Złocieniec

Z Encyklopedia Pomorza Zachodniego - pomeranica.pl
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Złocieniec
Złocieniec
Nazwa niemiecka Falkenburg
Powiat drawski
Gmina Złocieniec
Strona internetowa miejscowości.

Złocieniec (niem. Falkenburg, kaszb. Walczembórch) – miasto w północno-zachodniej Polsce, w woj. zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Złocieniec.

Położenie

Miasto Złocieniec o powierzchni 32,2km²[1]. Zgodnie z podziałem fizyczno – geograficznym Polski (Kondracki 1994 – 2001) gmina Złocieniec położona jest w obrębie następujących jednostek:

 • Prowincja: Niż Środkowoeuropejski
 • Podprowincja: Pobrzeże Południowobałtyckie
 • Makroregion: Pojezierze Zachodniopomorskie
 • Mezoregion: Pojezierze Drawskie

Klimat

Według regionalizacji (Wosia) Pojezierze Drawskie leży w Regionie środkowopomorskim (RVII). Region ten, w porównaniu z okolicznymi charakteryzuje się występowaniem wysokiej liczby dni z pogodą umiarkowanie ciepłą, z dużym zachmurzeniem (średnio 50 dni w roku) oraz z pogodą chłodną i deszczową (średnio 26 dni w roku)[2].

 • Średnie roczne sumy opadów wynoszą od 600 do 700 mm:
  • w półroczu zimowym (XI – IV) wynoszą od 250 do 300 mm
  • w półroczu letnim (V – X) wynoszą od 350 – 400 mm
 • Średnia roczna temperatura wynosi 7,0 - 7,5°C:
  • w półroczu zimowym: - 1,0 - 1,5°C
  • w półroczu letnim: 13,5 - 14,0°C
 • Średnie roczne parowanie terenowe wynosi 480 – 460 mm
  • w półroczu letnim (V- X) wynosi 360 – 380mm
 • Okres wegetacyjny trwa srednio około 210 – 220 dni
 • Dni z przymrozkami - około 90 na rok
 • Pokrywa śnieżna zalega około 40 – 50 dni
 • Srednia predkosc wiatru wynosi 2,4 m/s
  • Wiatry wieja zwykle z kierunku zachodniego, a zimą z południowo-zachodniego[3]

Wysoka jeziorność gminy łagodzi klimat, ponieważ duże zbiorniki wodne charakteryzują się dużą wymianą ciepła z podłożem, na skutek czego amplitudy temperatury w przyziemnej warstwie powietrza są znacznie mniejsze, niż na terenach sąsiednich[4].

Obiekty fizjograficzne

Jeziora znajdujące się na terenie miasta Złocieniec[5]:

Przez miasto przepływa rzeka Drawa.

Przyroda

Na terenie miasta znajduje się trzynaście pomników przyrody ożywionej[6]. Jednym z najciekawszych pomników przyrody jest aleja grabowa w Parku Żubra w Złocieńcu, składająca się obecnie z 83 drzew[7].

Historia

Samorząd

Organami samorządowymi w Złocieńcu jest Burmistrz Miasta oraz Rada Miasta[8]. Funkcję burmistrza sprawuje Waldemar Krzysztof Włodarczyk[9]. Rada Miasta składa się z 15 radnych[10].

Aktualny skład Rady Miejskiej w Złocieńcu[11]:

Obecny skład Rady Miasta oraz Burmistrza wybrano w wyborach samorządowych VI kadencji, które odbyły się 21 listopada 2010 roku[12].

Wyniki tych wyborów przedstawiały się następująco[13]:

W głosowaniu do Rady Miasta i Gminy:

 • Komitet Wyborczy Wyborców NIezależne Forum Samorządowe Pojezierze Drawskie zdobył 6 mandatów
 • Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP zdobył 5 mandatów
 • Komitet Wyborczy Wyborców - Nasze Miasto 2 mandaty
 • Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 1 mandat
 • Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 1 mandat

W głosowaniu na Burmistrza:

 • Budrewicz Rafał - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 915,co stanowiło 15.81%
 • Gadzina Antoni Lesław - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 430,co stanowiło 7.43%
 • Włodarczyk Waldemar Krzysztof - bezpartyjny - liczba oddanych głosów 3332,co stanowiło 57.59% - wybrany burmistrzem
 • Wojtaszek Teresa - bezpartyjna - liczba oddanych głosów 1109,co stanowiło 19.17%.

