Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe Rybołówstwa Morskiego „Transocean”, Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin, Koszalin (na zlec. PPURM „Transocean”)
 • 1985Deep-sea Services and Fish Handling Company „Transocean” (tłumaczenie z polskiego), Krajowa Agencja Wydawnicza, Szczecin, Koszalin (na zlec. PPURM „Transocean”)
 • 1996Między Lechem a Czechem [w:] Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim (pod red. Tadeusza Białeckiego), SDRP, SzczecinNagrody i wyróżnienia

 • 1963 – wyróżnienie konsula generalnego CSRS w Szczecinie
 • 1967 – nagroda Zarządu Głównego Związku Dziennikarzy Czechosłowackich za najlepsze publikacje o tematyce czeskiej w polskiej prasie
 • 1972 – Nagroda Prezydium WRN w Szczecinie za wybitne osiągnięcia w rozwoju kultury ziemi szczecińskiej
 • 1982 – II nagroda w konkursie Czechosłowackiego Ośrodka Informacji i Kultury
 • 1984 – II nagroda w konkursie Czechosłowackiego Ośrodka Informacji i Kultury
 • nagroda prezesa ZG RSW „Prasa-Książka-Ruch”Odznaczenia

 • 1966 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1970 – złoty Medal Czechosłowackiego Towarzystw Stosunków z Zagranicą
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Krzyż Oficerskim Orderu Odrodzenia PolskiBibliografia

 • Elżbieta Ciborska, Generacja dziennikarzy kierujących pismami wywodzącymi się ze Spółdzielni Wydawniczo-Oświatowej „Czytelnik” w latach 1959-1960 i 1970-1971, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1991 nr 30/1, s. 35-42
 • Słowem i piórem. 50 lat dziennikarstwa na Pomorzu Zachodnim (pod red. Tadeusza Białeckiego), SDRP, Szczecin 1996
IES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz