Flaga Miasta Szczecina

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Flaga Miasta Szczecinflaga miejska to płat tkaniny określonego kształtu, z naniesionymi barwami (najczęściej związanymi z polem tarczy herbowej), na którym można umieścić wybrane symbole i znaki, najczęściej godło herbowe „przypisane” do herbu i jego kolorów. Flaga jest znakiem rozpoznawczym i symbolem państwa lub jednostki terytorialnej albo organizacji. Współczesna flaga Szczecina jest prostokątem o stosunku długości do szerokości 2 do 1, składającym się z 6 poziomych, równych pasów, naprzemiennie czerwonych i niebieskich (pierwszy od góry czerwony). W połowie wysokości flagi, w odległości około 1:4 od jej lewego skraju (od strony drzewca), umieszcza się Herb Miasta Szczecin.

Flaga Miasta Szczecin /1996/

Zgodnie ze Statutem Miasta Szczecin flagę Miasta podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych, z okazji uroczystości, świąt i rocznic miejskich oraz w miejscach obrad Rady Miasta, w czasie jej posiedzenia. W czasie wszystkich wydarzeń o charakterze miejskim odbywających się na terenie Miasta flaga ta zachowuje pierwszeństwo przed innymi flagami[1].

Historia

W okresie średniowiecza Szczecin należał do Związku Hanzeatyckiego (niemieckiego) (12781621)[2] i posługiwał się flagą w kolorach czerwono-białym (analogicznie do kolorów Gryfitów): pionowym prostokątem składającym się z dwóch kwadratów, z których górny miał czerwony kwadrat na białym tle, a dolny – biały kwadrat na czerwonym tle.

Flaga Szczecina w okresie przynależności do Związku Hanzeatyckiego /XIV-XVIIw./

Prawdopodobnie po zmianie herbu Szczecina dokonanej przez króla Szwedzkiego w 1660 roku, związanej także ze zmianą tła tarczy herbowej – zmianie uległy barwy flagi miasta, z biało-czerwonej, na czerwono-niebieską. Nie można wykluczyć, że pasy flagi Szczecina inspirowane były pasiastymi flagami oraz banderami Prus i Brandenburgii.

Przypisy

  1. W: Regulamin insygniów miasta – Herb Miasta Szczecina [dostęp: 16.04.2012]
  2. Tadeusz Białecki (red.): Encyklopedia Szczecina, T2 (P-Ż), Wyd. US-Instytut Historii, Szczecin 2000, s.713-714, ISBN 83-87341-45-2

Zobacz teżIES64.png
Autor opracowania: Wojciech Banaszak