Spotkania klubowe (TV)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Spotkania klubowe (1967-1970) – cykliczny comiesięczny program dla młodzieży, przedstawiający działalność szczecińskich klubów kultury, ze szczególnym uwzględnieniem klubów funkcjonujących przy najważniejszych zakładach przemysłowych miasta

Kontynuacją tematyki młodzieżowej był cykl Album z piosenkami, nadawany przez szczeciński ośrodek telewizyjny w latach 1969-1970.

Wybrane programy

Spotkania klubowe (2)

Program zrealizowany z okazji jubileuszu 20-lecia działalności Huty Szczecin i w całości poświęcony szczecińskim hutnikom, ich zainteresowaniom, działalności kulturalnej, spędzaniu przez nich wolnego czasu.

Tematy wydania: prezentacja dorobku Zakładowego Domu Kultury przy Hucie Szczecin (m.in. spotkanie autorskie z kpt. ż.w. Zenonem Perlą, wystawa rysunków o hucie autorstwa dzieci ze Stołczyna, dziecięcy zespół baletowy pk. Haliny Gralewskiej, Zespół Pieśni i Tańca DK, chór, modelarnia prowadzona przez instruktora Mariana Grzędę, projekcje i spotkania w Młodzieżowym Kole Miłośników Filmu, albumy pamiątkowe o działalności DK z wycinkami z lokalnych gazet, klubowa kawiarnia). Rozmowy z dyrektorem naczelnym Stefanem Kijakiem, przewodniczącym Rady zakładowej Stanisławem Pulsą i kierownikiem Domu Kultury Zdzisławem Królem o historii, działalności, repertuarze artystycznym i problemach Zakładowego Domu Kultury przy Hucie SzczecinSpotkania klubowe (3)

Program o działalności środowiskowej placówki kulturalno-oświatowej przy Szczecińskich Zakładach Włókien Sztucznych w Żydowcach

Tematy wydania: prezentacja zespołów artystycznych działających przy SZWS – zespół wokalny Lucynki i Paulinki pk. Mariana Martyniaka (laureat I miejsca w kategorii tego typu zespołów w województwie), zespół akordeonistów pk. Jana Bajona, muzyka Filharmonii Szczecińskiej, chór dziecięcy pk. Teofila Wilka (I miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskich Zespołów Dziecięcych Związku zawodowego Chemików), zespół gimnastyki artystycznej; rozmowy z kierownikiem klubu, Bogusławem Janusiem, i z przewodniczącym Rady Zakładowej SZWS, Adamem Źródłowskim (historia klubu kultury powołanego do życia w 1949 roku, klub SZWS jako Dzielnicowy Dom Kultury, problemy lokalowe, inne formy działalności kulturalnej klubu – biblioteka, odczyty i spotkania, projekcje filmowe, kółka zainteresowań, m.in. fotoamatorów, brydżystów, szachistów, poradnia krawiecka)Spotkania klubowe (4)

Tematy wydania: z niezapowiedzianą wizytą w szczecińskich klubach

  • Klub Naczelnej Organizacji Technicznej (al. Wojska Polskiego) – klub cieszy się dużym powodzeniem. Tu odbywają się cotygodniowe turnieje brydża sportowego parami, turnieje szachowe, wykłady i spotkania specjalistyczne, imprezy rozrywkowe, dancingi. Podczas wizyty ekipy telewizyjnej zainteresowaniem cieszyła się wystawa radzieckiej książki technicznej)
  • Środowiskowy Klub Studentów „Kontrasty” (ul. Wawrzyniaka) – przy klubie działają m.in. Dyskusyjny Klub Filmowy, kabaret „Kontrasty”, zespół pantomimy. Mimo dobrych warunków lokalowych - sala kinowo-teatralna, sala telewizyjna - klub bywa pusty
  • Klub „Spółdzielców” (al. Wojska Polskiego) – w oddanym do użytku po rocznym remoncie klubie odbywają się liczne prelekcje, dyskusje, kursy języków obcych, spotkania towarzyskie, zabawy taneczne przy muzyce z płyt. Placówka wyposażona jest w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy, projektor filmowy, telewizor, radio, magnetofon. Przy klubie działa m.in. Koło Miłośników Ziemi Szczecińskiej, Koło Filatelistów i Szaradzistów, Dyskusyjny Klub Filmowy
  • Klub „Piwnica” – po zmianie gospodarza - dawniej ZMS, obecnie Związek Zawodowy Pracowników Handlu - klub nie zatracił swojego młodzieżowego charakteru. Tu swoją siedzibę ma międzyszkolny zespół teatralny „Zielone Tarcze”. Działa też teatrzyk dziecięcy

