Zjednoczone Stocznie Polskie

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Zjednoczone Stocznie Polskie, jako przedsiębiorstwo zostało powołane na mocy zarządzenia Ministra Żeglugi 11 czerwca 1948 roku, wydanym w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania.[1] Wcześniej, władze centralne, w tym Ministerstwo Przemysłu, w celu sprawnego przejmowania od władz radzieckich stoczni na terenie Polski, powołało w dniu 14 czerwca 1945 roku Zjednoczenie Stoczni Polskich. Zjednoczenie to w początkowej fazie swej działalności wyłoniło komisje, które miały przejmować majątki stoczni. W 1945 roku, to Zjednoczenie obejmowało poszczególne zakłady w tym szczecińskie stocznie a za cel miało również koordynację planowanej budowy statków.

Siedziba powołanych Zjednoczonych Stoczni Polskich, mieściła się w Gdańsku. Przedmiotem działania przedsiębiorstwa była praca na polu techniki i wytwórczości okrętowej, rozwój budownictwa i przemysłu okrętowego (budowa i remont okrętów morskich). Do prac tych włączono, także zlecenia Ministra Żeglugi, w zakresie możliwości technicznych urządzeń stoczniowych.

ZSP podlegały bezpośrednio Ministrowi Żeglugi, nadzorującemu i kontrolującemu połączone stocznie a na czele przedsiębiorstwa stał Dyrektor Naczelny. Temu ostatniemu podlegało czterech Dyrektorów. Ważność zobowiązań zaciąganych, zachodziła pod warunkiem współdziałania dwóch członków Dyrekcji łącznie, jednego członka Dyrekcji z pełnomocnikiem handlowym lub w wypadku działania dwóch pełnomocników handlowych łącznie, w granicach ich pełnomocnictw.

Jeden z Dyrektorów lub wspomnianych pełnomocników handlowych, na polecenie Ministra Żeglugi, sprawować miał kierownictwo finansowe ZSP, w razie potrzeby zastępując czasowo kierownika finansowego. Niezależnie od odpowiedzialności Dyrektora Naczelnego kierownik finansowy odpowiadał, m.in. za gospodarkę finansową, plan finansowy czy sporządzenie bilansu ZSP. Minister Żeglugi zatwierdzał, m.in. otwieranie, łączenie lub dzielenie oddziałów przedsiębiorstwa. Zarówno majątek ruchomy i nieruchomy ZSP został oddany i wyodrębniony ze Skarbu Państwa.

Zjednoczone Stocznie Polskie przygotowały, m.in. plan inwestycyjny dla Stoczni Szczecińskiej w roku 1949. Przewidywał on odbudowę warsztatu mechanicznego, budowę nowej stolarni, odbudowę kadłubowni, kuźni, pochylni, budowę podnośników pływających, odbudowę nabrzeża, odbudowę centralnych urządzeń, dróg i rozjazdów, odbudowę budynków administracyjnych, magazynów, garażu i wyposażenia transportu, wartowni, wyposażenie straży pożarnej, budowę warsztatu pływającego, projekt fundamentu dźwigu młotowego, odbudowę odlewni oraz odbudowę i wyposażenie budynku socjalnego Stoczni Szczecińskiej.

Przewidziane inwestycje w roku 1951 ZSP dla Stoczni Szczecińskiej, obejmowały, m. in. odbudowę i modernizację czterech pochylni, budowę placu zbrojenia sekcji, budowę składu blach oraz walcowni, budowę hali prefabrykacji czy odbudowę i przebudowę warsztatów wręgowni, profilowni i zbrojenia sekcji.

Przypisy

  1. Zob. więcej: Monitor Polski, Nr A-60, poz. 822, 1949 r.
Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: dr Agnieszka Zaremba