Przy Radzie Miasta działają komisje[14]:

 • komisja organizacyjna
 • komisja rewizyjna
 • komisja rozwoju gospodarczego i budżetu
 • komisja zdrowia, spraw społecznych i bezpieczeństwa publicznego
 • komisja edukacji, kultury, sportu i turystyki
 • komisja wsi i rolnictwa

Gospodarka i infrastruktura

Gospodarka w Złocieńcu opiera się przede wszystkim na handlu, usługach budowlanych, przemyśle krawieckim, drzewnym, ceramicznym i turystyce.
Ważniejsze zakłady przemysłowe w gminie Złocieniec[15]:

 • WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Złocieniec,
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Złocieniec,
 • Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., Złocieniec,
 • EKO-BET Sp. z o.o., Złocieniec,
 • Zakład Ciepłownictwa Sp. z o.o. Złocieniec,
 • Zakład Energetyczny Koszalin S.A., Złocieniec,
 • Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., Złocieniec,
 • P.P.U.H. Guzmet, Złocieniec,
 • Eko F A D Technika Grzewcza Daniel Filipowicz, Złocieniec,
 • Margip PPUH Józef Błażejewicz, Złocieniec,


Podmioty gospodarki narodowej wg rejestru REGON, stan na grudzień 2012[16]
Sekcja PKD Liczba podmiotów
Sekcja A - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 33
Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie 0
Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe 144
Sekcja D - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 4
Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 4
Sekcja F - Budownictwo 222
Sekcja G - Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych 436
Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa 62
Sekcja I - Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 54
Sekcja J - Informacja i komunikacja 19
Sekcja K - Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 49
Sekcja L - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 116
Sekcja M - Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 73
Sekcja N - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 31
Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3
Sekcja P - Edukacja 41
Sekcja Q - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 87
Sekcja R - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 27
Sekcja S i T - Pozostała działalność usługowa 92
Ogółem 1 497

Transport

Główna droga, przechodząca przez Złocieniec to droga krajowa nr 20, łączy Drawsko Pomorskie z Czaplinkiem[17].

Przez teren gminy przechodzi linia kolejowa nr 210 (Runowo Pomorskie - Chojnice) na której odbywa się ruch towarowy i osobowy. Wcześniej stacja Złocieniec była stacją węzłową, oprócz wymienionej linii, Złocieniec był skomunikowany na północ z Połczynem Zdrój, na południe z Wałczem, oraz z Choszcznem, obecnie ruch na tych liniach został wstrzymany a linia do Połczyna Zdroju rozebrana[18].

Kultura

Złocieniec jest centrum kultury dla całej gminy. Upowszechnianiem kultury zajmuje się samorządowa instytucja kultury - Złocieniecki Ośrodek Kultury, który jest jednostką prowadzącą dla Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej, Kina "Mewa" oraz świetlic wiejskich w Bobrowie, Warniłęgu, Cieszynie, Starym Worowie, Kosobudach, Rzęśnicy, Stawnie, Lubieszewie i Darskowie. W Złocienieckim Ośrodku Kultury prowadzone są dla dzieci, młodzieży i dorosłych następujące sekcje Amatorskiego Ruchu Artystycznego[19]:

 • Zajęcia taneczne w zespole tanecznym "Złocienie"
 • Zajęcia wokalne i gry na pianinie
 • Zajęcia muzyczne
 • Zajęcia plastyczne
 • Zespół Śpiewaczy "Darskowiacy"
 • Pracownia witrażu
 • Zajęcia ceramiczne
 • Warsztaty teatralne

Biblioteka Publiczna w Złocieńcu posiada filię nr 1 oraz oddział dla dzieci[20].

W Złocieńcu działa Kino Mewa, które obsługuje mieszkańców całego powiatu drawskiego[21].