W programie udział wzięli sekretarz KM PZPR, Wiesław Grabowicz, i przewodniczący Komisji Kultury KM PZPR, Stanisław Stachelek. Na wybranych przykładach zwrócono uwagę na niekorzystną geografię klubową (większość szczecińskich klubów zlokalizowana jest w śródmieściu), brak placówek kulturalno-oświatowych w największych zakładach przemysłowych Szczecina (stocznia, port), brak specjalistycznej kadry (kierownicy, instruktorzy). Wspomniano o dużych kwotach pieniężnych, które władze miasta przeznaczają na funkcjonowanie placówek kulturalnych (zadowalające wyposażenie w sprzęt). Poruszono problem udziału młodzieży w pracach klubów (kluby środowiskowe - dostępne tylko dla wybranych grup; kluby dzielnicowe - otwarte)Spotkania klubowe (5)

Program poświęcony działalności Zakładowego Klubu Szczecińskich Zakładów Papierniczych w Skolwinie

Tematy wydania: rozmowa z kierowniczką klubu Krystyną Gołębiowską o historii klubu i trudnych warunkach lokalowych (wnętrze, sala gier, czytelnia, kawiarenka); klub jedyną placówką kulturalną w liczącej ponad 5 tysięcy mieszkańców dzielnicy; działalność zespołów dziecięcych i młodzieżowych (wielokrotnie wyróżniany i nagradzany zespół taneczny pk. Józefa Kacamona - najlepszy w pionie zespołów Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego; Teatrzyk Lalek „Puchatek”, kółko fotoamatorów, studium marynistyczne, spotkania, odczyty, imprezy o charakterze kulturalnym) - z braku odpowiednich pomieszczeń zespoły odbywają próby w hotelu robotniczym i Szkole Podstawowej Nr 44; rozmowa z przewodniczącym Dzielnicowej Rady Narodowej, Józefem Bojanowskim, na temat perspektyw uruchomienia w Skolwinie placówek kultury - kina, sali widowiskowej, domu kultury itp. (brak funduszy w budżecie DRN na tego typu inwestycje, priorytetem budownictwo mieszkaniowe); występ Zespołu Piosenki i Tańca Dzieci ze SkolwinaSpotkania klubowe (12)

Program poświęcony m.in. środowisku studenckiemu Szczecina i jego problemom

Tematy wydania: podsumowanie konferencji sprawozdawczo-wyborczej Zrzeszenia Studentów Polskich (m.in. poruszono problem przeciążenia studentów zajęciami programowymi); komentarz pracownika naukowego Politechniki Szczecińskiej mgra Bronisława Sowy na temat pozaprogramowego studenckiego ruchu naukowego (koła budownictwa lądowego, motoryzacji, ekonomistów, mechanizacji rolnictwa, medyków itd., seminaria specjalistyczne, obozy społeczno-naukowe, prace społeczne na rzecz danego środowiska, udział w konkursach na projekty ważne dla gospodarki regionu i kraju, m.in. projekt tunelu pod Świną, zagospodarowanie terenów zielonych w Świnoujściu, badanie natężenia ruchu na obwodnicy bieszczadzkiej, klasyfikacja gruntów w powiatach kamieńskim i wolińskim); współpraca uczelni z zakładami przemysłowymi Szczecina i wynikające z tego obopólne korzyści; prezentacja kabaretu „Indyk”, działającego przy Wyższej Szkole Rolniczej w Szczecinie. Piosenka Czar twoich mórg (muz. Włodzimierz Brach, sł. Tadeusz Klimowski) w wykonaniu członków kabaretu; rozmowa z Włodzimierzem Brachem o „Indyku” (założenia programowe kabaretu, niedobór tekstów, brak mecenatu) oraz innych szczecińskich kabaretach i teatrzykach studenckich; piosenka Teodor Tadeusza Klimowskiego (muz. i sł.) w wykonaniu Sergiusza Żuka i Mirosława Mazura; działalność 51 Ochotniczego Hufca Pracy ZMS i ZMW, najstarszego hufca w Pomorskim Zgrupowaniu OHP; praca junaków na rzecz Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego nr 1, m.in. przy budowie bloków przy pl. Żołnierza, osiedla mieszkaniowego w Niecce Niebuszewskiej i Domu Marynarza przy ul. Matejki; warunki bytowe i zdobywanie wykształcenia przez junaków (Szkoła Budowlana, Technikum Budowlane, studia na Politechnice Szczecińskiej); rozmowa z wicedyrektorem Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie, Guido Reckiem, o losach absolwentów tej szkoły (uprawnienia zawodowe, możliwości zatrudnienia); sylwetka kandydata do tytułu „Szczecinianin 69”, siedemnastoletniego Ryszarda Maliszewskiego, który uratował tonącego z jednego z kanałów Odry; zespół muzyczny Coma 5 w piosence Skarga opuszczonego jaskiniowca, czyli protest-song (muz. Bronisław Kuźmiński, sł. Jan Zemler)Spotkania klubowe (13)

