Franz Kern

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Franz Kern
filolog, nauczyciel gimnazjalny
brak zdjecia
Data urodzenia 9 lipca 1830
Miejsce urodzenia Szczecin
Data śmierci 14 grudnia 1894
Miejsce śmierci Berlin
Narodowość niemiecka

Franz Georg Gustav Kern (1830-1894) - niemiecki filolog i profesor gimnazjalny.

Życiorys

Franz Georg Gustav Kern urodził się 9 lipca 1830 roku w Szczecinie jako syn Regierungsseckretära (sekretarz rejencji) Georga Friedricha Kerna (zm. 1849). W latach 1840-1848 uczęszczał do Königliches und Stadtgymnasium (Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum) w swoim rodzinnym mieście. Wśród nauczycieli, którzy mieli na niego istotny wpływ był Hermann Bonitz, który zaszczepił w nim zainteresowanie filozofią, a zwłaszcza Platonem oraz Ludwig Giesebrecht, który zachęcił go do nauki religii i języka niemieckiego. W dwa lata po śmierci tego ostatniego, w roku 1873, Kern wystawił mu pełen szacunku literacki pomnik „Ludwig Giesebrecht als Dichter, Gelehrter und Schulmann”. Jako uczeń Kern okazał się zwolennikiem gimnastyki i pieszych wędrówek, pogłębiał też znajomość niemieckiej literatury. Z zamiłowaniem uczył młodszych swoich kolegów, jak też swoje siostry i ich przyjaciółki.

Kern w latach 1848-1851 studiował filologię na uniwersytecie w Berlinie. Po zdaniu egzaminów w roku 1852 powrócił do Szczecina i został zatrudniony na roczny okres próbny w Königliches und Stadtgymnasium (Królewskie i Miejskie Gimnazjum). W ciągu swojej siedmioletniej działalności udało mu się zdobyć szacunek kolegów, których część była jego dawnymi nauczycielami. Jako nauczyciel gimnastyki zachęcał uczniów do ćwiczeń gimnastycznych oraz do organizowanych przez siebie pieszych wędrówek.

W roku 1859 jako Subrector został zatrudniony w nowo założonym gimnazjum w Pyrzycach, by po roku przenieść się do znanej Landesschule w Schulpforta, którą kierował dawny dyrektor Königliches und Stadtgymnasium (Królewskiego i Miejskiego Gimnazjum) Karl Pater. Dla jego naukowej działalność był to okres szczególny. Zetknął się tu z filozofią Kanta i Schopenhauera, kontynuował też swoje filozoficzne studia dotyczące Platona i Arystotelesa. W roku 1866 otrzymał tytuł profesora i jeszcze w tym samym roku objął stanowisko dyrektora Großherzoglischen Gymnasiums w Oldenburgu. Kern przeniósł się w roku 1869 do Gdańska, gdzie również zaproponowano mu stanowisko dyrektora Gimnazjum Miejskiego. Po dwóch latach powrócił do Szczecina, w którym otrzymał stanowisko dyrektora w nowo powstałym Stadtgymnasium (Gimnazjum Miejskie). W tym okresie udało się mu zorganizować 35. konferencję niemieckich filologów i pedagogów w roku 1880. Od roku 1881 był profesorem i dyrektorem Köllnischen Gymnasiums w Berlinie, jak też kierował Königl. Pädagogische Seminar für gelehrte Schulen.

Uwagę Kerna jeszcze w Schulpforta przyciągnęli eleaci, wśród nich dotąd nie doceniony Parmenides, Ksenofanes z Kolofonu, Zenon z Elei, i przede wszystkim Melissos. Studiował też filozofię Demokryta z Abdery i Gorgiasa z Leontinoi, neoplatoników, zwłaszcza Pseudodionisosa Areopagitesa i Augustinusa. Swoje wnioski publikował w programach Landesschule w Pforta, Großherzoglischen Gymnasiums w Oldenburgu oraz Königliches und Stadtgymnasium w Szczecinie. Jego pierwsze dzieło „Johann Scheffler’s Cherubinischer Wandersmann” zostało wydane w roku 1866. W Berlinie Kern powrócił do swojej pierwszej miłości, którą był język niemiecki. W roku 1883 wystąpił z kilkoma sugestiami dotyczącymi poprawy niemieckiej gramatyki. Opublikował w tym samym roku „Die deutsche Satzlehre”, w rok później „Grundriß der Deutschen Satzlehre”, a w kolejnych latach „Zustand und Gegenstand. Betrachtungen über den Anfangsunterricht in der deutschen Satzlehre” (1884) i „Leitfaden für dem Anfangsunterricht in der deutschen Grammatik” (1886). Późniejsze jego pisma są próbą estetycznej oceany, jak też możliwości wykorzystania niemieckiej poezji klasycznej w nauczaniu. Skupił się głownie na dziełach Goethego, zwłaszcza na „Tasso” i jego poezji.

Franz Georg Gustav Kern zmarł 14 grudnia 1894 roku w Berlinie.

Rodzina

Franz Georg Gustav Kern poślubił w roku 1862 Klarę Runge (1849-1909), córkę szczecińskiego lekarza.