Odbywają się tutaj stałe imprezy masowe[22]:

 • Dni Złocieńca
 • Ogólnopolskie Regaty o Puchar Ziemi Złocienieckiej
 • Zachodniopomorskie Targi Wystawiennicze
 • Jarmark Kultury Mieszkańców Pojezierza Drawskiego
Kultura w Złocieńcu według danych GUS, stan na 2012 rok[23]:
Biblioteki
Liczba bibliotek 2
Liczba czytelników w ciągu roku 1 475
Kina
Liczba kin stałych 1
Liczba seansów w roku 289
Liczba widzów w roku 18 057

Oświata

W Złocieńcu działają wszystkie szkoły, które znajdują się na terenie gminy. Funkcjonują tu 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja, 1 przedszkole publiczne, jedno przedszkole niepubliczne, jedno przedszkole prowadzone przez jednostkę wojskową oraz jeden niepubliczny punkt przedszkolny. Szkoły dla których jednostką prowadzącą jest urząd miasta w Złocieńcu[24]:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Kusocińskiego
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wł. St. Reymonta
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Złocieńcu
 • Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino
 • Gimnazjum nr 2 m. Gen. Wł. Sikorskiego
Oświata w Złocieńcu według danych GUS, stan na 2011 rok[25]:
Wychowanie przedszkolne
Liczba przedszkoli
wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych
3
Liczba dzieci w przedszkolach 406
Szkoły podstawowe
Liczba szkół 3
Liczba uczniów 773
Szkoły gimnazjalne
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 458
Szkoły zasadnicze
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 116
Licea ogólnokształcące
Liczba szkół 2
Liczba uczniów 323
Szkolnictwo policealne
Liczba szkół 1
Liczba uczniów 33

Kościoły i związki wyznaniowe

W Złocieńcu działają parafie rzymskokatolickie[26]:

 • św. Jadwigi w Złocieńcu, (liczba wiernych 4657)
 • Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Złocieńcu, (liczba wiernych: 9 015) która posiada kaplicę:
  • kaplica w Złocieńcu w domu Zmartwychwstańców
 • parafia wojskowa św. Augustyna w Złocieńcu

Zakon rzymskokatolicki męski[27]:

 • Zmartwychwstańcy - Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa (Conregatio a Resurrectione Domini Nostri Iesu Christi - CR) w Złocieńcu

Sport

W Złocieńcu działalność w zakresie sportu, rekreacji i turystyki prowadzona jest przez jednostkę budżetową gminy Złocieniec - Ośrodek Sportu i Rekreacji w Złocieńcu. Działają tutaj kluby i stowarzyszenia[28]:

 • Miejski Klub Sportowy “Olimp” Złocieniec
 • Międzyszkolny Klub Sportowy “Junior” Złocieniec
 • Uczniowski Klub Sportowy “Szkwał” Złocieniec
 • Uczniowski Klub Sportowy “Traper” przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Złocieńcu
 • Złocienieckie Towarzystwo Tenisa Stołowego
 • Zarząd Miejsko - Gminny Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej w Złocieńcu
 • Klub Karate Kyokushin Złocieniec
 • Złocieniecki Klub Karate Kyokushin - Kan
 • Klub Sportowy “Ogniwo” w Złocieńcu
 • UKS „Orlik” Złocieniec
 • Towarzystwo Miłośników Tenisa Ziemnego „Gen – Point” w Złocieńcu

Ponadto działa w Złocieńcu Amatorski Zespół Siatkówki Zajączek Złocieniec, który uczestniczył w wielu turniejach siatkarskich, które odbywały się na terenie naszego powiatu, województwa jak również kraju. Od 2008 r zespół I uczestniczy w rozgrywkach Eska Ligi Piłki Siatkowej Kobiet a zespół II młodszy w turniejach z cyklu "Grand Prix Trzech Miast". Obecnie zawodniczki sekcji siatkówki to uczennice szkół średnich, gimnazjalnych i podstawowych[29].