Tematy wydania: komentarz z-cy komendanta KW MO w Szczecinie, płk. Szymona Karpika, na temat przestępczości wśród nieletnich (statystyka przestępstw, walka z patologią, profilaktyka wychowawcza); działalność klubu młodych „Nad Odrą” w dzielnicy Żelechowa (historia klubu, sekcje, dorobek artystyczny, kronika klubowa, najciekawsze wydarzenia); rozmowa z Janem Kazimierczakiem, kierownikiem klubu „Nad Odrą”, i z jego zastępcą, Janem Walczakiem, na temat roli klubu w wychowaniu młodzieży w dzielnicy; komentarz red. Wiesława Głowacza na temat ruchu studenckiego (kluby, twórczość studencka, zespoły artystyczne, koła zainteresowań); dziewiąta wystawa plastyków amatorów i twórców ludowych z woj. szczecińskiego m.in. z Klubu Plastyków Amatorów przy Stoczni Szczecińskiej, Klubu Plastyków Amatorów WDK i artystów indywidualnych; dorobek młodych pisarzy (Klub Młodych Pisarzy przy ZW ZMW, almanach Wyjść z cienia drzew, rozmowa z prezesem Oddziału ZLP Ireneuszem Gwidonem Kamińskim); sylwetka Henryka Kochela, młodego mistrza techniki i racjonalizatora z Fabryki Mechanizmów Samochodowych Polmo (autor m.in. opracowania procesu hartowania indukcyjnego końcówek wieloklinowych wałów napędowych oraz procesu dyfuzyjnego aluminiowania przyrządów); kącik „Foto-pstryk”, prowadzony przez artystę fotografika, Krystynę Łyczywek (pomoc amatorom w zakresie wzbogacania ich umiejętności technicznych - kompozycja, technika fotografowania, obróbka; ogłoszenie konkursu na najlepsze zdjęcie miesiąca związane tematycznie z Pomorzem Zachodnim; prezentacja dorobku szkolnych kółek fotograficznych oraz klubów fotograficznych z miast powiatowych województwa szczecińskiego; omówienie nowości fotograficznych - sprzęt i wydawnictwa; ogłoszenie zwycięzców poprzedniego konkursu fotograficznego). W programie wystąpił zespół muzyczno-wokalny Hellen działający przy klubie „Nad Odrą”, którego piosenki towarzyszyły rozpoczęciu i zakończeniu programuSpotkania klubowe (14)

Tematy wydania: inauguracja programu piosenką Oj czekam, ja czekam (muz. i sł. Halina Frąckowiak) w wykonaniu Ewy Chmiecik i zespołu klubu Trygław pod kier. Jerzego Wilka; zimowa sesja egzaminacyjna na wyższych uczelniach Szczecina; rozmowa z prof. Stanisławem Bursą z Politechniki Szczecińskiej o problemach kandydatów na wyższe uczelnie podczas zdawania egzaminów (słabe przygotowanie absolwentów z miast i miasteczek woj. szczecińskiego, niski poziom nauczania, szczególnie w przedmiotach ścisłych) oraz staraniach resortu oświaty w wyrównaniu niedoborów kadry nauczycielskiej; zmiany w szkolnictwie średnim (przedłużenie programu nauczania o jeden rok); doraźne wprowadzenie kursów przygotowawczych dla absolwentów szkół z małych miast; „Ciekawa inicjatywa” – lekcje wychowania obywatelskiego w siedzibie ZBoWiD przy ul. Wielkopolskiej z udziałem uczniów Technikum Mechanicznego w Szczecinie (spotkania o charakterze historycznym, prowadzone m.in. przez byłych żołnierzy I Armii WP, uczestników walk pod Lenino, zdobywców Kołobrzegu i Berlina); rozmowa z Franciszkiem Bruchwalskim, wykładowcą „Wychowania obywatelskiego” w Technikum Mechnicznym o randze tego przedmiotu; „Jacy jesteśmy?” – cykliczna impreza prezentująca dorobek zajęć pozalekcyjnych młodzieży szczecińskich szkół średnich; setna rocznica urodzin Włodzimierza Lenina okazją do prezentacji amatorskich zespołów teatralnych, biorących udział w Festiwalu Leninowskim (fotografie Anatola Weczera z przedstawień teatralnych); fragment spektaklu Eskalacja, eskalacja w wykonaniu zespołu Zielone Tarcze, kierowanego przez Ireneusza Krzysztofa Szmidta; nowości mody z ZPO „Odra” w Szczecinie (spotkanie z projektantem Bogdanem Bombolewskim, autorem wielokrotnie nagradzanych kolekcji młodzieżowych, plany zwiększenia produkcji odzieży dla chłopców i mężczyzn pod kątem eksportu głownie na rynek kanadyjski i radziecki, krótki pokaz mody dla panów); inauguracyjne spotkanie z cyklu „Z fotografią na ty” – rozmowa z fotografikiem, Krystyną Łyczywek, na temat roli fotografii w naszym życiu; ogłoszenie konkursu fotograficznego na temat „Moja ulica”; piosenka Nie żegnaj mnie w wykonaniu Ewy Chmiecik i zespołu Jerzego WilkaŹródłaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz