1903

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
rok 1903 / MCMIII
XIX wiek « XX wiek » XXI wiek
1901 « 1902 « 1903 » 1904 » 1905

Rok 1903
Nadprezydent prowincji Helmuth Ludwig Wilhelm Freiherr von Maltzahn-Gültz
Generalny superintendent prowincji pomorskiej Heinrich Wilhelm Poetter

Wydarzenialuty

  • 24 lutego - projekt rozbudowy Provinzial Hebammenlehranstalt („prowincjonalnej szkoły dla położnych”) przy Karkutschstraße 7 (obecnie ul. Wojciecha)


marzec


czerwiec


październik


grudzieńLudzie

Urodzili się


ZmarliLinki zewnętrzne