Bazę obiektów sportowych stanowią[30]:

 • Stadion Miejski w Złocieńcu
 • Euroboisko ze sztuczną nawierzchnią w Złocieńcu
 • Hala Sportowa w Złocieńcu
 • 2 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej i ścianę do nauki gry w tenisa
 • Teren Rekreacyjny "Między Mostami"
 • Skatepark - miejsce do jeżdżenia na deskorolce , rolkach , bmx


Sport w Złocieńcu według danych GUS, stan na 2010 rok[31]:
Kluby Sportowe
Liczba klubów 5
Liczba sekcji sportowych 7
Ćwiczący
Liczba mężczyzn 252
Liczba kobiet 69
Suma 321
Ćwiczący do 18 roku życia
Liczba chłopców 113
Liczba dziewcząt 60
Suma 173

Turystyka

W Złocieńcu działa Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego. Organizacja wyznaczonych ma wiele celów w działalności turystycznej, są to m. in.[32]:

 • kreowanie wizerunku Pojezierza Drawskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie
 • działanie na rzecz zwiększenia liczby turystów odwiedzających Pojezierze Drawskie
 • działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki
 • prowadzenie informacji turystycznej
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej
 • kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki
 • pomoc w tworzeniu, rozwoju i promocja lokalnych produktów turystycznych
 • publikacja wydawnictw i materiałów promocyjnych

Szlaki turystyczne przebiegające przez Złocieniec[33]:

 • Szlak kajakowy - rzeką Drawą, szlak im. kardynała Karola Wojtyły
 • Szlaki piesze
  • zielony - "Szlak wzniesień moreny czołowej", trasa: Złocieniec - Czaplinek - Silnowo - Szczecinek - Biały Bór - Żydowo (158,3 km)
  • czarny - "Szlak przyrodniczy Drawskiego Parku Krajobrazowego", trasa: Połczyn Zdrój - Uraz - Warniłęg - Stare Worowo - Cieszyno - Złocieniec - Lubieszewo (70,7km)
 • Szlaki rowerowe
  • zielony - "Jezioro Kańsko" trasa: Złocieniec - jezioro Rakowo Duże - jezioro Rakowo Małe - jezioro Kańsko - Złocieniec (16,6 km)
  • niebieski - "Dookoła jeziora Siecino", trasa: Złocieniec - Gronowo - Ostrowice - Szczytniki - Szczycienko - jezioro Siecino - Słowianki - Chlebowo - Cieszyno - jezioro Skąpe - jezioro Czarnówek - jezioro Dłusko - Złocieniec (38,9 km)
  • żółty - "Góra Lisica", trasa: Złocieniec - Darskowo - Rzęśnica - Kosobudy - Kosobudki - Linowno - Lubieszewo - Stawno - Złocieniec (28,7 km)
  • czarny - "Dolina Wąsawy", trasa: Złocieniec - Osiek Drawski - Wierzchowo Pom. - Jezioro Górne - Jezioro Dolne - Wąsosz - Bobrowo - Złocieniec (30,7 km)
  • czerwony - "Drawa", trasa: Złocieniec - Bobrowo - Żelisławie - Jezioro Kaleńskie - Siemczyno - Piaseczno - Rzepowo - Warniłęg - Grabinek - Nowe Worowo - Stare Worowo - Cieszyno - Głęboczek - Budów - Złocieniec (60,7 km)
  • Trasa rowerowa Złocieniec - Połczyn Zdrój (dł. 27 km) Trasa rowerowa wykonana na bazie nieczynnego torowiska, oznakowana tablicami koloru niebieskiego
  • Greenway - naszyjnik północy - szlak rowerowy, który przebiega przez województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie. Oznakowany kolorem jasnozielonym.

Demografia

Liczba mieszkańców w Złocieńcu jest stała, ma na to wpływ dodatni ale bardzo niski przyrost naturalny, który w 2012 roku wynosił 0,6 na 1000 mieszkańców. Ujemne jest saldo migracji gminnych wewnętrznych, które wynosiło w 2012 roku -52 osób oraz ujemne saldo migracji zagranicznych, które wynosi -4 osób[34]. Gęstość zaludnienia w Złocieńcu wynosi 413 osób na 1 km2[35].

Liczba ludności w Złocieńcu na przestrzeni lat 2008 - 2012[36].
2008 2009 2010 2011 2012
Ogółem 13 199 13 244 13 515 13 424 13 331
Kobiety 6 985 7 003 7 013 6 958 6 914
Mężczyźni 6 214 6 241 6 502 6 466 6 417

Podział mieszkańców ze względu na wiek w jakim się znajdują[37]:

 • przedprodukcyjnym - 2 364 osób - 17,7%
 • produkcyjnym - 8 766 osób - 65,8%
 • poprodukcyjnym - 2 201 osób - 16,5%


W Złocieńcu na 100 mężczyzn przypada 108 kobiet[38].

