Użytkownik:Iwona Karwowska

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Iwona Karwowska, szczecinianka, absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego im. Mieszka I w Szczecnie. Studiowała w Katedrze Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a następnie pracowała w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Po powrocie do rodzinnego miasta od grudnia 1984 r. pracuje w Muzeum Narodowym w Szczecinie, obecnie na stanowisku kustosza i kierownika Działu Etnografii Pomorza. Jest kuratorem ponad 30 wystaw etnograficznych i autorką ponad 20 publikacji związanych z kulturą ludową Pomorza Zachodniego, procesami migracji po 1945 r. i muzealnictwem regionu. W latach 1998–2008 prowadziła zajęcia dydaktyczne w Instytucie Politologii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2014 roku otrzymała srebrną Odznakę Honorową Gryfa Pomorskiego. Popularyzuje wiedzę o dziedzictwie kulturowym Pomorza prowadząc prelekcje i szkolenia oraz jest jurorem konkursów i przeglądów regionalnych m.in. cyklicznie w czasie: Łobeskiej Baby Wielkanocnej, Agro Pomeranii w ZODR w Barzkowicach, Poszukiwaczach Smaków regionalnym konkursie kulinarnym dla dzieci i młodzieży organizowanym przez Urząd Marszałkowski woj. zachodniopomorskiego oraz w regionalnych edycjach ogólnopolskiego konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów, w zaangażowanie którego w 2016 roku otrzymała odznakę Klucz do Polskiej Spiżarni.

Hasła