Publikacje (wybór)

 • Johann Scheffler’s Cherubinischer Wandersmann. Eine literaturhistorische Untersuchung. Leipzig: Verlag S. Hirzel 1866.
 • Symbolae criticae ad libellum Aristotelicum περὶ Ξενοφάνους, περὶ Ζήνωνος, περὶ Γοργίου. W: Programm des Großherzoglichen Gymnasiums. Oldenburg: Druck Gerhard Stalling 1867, s.1- 28.
 • Friedrich Rückert’s Weisheit des Brahmanen. Dargestellt und Beurtheilt von Franz Kern. Oldenburg: Ferdinand Schmidt 1868 (2. Aufl. 1885).
 • Kritische Bemerkungen zum dritten Teil der pseudoaristotelischen Schrift περὶ Ξενοφάνους, περὶ Ζήνωνος, περὶ Γοργίου. W: Programm des Großherzoglichen Gymnasiums. Oldenburg: Druck Gerhard Stalling 1869, s. 1-27.
 • Beitrag zur Darstellung der Philosopheme des Xenophanes. W: Programm des Städtischen Gymnasiums zu Danzig. Danzig: Groening 1871, s. 1-19.
 • Ueber Xenophanes von Kolophon. W: Programm des Stadtgymnasiums zu Stettin. Ostern 1874. Stettin: Druck von Herrcke & Lebeling 1874, s. 1–28.
 • Ludwig Giesebrecht als Dichter, Gelehrter und Schulmann. Dargest. von Franz Kern. Stettin: Th. von der Nahmer 1875 (2. Aufl. 1887).
 • Untersuchung über die Quellen für die Philosophie des Xenophanes. W: Programm des Stadtgymnasiums zu Stettin. Ostern 1877. Stettin: Druck von Herrcke & Lebeling 1877, s. 1–10.
 • Bemerkungen zu Sophokles’Aias und Antigone. W: Programm des Stadtgymnasiums zu Stettin. Ostern 1880. Stettin: Druck von Herrcke & Lebeling 1880, s. 1–7.
 • Zur Würdigung des Melissos von Samos. W: Festschrift des Stettiner Stadtgymnasiums. Zur Begrüssung der XXXV. Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner. Stettin: Druck von Herrcke & Lebeling 1880, s. 1–24.
 • Schulreden bei der Entlassung von Abiturienten in den Jahren 1875-1881 in Stettin gehalten. Stettin: Dannenberg 1881. (2. Aufl. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1887)
 • Die deutsche Satzlehre. Eine Untersuchung ihrer Grundlagen. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1883 (2. verm. Aufl. 1888).
 • Zur Methodik des deutschen Unterrichts. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1883
 • Grundriß der Deutschen Satzlehre. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1884 (3. Aufl. 1896).
 • Goethes Torquato Tasso. Beiträge zur Erklärung des Dramas. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1884.
 • Zustand und Gegenstand. Betrachtungen über den Anfangsunterricht in der deutschen Satzlehre. Nebst einer Lehrprobe. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1886
 • Leitfaden für dem Anfangsunterricht in der deutschen Grammatik. Berlin: Nicolai 1888 (2. Aufl. Berlin: Nicolai 1897).
 • Fr. Kreyßigs Vorlesungen über Goethe’s Faust. 2. Aufl. Neu hrsg. von Franz Kern. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1890.
 • Goethes Tasso und Kuno Fischer. Nebst einem Anhange: Goethes Tasso und Goldonis Tasso. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1892.
 • Kleine Schriften. Bd. 1. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1895. [Zu deutschen Dichtern. Gesammelte Aufsätze. (mit einem Bildnis und Franz Kerns Leben, I–XXV) ].
 • Kleine Schriften. Bd. 2. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1898. [Vermischte Abhandlungen. (mit einem Verzeichnis der Schriften, 248–256)].

Bibliografia

 • Bellermann, Ludwig. Franz Kern. Worte der Erinnerung, gesprochen am 19. December 1894 in der Gesellschaft für deutsche Literatur in Berlin. Goethe-Jahrbuch. Bd. 16, 1895, s. 252–257.
 • Franz Kern, w: Internationales Germanistenlexikon 1800 – 1950. Hrsg. und eingel. von Christoph König. Teil 2 H – Q. Berlin: de Gruyter 2003, s. 918-919, ISBN 3-11-015485-4.
 • Kern, Otto. Franz Kerns Leben, w: Franz Kern. Kleine Schriften. Bd. 1. Berlin: Nicolaische Verlags-Buchhandlung R. Stricker 1895, s. I–XXV.
 • Koch, Gottfried. Franz Kern [Nekrolog]. Biographisches Jahrbuch für Alterthumnskunde. 19. Jg. 1896 (1897), s. 105–131.
 • Maximilian Runze, Franz Kern, w: Maximilian Runze, Das Ilberg-Album und das alte Stettiner Gymnasium. Ein Beitrag zur Geschichte des Pommerschen Unterrichtswesen. Neue Jahrbücher, Jg. 1910, II. Abteilung, Bd. XXVI, H. 8, s. 453-454.
 • Sander, Ferdinand. Franz Kern. W: Allgemeine Deutsche Biographie. Bd. 51. Leipzig: Duncker & Humblot 1906, s. 507–511.
 • Wendt, Eckhard. Franz Kern (Georg Gustav). W: Eckhard Wendt, Stettiner Lebensbilder. Köln [etc.]: Böhlau. 2004, s. 274-275, ISBN 3-412-9404-8.