System ochrony zdrowia

W Złocieńcu działają zakłady opieki zdrowotnej[39]:

 • NZOZ "Medica" S.C
 • NZOZ Ginekologiczno-Położniczy Szymmed
 • NSZOZ „Ova-Med"
 • ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA - Kańsko
Ochrona zdrowia w Złocieńcu według danych GUS, stan na 2011 rok[40]:
Zakłady opieki zdrowotnej
Liczba jednostek publicznych 0
Liczba jednostek niepublicznych 7
Suma 7
Liczba praktyk lekarskich 4
Apteki ogólnodostępne[41]
Liczba aptek ogólnodostępnych 4
Liczba osób na 1 aptekę ogólnodostępną 3 333

Herb

Herb miasta i gminy Złocieniec

Na najstarszych pieczęciach z XIV i XV wieku zachowały się wizerunki zamku ze wznoszącym się do lotu sokołem, czasami zastępowany orłem brandenburskim. Herb miasta ma swoje odzwierciedlenie w niemieckiej nazwie miasta Falkenburg czyli w dosłownym tłumaczeniu Gród Sokoła[42].
Statut gminy Złocieniec w rozdziale pierwszym, paragrafie czwartym punkt trzeci definiuje herb jako: w polu błękitnym zamek srebrny (biały) z dwiema wieżami bramnymi z czerwonymi dachami, zwieńczonymi kulami złotymi (żółtymi) oraz murem blankowanym z brama otwarta, w której prześwicie na tle czarnym złoty (żółty) krzyż ukośny. Na blankach muru sokół złoty (żółty)[43].

Zabytki

Zabytki w Złocieńcu wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków[44]:

 • park przyszpitalny (Kańsko), nr wpisu 1243/1-7, z dnia 05.01.1994
 • szpital (zespół) (Kańsko), nr wpisu 1243/1-7, z dnia 05.01.1994
 • kościół Wniebowzięcia NMP, nr wpisu 569, z dnia 15.02.1966
 • teren Starego Miasta, nr wpisu 29, z dnia 04.09.1956
 • zamek, nr wpisu 18, z dnia 04.07.1954 - zniszczony, wysadzony w powietrze w 1976 roku
 • dom mieszkalny, ul. Mirosławiecka 2, nr wpisu 778, z dnia 13.01.2011

