Wieczory z Muzami (TV)

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Wieczory z Muzami – cykliczny magazyn poświęcony aktualnym wydarzeniom kulturalnym w Szczecinie i w województwie szczecińskim. Program ukazywał się na antenie raz w miesiącu. Przedstawiał problemy związane z popularyzacją dorobku środowisk twórczych regionu, społecznego ruchu kulturalnego, a także amatorskiego ruchu artystycznego. Zasadniczy krąg zainteresowań programu skupał sie na teatrze , muzyce, plastyce, literaturze , naukach humanistycznych i upowszechnianiu kultury. Tematyka t prezentowana była w formie felietonów filmowych, komentarzy słownych oraz rozmów i wywiadów. W cyklu prezentowano także fragmenty spektakli teatralnych, poezję i piosenki. Autorem programu i jednym z prowadzących był Andrzej Androchowicz. Z magazynem współpracowali popularni twórcy szczecińscy. Wieczory były kontynuacją cyklu Kramik z Muzami (1962-1970).

Wybrane programy

Wieczory z Muzami (1)

Tematy wydania:

  • inauguracja programu piosenką Wiosna nad Odrą (muz. Zygmunt Rychter, sł. Adam Żarnowski) w wykonaniu Zbigniewa Fryze i żeńskiego zespołu wokalnego Hajduczki (piosenka nagrodzona w konkursie OTV Szczecin w 1970);
  • felieton Janusza Krzymińskiego o Dniach Oświaty Książki i Prasy (wywiad z pisarzem Władysławem Machejkiem na temat nowych metod w polityce upowszechniania książek w kraju);
  • „Wystawa 25-lecia ZPAP” w Zamku Szczecińskim (retrospektywna wystawa malarstwa, grafiki i rzeźby twórców środowiska plastycznegoSzczecina; informacja o działalności szczecińskiego Oddziału ZPAP - m.in. organizacja Festiwalu Malarstwa Polskiego i Prezentacji Malarzy Krajów Demokracji Ludowej, cykliczne wystawy, współpraca plastyków i projektantów wnętrz ze Stocznią Szczecińska im. Adolfa Warskiego; sylwetki niektórych twórców, m.in. Janiny Kosińskiej, Jerzego Brzozowskiego, Tadeusza Eysmonta, Izabeli I Henryka Naruszewiczów, Wieńczysława Mazusia, Ryszarda Chachulskiego);
  • rozmowa z wiceprezesem ZPAP, Ludwikiem Sandeckim, i sekretarzem POP przy Związku, Tadeuszem Eysymontem (dorobek środowiska szczecińskich plastyków na przestrzeni ćwierć wieku; tendencje we współczesnej plastyce i reakcja na aktualne kierunki i style; zainteresowania tematyczne środowiska - problematyka morska, regionalna i historyczna w rzeźbie i plastyce użytkowej; ważniejsze problemy środowiska - brak pracowni, wykorzystanie plastyków w procesie estetyzacji miasta, inicjatywy społeczne plastyków);
  • migawki z remontu drugiej sceny Państwowych Teatrów Dramatycznych, Teatru Współczesnego (historia adaptacji gmachu muzeum na potrzeby teatru; konieczność remontu - rozmowa z dyrektorem teatru, Czesławem Staszewskim; przebudowa widowni, foyer i palarni - nowy wystrój widowni autorstwa szczecińskiego plastyka Andrzeja Forysia i radiofonizacja całego obiektu; główni wykonawcy remontu: Spółdzielnia „Budowa” - prace budowlane, i Przedsiębiorstwo Instalacji Elektrycznej i Sanitarnej - roboty instalacyjne; koszty ok. 4 mln);
Wieczory z Muzami (2)

Tematy wydania:

  • jubileusz Instytutu Zachodniopomorskiego (jedyna w mieście placówka humanistyczna o charakterze badawczym, zatrudniająca dziesięcioosobowy zespół pracowników naukowych i współpracująca ze 120 naukowcami ze Szczecina i innych miast Polski; kłopoty lokalowe Instytutu - obecna siedziba w niewielkim mieszkaniu w kamienicy czynszowej przy ul. Mazurskiej 24; ważniejsze publikacje Instytutu; rozmowa z dyrektorem Instytutu, doc. dr. Tadeuszem Białeckim na temat działalności placówki - gromadzenie we współpracy z PAN materiałów do syntez historii Pomorza w XIX i XX w. oraz dziejów Szczecina w latach 1945-1970, aktualnie prowadzone badania; popularyzacja wiedzy o regionie, integracja środowiska naukowego miasta; współpraca z Instytutem Zachodnim w Poznaniu i ośrodkami naukowymi w NRD);
  • relacja z setnego przedstawienia popularnej operetki Gejsza w Teatrze Muzycznym;
  • działalność Społecznego Ogniska Muzycznego nr 1 w Szczecinie - sekcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych, m.in. zespół akordeonistów, zespół gitarowy, zespół smyczkowy, zespół instrumentów mieszanych, chór dziecięcy, żeński zespół wokalny Berżeretki; rozmowa z dyrektorem Ogniska, Alfredem Prorokiem (zasady przyjęć do Ogniska i egzaminy, problemy w upowszechnianiu kultury muzycznej w miasteczkach i wsiach województwa szczecińskiego, trudności lokalowe, nowy program artystyczny Berżeretek i piosenka Idziemy przez góry i bory w wykonaniu tego zespołu);
  • piosenka Ach ci marynarze z programu kabaretowego Gramofon Show
ŹródłaIES64.png
Autor opracowania: Andrzej Androchowicz