Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten
Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten
'
Częstotliwość zmienna
Wydawca Königlich Preußisches Intelligenz-Comtoir
Kraj Niemcy
Tematyka regionalna, ogłoszeniowa
Ukazuje się od 1727
Ukazywał się do 1849
Zobacz Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten w zbiorach Książnicy Pomorskiej.

Wochentlich-Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten – gazeta wydawana w Szczecinie w latach 1727-1849.

Historia

W 1727 roku Królewsko-Pruski Kantor Ogłoszeniowy (Königlich Preußisches Intelligenz-Comtoir) rozpoczął wydawanie tytułu z polecenia króla Fryderyka Wilhelma I. Do roku 1755 wychodził spod pras drukarni Johanna Friedricha Spiegla, a potem z drukarni Hermanna Gottfrieda Effenbarta (II) i jego następców.

Gazeta ukazywała się z różną częstotliwością. Początkowo jeden do trzech razy w tygodniu, a od roku 1829 – codziennie. Miała też różną objętość, w zależności od ilości zamieszczanego tekstu. Była forum ogłoszeniowym władz administracyjnych, sądowych i policyjnych. Obok tego umieszczano informacje handlowe i przemysłowe.

Donoszono o cenach towarów (mięso, kawa, herbata, tytoń, piwo, itp.) i możliwości ich nabycia. Zamieszczano ogłoszenia dotyczące kupna i sprzedaży (np. nieruchomości). Odnotowywano ruch statków w porcie, a także anonsowano przybycie bądź opuszczenie miasta przez różne osoby.

W gazecie swe miejsce miała także rubryka towarzyska zawierająca wiadomości o zaślubinach i zgonach obywateli. Tych ostatnich dotyczyła też ta część gazety, w której zamieszczano listy gończe wystosowywane w poszukiwaniu osób dopuszczających się wykroczeń i ucieczek.

Na przestrzeni lat tytuł kilkakrotnie ulegał zmianom : Wochentliche Stettinische zur Handlung nützliche Preis-Courante der Waaren und Wechsel-Cours, wie auch Frage- und Anzeigungs-Nachrichten (1727-1735); Wochentlich Stettinische Frag- und Anzeigungs-Nachrichten (1736-1775); Stettiner Intelligenz-Zettel (1776-1809); Königl. Preuss. Pommersches Intelligenz-Blatt (1810-1814); Stettiner Intelligenz-Blatt (1814-1849).

Gazeta upadła w roku 1849 kiedy to przestała być monopolistą na rynku, a innym miejscowym gazetom zezwolono na zamieszczanie ogłoszeń na swoich łamach.

Bibliografia

  • Martin Wehrmann. Die pommerschen Zeitungen und Zeitschriften in alter und neuer Zeit. 1936, s. 69.
  • Myk, Władysław. Zarys rozwoju szczecińskiej prasy codziennej od XVI do XX wieku (1537-1945). W: Przegląd Zachodniopomorski 1997 nr 1-2, s.41-63.
  • Kosman, Janina. Uczone, półuczone, moralne... przykłady osiemnastowiecznego czasopiśmiennictwa pomorskiego ze zbiorów biblioteki Archiwum Państwowego w Szczecinie. W: Piśmiennictwo na Pomorzu Zachodnim do końca XVIII wieku. Pomorskie Studia Źródłoznawcze 2014. Red. J. Kosman, Szczecin 2015, s. 167-168. ISBN 978-83-64642-16-6

Zobacz też

Logo pomeranica.jpg
Autor opracowania: Alicja Łojko