Pomniki


Przypisy

 1. Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/1935
 2. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 3. Załącznik do Uchwały NR XII/110/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2011r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2989
 4. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 5. Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006 [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://ksng.gugik.gov.pl/narodowy_gazeter_polski_t_01.php
 6. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin: Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010 [online]. [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://geoprzyroda.pl/cms/waloryzacje-przyrodnicze/14-waloryzacja-wojewodztwa-zachodniopomorskiego.html
 7. Załącznik do Uchwały NR XII/110/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2011r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2989
 8. Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Złocieniec. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2642
 9. Organy Gminy, Burmistrz Złocieńca, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/511
 10. Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie liczby radnych do Sejmiku Województwa, Rady Powiatu i Rad Gmin Powiatu Drawskiego z dnia 25 lutego 2010r. [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/pliki/zlocieniec/File/obwieszczenie.pdf
 11. Skład Rady Miejskiej, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/500
 12. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów. W: Dziennik Ustaw z dnia 20 września 2010 r. Nr 171, poz. 1151. [online] [Przeglądany 18.06.2013] Dostępny w: http://isap.sejm.gov.pl/Download;jsessionid=16572F10726E5C213B1C3A8851BF84A2?id=WDU20101711151&type=2
 13. Wybory Samorządowe 2010 - Wybory Samorządowe 2010 - Geografia wyborcza - Województwo zachodniopomorskie - Powiat drawski - gm. Złocieniec, w: Strona internetowa Państwowej Komisji Wyborczej, [online] [Przeglądany 18.07.2013] Dostępny w: http://wybory2010.pkw.gov.pl/geo/pl/320000/320306.html
 14. Komisje Rady Miejskiej w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu[online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2837
 15. Załącznik do Uchwały NR XII/110/2011 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 września 2011r. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018. W: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/29891
 16. Portret miasta Złocieniec . W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 17. Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011, w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/421
 18. Kosacki, Jerzy, Baranowski, Jerzy, Kolej na Pomorzu Zachodnim 1945 - 2001, Szczecin: Wydawnictwo INES, 2001, ISBN 83-910427-1-5
 19. Kultura, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/14.dhtml
 20. O nas, Strona Biblioteki Publicznej w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://biblioteka.zok.zlocieniec.pl/o-nas/struktura-biblioteki.html
 21. Kino Mewa, w: Strona Złocieniecki Ośrodek Kultury [online] [Przeglądany 25.07.2013] Dostępny w: http://www.zok.zlocieniec.pl/kino-mewa/repertuar-kina.html
 22. Informacje o gminie, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/10.dhtml
 23. Portret miasta Złocieniec . W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 24. Oświata, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/15.dhtml
 25. Portret miasta Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 26. Parafie w diecezji w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=6&p=parafie
 27. Zgromadzenia zakonne męskie, w: Diecezja koszalińsko-kołobrzeska [online]. [Przeglądany 28.07.2013] Dostępny w: http://www.koszalin.opoka.org.pl/new/a.php?m=7&p=meskie
 28. Sport i rekreacja, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/16.dhtml
 29. Sekcja Piłki Siatkowej Dziewcząt "Zajączek", w: Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.osir.zlocieniec.pl/sekcja-siatkowki-zajaczek.html
 30. Obiekty, w: Strona Ośrodka Sportu i Rekreacji w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.osir.zlocieniec.pl/obiekty-sportowo-turystyczne.html
 31. Portret miasta Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 32. Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu, w: Strona Urząd Miasta Złocieniec [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://www.zlocieniec.pl/strony/menu/86.dhtml
 33. Sawościanik, Androna, Złocieniec perełka Pojezierza Drawskiego, Złocieniec: UMiG Złocieniec, 2004, ISBN 83-919534-4-0
 34. Portret miasta Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS [online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 35. Portret miasta Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 36. Portret miasta Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS[online]. [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 37. Portret miasta Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS, [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 38. Portret miasta Złocieniec, w: Bank Danych Lokalnych GUS. [online] [Przeglądany 20.07.2013] Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 39. Gdzie się leczyć w: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia [online] [Przeglądany 30.07.2013] Dostępny w: http://www.nfz-szczecin.pl/gdzie_sie_leczyc.htm
 40. Portret miasta Złocieniec. W: Bank Danych Lokalnych [online]. [Przeglądany 20.07.2013]. Dostępny w: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/portret.dims
 41. Dane z 2012 roku.
 42. Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 43. Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Złocieniec. w: Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Złocieńcu [online] [Przeglądany 26.07.2013] Dostępny w: http://bip.zlocieniec.pl/dokumenty/2642
 44. Rejestr zabytków nieruchomych województwa z wyłączeniem zabytków archeologicznych. W: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. [online] [Przeglądany 27.06.2013] Dostępny w: http://wkz.bip.alfatv.pl/strony/menu/9.dhtml

Bibliografia

 • Białecki, Tadeusz. Herby Miast Pomorza Zachodniego. Szczecin: Polskie Pismo i Książka, 1991. ISBN 83-85360-01-8
 • Kosacki, Jerzy, Baranowski, Jerzy, Kolej na Pomorzu Zachodnim 1945 - 2001, Szczecin: Wydawnictwo INES, 2001, ISBN 83-910427-1-5
 • Sawościanik, Androna, Złocieniec perełka Pojezierza Drawskiego, Złocieniec: UMiG Złocieniec, 2004, ISBN 83-919534-4-0
 • Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego, Szczecin
 • Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy, Warszawa: Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 2006
 • Strategia Rozwoju Gminy Złocieniec do roku 2015
 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Złocieniec na lata 2004 - 2011
 • Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Złocieniec na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem lat 2015 - 2018
 • Uchwała Nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu gminy Złocieniec
 • Statut Lokalnej Organizacji Turystycznej Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu

Linki zewnętrzne

Zobacz też
IES64.png
Autor opracowania: Łukasz Chmielewski